Pääkirjoitus

Tiedon on kuljettava

Postinjakeluun kaavaillaan suurta muutosta. Valtioneuvoston asettama valtiosihteerityöryhmä esittää, että kirjepostin viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla muuttuu kolmipäiväiseksi vuoden 2022 alusta. Sanomalehtien jakelu säilyisi viisipäiväisenä jakelutuen avulla. Näin turvattaisiin yhdenvertainen tiedonsaanti myös maaseudulla.

Postin ongelmat ovat tuttuja. Ne johtuvat jaettavan postin nopeasta vähenemisestä. Valtio-omistajan ja viimekädessä eduskunnan on kuitenkin huolehdittava postipalvelujen toimivuudesta koko maassa – ne ovat osa toimivan yhteiskunnan perusrakennetta. Korona-aika muuttaa Suomea tavalla, jota emme vielä tunnista. Postipalvelujen lisäksi toimivien tietoyhteyksien merkitys korostuu.

Lue lisää

Romupihat eivät houkuta matkailijoita eivätkä edistä Suomi-kuvaa – maaseutumaiseman ylläpito vaatii yhteistä vaivaa

Yle uutiset: Syrjäseuduille on vaikea löytää päteviä pelastajia - samaan aikaan tehtävien määrä maaseudulla kasvaa

Väitöskirja: Maaseudun lapsilla Suomessa parhaimmat motoriset taidot – ulkona vietetty aika näkyy lapsen tasapainossa

Postin rengasrikon takia osa MT:n lehdistä myöhästyy tänään