Kansalta selvä viesti "hanhinyrkille" - Pääkirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus

Kansalta selvä viesti "hanhinyrkille"

Kansalaisilla on Maaseudun Tulevaisuuden teettämän kyselyn perusteella laaja valmius järeille toimille valkoposkihanhien aiheuttamien ongelmien torjumisessa. Kolme neljästä suomalaisesta sallisi valkoposkien metsästyksen kannansäätelyssä. Kantarin MT:lle tekemässä kyselyssä vain 13 prosenttia vastaajista suhtautui hanhien ampumiseen kielteisesti. (MT 13.7.)

Kyselyn tulos on julkiseen keskusteluun nähden jopa yllättävä. Kun kasvaneet hanhiongelmat ovat johtaneet toistuviin vaatimuksiin kannan pienentämisestä, metsästystä lähtökohtaisesti vastustavat luontojärjestöt ovat saaneet äänensä huomattavan hyvin kuuluville.

Valkoposkihanhien kanta on 2000-luvulla kasvanut voimakkaasti. Villi ja aiemmin uhanalainen laji on kesyyntynyt paikoin puistolinnuksi. Esimerkiksi Helsingissä tuhansiin yksilöihin nousevat parvet täyttävät vuorollaan viheralueet ja uimarannat. Monella kaupunkilaisella mitta on täysi niin hanhia kuin niiden ulosteitakin.

Vielä suurempi harmi ovat viime vuosina olleet valkoposkihanhien valtaisat muuttoparvet. Ne ovat pelloilla levähtäessään tuhonneet nurmi- ja viljasadon tuhansilta hehtaareilta. Yksittäisen maatilan kannalta kyse on pahimmillaan elinkeinon tuhoutumisesta. Karjatilalla sadon menettäminen voi pakottaa eläimistä luopumiseen. Hanhien jätöksillään saastuttama rehu on lisäksi riski eläinterveydelle.

Keväällä hanhiongelma kärjistyi etenkin Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalassa viljelijät joutuivat seuraamaan turhautuneina vierestä, kun heidän rahansa ja tuleva satonsa muuttuivat valkoposkihanhien ulosteeksi.

Turhautumista lisäsi se, etteivät viranomaiset tai poliitikot kyenneet reagoimaan akuuttiin ongelmaan. Kun vaadittuja tappolupia ei hanhille kuulunut, alueella puhuttiin jo "korpilain" käyttöönotosta.

Suojeltuna lajina valkoposkihanhet ja niitä koskevat päätökset ovat ensisijaisesti ympäristöministeriön vastuulla. Pohjois-Karjalassa odotettiinkin maakunnan omaa ministeriä Krista Mikkosta (vihr.) paikalle, kun hanhiparvet mellastivat pelloilla.

Vierailu toteutui kuitenkin vasta valkoposkihanhien lähdettyä. Tuhoihin Mikkosen kanssa tutustui maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.), joka jo aiemmin oli ottanut kantaa hanhien metsästyksen puolesta.

Nähtyjen tuhojen ja niistä kärsineiden tuottajien kuulemisen seurauksena ministerit päättivät yhteisen työryhmän, niin kutsutun hanhinyrkin perustamisesta. Sen on määrä ottaa kantaa hanhituhojen korvauksiin sekä löytää keinoja tuhojen ennaltaehkäisyyn. Nyrkin pohdinnassa ovat ainakin lintupellot, poikkeuslupakäytännöt sekä suojametsästys.

MT:n kyselyn tulokset kertovat, että hanhinyrkki voi ilman poliittisia pelkoja valmistella torjuntakeinona säännöt myös valkoposkihanhien metsästykseen. Ympäristöministeri Mikkosen paineita helpottanee se, että kyselyyn vastanneista vihreiden kannattajistakin puolet oli valmiita sallimaan metsästyksen.

Lepän ja Mikkosen hanhinyrkin on määrä saada työnsä valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Samaan aikaan on alkamassa myös hanhien syysmuutto etelään. Päätöksille ei ole aikaa tuhlattavaksi.

Päätöksenteon uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että kohtuuttomiin ongelmiin puututaan nopeasti. Valkoposkien kohdalla kyse on siitä, voivatko vahingoista kärsivät itse aktiivisesti torjua niitä. Puheet nopeutetuista korvauksista tai hanhien ohjailusta niille tarkoitetuille pelloille eivät yksin vakuuta.

Valkoposkihanhien metsästystä koskeva kansalaisaloite on nyt etenemässä eduskuntaan. Ilman sitäkin vastuullisten päättäjien on kyettävä tarvittaviin päätöksiin. Sitä varten heidät on tehtäviinsä valittu.

Monella mitta on täysi niin hanhia kuin niiden ulosteitakin.

Lue lisää

Miksi valtio vaikenee tuulivoiman ongelmista?

Lukijalta: Tuulivoimaloista syntyy tuhansia tonneja ongelmajätettä – miksi valtio vaikenee ongelmista?

Metsästäjäliitto ajaa kansalaisaloitteella suden kannanhoidollista metsästystä

Lukijalta: Hanhien ampumisluvista valittaminen on kiusantekoa viljelijöille – valittajien pitäisi myös maksaa satovahingot