Pääkirjoitus

Tiedon on kuljettava

Postinjakeluun kaavaillaan suurta muutosta. Valtioneuvoston asettama valtiosihteerityöryhmä esittää, että kirjepostin viisipäiväinen jakelu haja-asutusalueilla muuttuu kolmipäiväiseksi vuoden 2022 alusta. Sanomalehtien jakelu säilyisi viisipäiväisenä jakelutuen avulla. Näin turvattaisiin yhdenvertainen tiedonsaanti myös maaseudulla.

Postin ongelmat ovat tuttuja. Ne johtuvat jaettavan postin nopeasta vähenemisestä. Valtio-omistajan ja viimekädessä eduskunnan on kuitenkin huolehdittava postipalvelujen toimivuudesta koko maassa – ne ovat osa toimivan yhteiskunnan perusrakennetta. Korona-aika muuttaa Suomea tavalla, jota emme vielä tunnista. Postipalvelujen lisäksi toimivien tietoyhteyksien merkitys korostuu.

Lue lisää

Yli puolta miljoonaa suomalaista kiinnostaa muutto näihin maisemiin – yksi asia mietityttää, vaikka luonto ja vapaa-aika vetävät puoleensa

Postialan työehtosopimuksille sinetti

"On realismia, että juuri nyt Suomen paikka on EU:ssa", kommentoi perussuomalaisten Purra

Perussuomalaiset saa lauantaina uuden puheenjohtajan – "Puolue tarvitsee esiintymistaitoisen ja asiallisen ihmisen johtoonsa"