Yle joutuu taipumaan EU-komission kantaan - Pääkirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Pääkirjoitus

Yle joutuu taipumaan EU-komission kantaan

Yleisradion ja kaupallisen median suhde on ollut Suomessa monen muun EU-maan tavoin jännitteinen. Erityisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana asetelma on suosinut verovaroin rahoitettava Yleisradiota kaupallisen median kustannuksella. Kiista on kiteytynyt Ylen julkaiseman tekstimuotoisen verkkosisältöön, jonka määrä on ollut vahvassa kasvussa.

Kun Yle tuottaa sitä vahvan verorahoituksen turvin, muun median on aiempaakin vaikeampaa saada sisällöstään maksua, jolla se voisi rahoittaa journalisminsa.

Ylen panostukset verkkosisältöihinsä ovat eurooppalaisessa mittakaavassa suuria. Tämän huomasi myös Euroopan unionin komissio, joka on vastauksessaan yksityisen median kanteluun todennut Ylen toimineen vastoin eurooppalaista lainsäädäntöä.

Komission mukaan julkisen palvelun yhtiöiden pitäisi perustaa toimintansa ennen kaikkea liikkuvaan kuvaan ja ääneen, periaatteessa siis radio- ja tv-toimintaan. Tekstimuotoisen tarjonnan on oltava tähän tarjontaan nähden pienimuotoista ja täydentävää.

Kantelijoiden mielestä komission kanta tarkoittaa sitä, että Yleisradio on jo vuosien ajan saanut valtiolta EU-lainsäädännön vastaista tukea tekstimuotoiseen uutistarjontansa.

Periaatteessa se saattaa aiheuttaa valtiolle jopa takaisinmaksuvelvoitteen. Joka tapauksessa se toimii taloudellisena sanktiona, kun hallitus pyrkii nyt muokkaamaan Ylen toimintaa EU-linjan mukaiseksi.

Yleisradion johdolle ja erityisesti sen uutistoiminnalle tämä on vaikeaa. Verkkouutistoiminnan kehittäminen on viimeisen 15 vuoden ajan ollut Ylen keskeinen tavoite. Se on onnistunut siinä hyvin.

Yle on totuttanut yleisöjään määrätietoisesti verkkosisältöjen käyttäjiksi ja osaltaan tämä on ollut perusteena myös yhtiön nauttimalle verorahoitukselle. Taka-askelten ottaminen on yhtiölle vaikeaa, mutta komission kantaan sen on kuitenkin taivuttava.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut lausuntokierroksen selvittääkseen, kuinka Ylen verkkotoimintaa olisi nyt muutettava. Ministeriön lähtökohtana näyttää komission ja kaupallisen median tavoin olevan, että Ylen verkkotoiminta on ollut liian laajaa. Silti laintulkinta ei ole aivan helppoa.

Verkkopalveluista on viimeisten vuosien aikana tullut suomalaisille keskeinen tapa kuluttaa mediasisältöjä. Jos Ylen tarjontaa verkossa vähennetään, se tarkoittaa kansalaisten mielestä julkisen palvelun heikentämistä. Samalla keskustelu alkaa uudelleen siitä, mikä on Ylen perustehtävä, sopiva rahoitus ja koko.

Käytännössä tästä on kysymys myös komission kannassa. Kun lehdistö on digitaalisen mediamurroksen takia ahtaalla, myös sananvapaus, monipuolinen journalismi ja demokratian kannalta keskeinen laaja yhteiskunnallinen keskustelu on uhattuna.

Pelkästään vahvistuvan Ylen varaan sitä ei voi rakentaa. Ja samaan hengenvetoon on syytä todeta, että myös Ylellä on tässä merkittävä roolinsa. Ilahduttava on ollut, että myös Yle on ymmärtänyt tilanteensa ja aloittanut yhteistyöhankkeita muun median kanssa.

Uuden tasapainotilan rakentaminen vie nyt aikansa. Lakiesityksen valmistuminen lienee mahdollista aikaisintaan ensi vuoden alussa.

Joka tapauksessa Ylen kannattaa jo valmistautua siihen, että erityisesti sanomalehdistön perinteiset pitkät artikkelit poistuvat sen tarjonnasta. Myös videon tai audiosisällön lisääminen niihin olisi komission kannan kiertämistä ja vain lisäisi kaupallisen median ahdinkoa.

Ylen taakkaa helpottaa myös se, että vielä muutama vuosi sitten esitetyt arvot tv- ja radioilmaisun nopeasta kuihtumisesta eivät ole toteutuneet. Niiden versiointi verkkoon riittää hyvin pitkälle.

Tässä lienee sovinnon ydin.

Pelkästään Ylen varaan demokratiaa tukevaa keskustelua ei voi rakentaa.

Lue lisää

Komission ehdotus pysyy: EU:n elpymisvälineen koko tai lainojen ja avustusten suhde ei muuttunut huippukokouksen alla

Suomi on jäämässä pahnanpohjimmaiseksi – EU-komission ennuste talouden supistumisesta synkistyy entisestään

Lehdistön uhka ei ole Yle vaan Google ja Facebook

Medialiiton Kangaskorpi EU-komission Yle-arviosta: "Yle on tärkeä toimija tiedonvälityksessä, mutta sen tehtävä ei ole tappaa tarjonnallaan muuta mediaa"