Tiedon on kuljettava - Pääkirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus

Tiedon on kuljettava

Postinjakeluun kaavaillaan suurta muutosta. Valtioneuvoston asettama valtiosihteerityöryhmä esittää, että kirjepostin viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla muuttuu kolmipäiväiseksi vuoden 2022 alusta. Sanomalehtien jakelu säilyisi viisipäiväisenä jakelutuen avulla. Näin turvattaisiin yhdenvertainen tiedonsaanti myös maaseudulla.

Postin ongelmat ovat tuttuja. Ne johtuvat jaettavan postin nopeasta vähenemisestä. Valtio-omistajan ja viimekädessä eduskunnan on kuitenkin huolehdittava postipalvelujen toimivuudesta koko maassa – ne ovat osa toimivan yhteiskunnan perusrakennetta. Korona-aika muuttaa Suomea tavalla, jota emme vielä tunnista. Postipalvelujen lisäksi toimivien tietoyhteyksien merkitys korostuu.

Lue lisää

Perusopetuksen tulevaisuuteen uusia näkökulmia

Maaseutu on mahdollisuus, tervetuloa!

Valikoivaa journalismia

Etätyö maalla muutti ajattelua, kertoo professori Pekka Sauri MTV:n kolumnissa – "Keskusta takaisin Maalaisliitoksi"