Pääkirjoitus

Tutkimuslaitosten yhteistyötä lisättävä

Maa- ja metsätalous ovat olleet vahvasti esillä sekä ilmastonmuutos- että ravinnekeskusteluissa. Ruuan- ja puuntuotanto on koettu ongelmien aiheuttajaksi eikä ratkaisuksi. Ruuantuotantoa syyllistetään Itämeren pilaamisesta ja metsien hakkuita hiilinielujen ja -varastojen tuhoamisesta.

Vaikka ruuantuotannossa on tehty paljon ravinnepäästöjen vähentämiseksi, monet asiantuntijatkin saattavat sanoa, että mitään ei ole tehty. Jos jotakin on tehty, se on ollut heidän mielestään tehotonta.

Lähes kaikki suomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet ympäristöohjelmaan, ja tehneet vaaditut, tutkimuksiin perustuneet toimenpiteet. Jos vaaditut toimenpiteet eivät tehoa, se ei ole viljelijöiden vika.

Vaikka ympäristöohjelmia on moitittu tehottomuudesta, on maatalouden ravinnekuormitus vähentynyt jo vuosikymmeniä.

Kymmenen vuotta sitten julkaistujen tulosten mukaan maatalouden fosforiylijäämä väheni kymmenessä vuodessa 64 prosenttia ja typen ylijäämä 36 prosenttia. Näiden tulosten jälkeen ympäristötuen ehtojen lannoitusrajoja on tiukennettu entisestään.

Muutokset tapahtuvat hitaasti. Elykeskukset ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat hiljattain arvion pintavesien kemiallisesta tilasta. Sen mukaan vesistöjen elpyminen – erityisesti kivihiilen poltosta peräsin olevasta elohopeasta – kestää jopa vuosisatoja. Päästöjen vähentymisestä huolimatta elohopeaa on vanhojen päästöjen takia maaperässä ja sedimenteissä. (Syke 28.8.).

Avainasemassa ruuantuotannon päästöjen tutkimuksessa ovat maa- ja metsätalousministeriön alainen Luonnonvarakeskus (Luke) ja ympäristöministeriön alainen Suomen ympäristökeskus (Syke). Maatalouteen liittyvissä Luken tehtävänä on hakea tutkimuksen avulla ratkaisuja ravinnekuormituksen pienentämiseksi. Syke puolestaan seuraa vesistöjen ravinnekuormitusta.

Julkisen keskustelun perusteella voi päätellä, etteivät tutkimuslaitokset tee yhteistyötä. Tavallisen kansalaisen on vaikea tietää, mitkä ympäristöväitteet pitävät paikkansa. Kokonaisuus hämärtyy ja se johtaa liian usein ylilyönteihin ja ruuantuotannon yksipuoliseen syyllistämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio patistaakin Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijoita osallistumaan nykyistä aktiivisemmin erityisesti maatalouden ravinnekuormitusta koskevaan keskusteluun. Husu-Kallio haluaisi, että tutkijat kertoisivat faktaa siitä, mitä on tehty sekä siitä, mitä vielä pitää tehdä. (MT 31.8.)

Syken pääjohtajan Lea Kaupin ja Luken pääjohtajan Johanna Buchertin mielestä laitosten työnjako ja yhteistyö toimii erinomaisesti. Buchertin mukaan Luken tutkijat ovat olleet aktiivisia julkisuudessa. (MT 2.8.)

Joka tapauksessa on selvä, että kaikista päästöistä ja keinoista niiden vähentämiseksi tarvitaan lisää tutkittua tietoa. Esimerkiksi ruokaketjussa puhutaan usein "Pellolta pöytään -käsitteestä". Ympäristökeskustelussa se ei riitä, koska ravinteiden kiertokulku jatkuu pöytää pidemmälle. Kiertävätkö ravinteet takaisin peltoon?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on oikeassa kannustaessaan tutkimuslaitoksia ja yliopistoja osallistumaan entistä enemmän yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja kertomaan tutkimustuloksista, jotka tuovat hyvän ja kaivatun lisän välillä hyvin mustavalkoiseen keskusteluun.

Koska Syken ja Luken pääjohtajien mielestä laitosten yhteistyö toimii, voisi sitä laajentaa myös julkisuudessa käytävään keskusteluun. Nyt ei voi välttyä ajatukselta vastakkainasettelusta.

Yhteistyön lisäämistä tarvitaan kaikkien alan toimijoiden kesken, koska tavoite on yhteinen.

Nyt ei voi välttyä ajatukselta vastakkainasettelusta.

Lue lisää

Puukauppa käy liki huippuvuoden 2018 vauhtia

Sinilevätilanne on rauhoittunut – levää voi olla sekoittuneena vesimassaan

Yle uutiset: Luonnonvarakeskus suunnittelee uuden ajan navettaa Jokioisille

Kuiva kesä uhkaa marjasatoa – etenkin mustikkasato jää tavallista pienemmäksi