Pääkirjoitus

Kunnissa tarvitaan vastuunkantajia

Suomalaisten kuntien talousongelmat eivät ole uusi asia. Viime vuonna 219 kuntaa 310 kunnasta teki konsernitasolla tappiollisen tuloksen. Kuntien rahapulaa pahentaa entisestään koronaepidemia, joka lisää kuntien menoja ja leikkaa tuloja ankarasti. (MT 28.9.)

Vielä helmikuussa Kuntaliitossa ennakoitiin kuntatalouteen helpotusta. Verotulojen ja valtionosuuksien odotettiin kasvavan.

Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion mukaan kuntataloudessa ensi vuosi näyttää aivan hirveältä, jos valtion budjetista ei tule lisää apua. Tälle vuodelle valtio on myöntänyt kunnille koronatukea noin 1,4 miljardia euroa, mutta ensi vuotta koskevat päätökset ovat auki.

Punakallio arvioi, että ensi vuodesta on tulossa kuntien talouden kannalta kaikkien aikojen heikoin, ja kuntien velkaantuminen lisääntyy yli neljä miljardia euroa.

Helpotusta talouteen ei ole näkyvissä tulevaisuudessakaan, sillä Punakallio ennakoi kuntien velan lisääntyvän lähivuosina kolmen miljardin euron vuositahtia. Kuntaveron korotuksesta tuloja voi saada lisää, mutta yhden prosenttiyksikön korotus kuntaveroon toisi kuntien kassaan vain noin miljardi euroa.

Kuntien heikko talous ja velkaantuminen eivät ole vain pienten kuntien ongelman. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen mukaan talousongelmia oli viime vuonna Helsinkiä lukuun ottamatta myös isoilla kaupungeilla.

Kuntien taloustilanteen karuudesta kertoo, että 1990-luvun lamassakaan kunnat eivät velkaantuneet samaa tahtia kuin nyt. Silloin verojen kirityksen lisäksi myös palveluja leikattiin. Nyt kuntien velvollisuuksia lisätään. Muun muassa hoitajamitoituksen nostaminen ja oppivelvollisuuden pidentäminen lisäävät kuntien pysyviä lakisääteisiä menoja.

Edelleen tekemättä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen (sote) on toivottu tuovan helpotusta erityisesti pieniä kuntia rasittaviin sote-menoihin. Uudistusta yritetään saada edelleen aikaan, mutta Punakallio ei usko sen tuovan säästöjä.

Ensi vuoden huhtikuussa pidetään kuntavaalit, joissa valitaan neljäksi vuodeksi uudet kuntapäättäjät. Puolueilla ja erilaisilla valitsijayhdistyksillä on menossa ehdokkaiden hankkiminen. Vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaita oli yhtensä yli 33 000.

Nuoria ehdokkuus kuntavaalissa kiinnosti edellisissä vaalissa aikaisempaa vähemmän. Alle 30-vuotiaiden osuus ehdokkaista oli alle yhdeksän prosenttia. Ehdokkaiden keski-ikä nousi edellisistä vaaleista noin 1,5 vuodella 49,5 vuoteen. Edellisten kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli 58,9 prosenttia.

Kunnilla on lakisääteistä velvoitteista huolimatta laaja itsehallinto. Kuntien valtuustot päättävät muun muassa kunnan veroprosentista, kiinteistöveroista, kaavoituksesta ja investoinneista. Kunnat päättävät myös siitä, miten lakisääteiset tehtävät, kuten sote- ja koulupalvelut järjestetään.

Kunnanvaltuustot päättävät myös, mitä tehdään kuntien omaisuudelle. Pitääkö kunnan omistaa liikelaitoksia ja yhtiöitä? Kuntatalouteen perehtyneen liikkeenjohdon neuvonantajan Bo-Erik Ekströmin mielestä kunnilla on paljon omaisuutta. Niiden pitää hänen mielestään harkinta, mitä omaisuuseriä voitaisiin esimerkiksi myydä ja käyttää rahat kunnan ydintoimintaan eli palveluihin.

Yhteisten asioiden hoitaminen on joskus epäkiitollista työtä, mutta päätöksiä on jonkun tehtävä. Jokainen, joka asettuu kuntavaalissa ehdokkaaksi, tekee palveluksen kotikunnalleen ja demokratialle.

Vaikeassa tilanteessa yhteisten asioiden hoitajiksi tarvitaan vastuuta ottavia ja vastuuntuntoisia päättäjiä. Kuntavaalit ovat tärkeät, koska kunnissa tehdään meitä kaikkia läheisesti koskevia päätöksiä.

Kunnissa tehdään meitä kaikkia läheisesti koskevia päätöksiä.

Lue lisää

Kokoomus haluaa keskustan paikalle

Kansa huolissaan valtionvelasta

MT:n kysely: 60 prosenttia suomalaisista pitää valtion velkaantumisvauhtia liian kovana

Kyläkoulut säästyvät toistaiseksi sulkemiselta tiukan taloustilanteen kunnassa – kyläaktiivi ja kaupunginjohtaja samoilla linjoilla: "Tästä jäi vastaisen varalle paljon hyvää oppia puolin ja toisin"