MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Pääkirjoitus

Biokaasua tankkiin, pääministeri Marin

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on sitoutunut siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa, että päästöjen ja hiilinielujen on oltava yhtä suuret. Osana tätä tavoitetta on, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2045 mennessä liikenteen pitäisi olla kokonaan päästötöntä.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) eilen julkistaman raportin mukaan tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan uusia keinoja, koska nykyisten keinojen avulla vähennys jää 13 prosenttiyksikköä vajaaksi. Raportin ovat laatineet Aalto-yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Raportissa esitetyt keino ovat osin perinteisiä. Päästöjen alentamiseksi esitetään muun muassa bensiinin ja dieselin verotuksen kiristämistä. Keino on päättäjille tuttu myös valtion rahakirstun paikkaamisessa. Viimeksi polttoaineiden verotusta nostettiin elokuun alussa.

Muina keinoina päästöjen vähentämiseksi ovat esimerkiksi autokannan uudistaminen, liikennejärjestelmän tehostaminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen.

Autokannan uusiminen on kallista, vaikka valtio tukeekin sähköautojen hankkimista. Autoilijoiden edunvalvontajärjestön Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kaipasi jo tammikuussa realismia päästökeskusteluun. Hän muistutti, että Suomessa autokannan keski-ikä on 12 vuotta. Sellaisen auton arvo on keskimäärin 3 600 euroa. (IL 12.1.)

Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman toteuttaminen sekä julkisen liikenteen tuet.

Myönteinen asia raportissa on ehdotus biokaasun lisäämisestä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. LVM:n yksikön johtajan Päivi Antikaisen mielestä biokaasun käytön edistäminen olisi merkittävää päästöjen vähentämisen kannalta. Biokaasuinvestoineille on saatava viimein vauhtia.

Nykyisen autokannan muuttamien biokaasua käyttäväksi tulisi paljon halvemmaksi kuin sähköautojen lisääminen. Lisäksi sähköautojen akkujen valmistaminen vaatii suuria määriä akkumineraaleja. Niiden tuottamisessa on edelleen paljon eettisiä ja ympäristöllisiä ongelmia. Päästöjen siirtäminen maasta toiseen on moraalitonta.

Myönteistä on myös, että Aalto Economic Instituten toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto muistutti päästövähennystoimien vaikutuksesta tulonjakoon. Mitä pienemmät tulot, sitä enemmän polttoaineiden hintojen nosto vaikuttaa.

Aalto-yliopiston työryhmä on selvittänyt, miten nykyisen polttoaineen hiilidioksidiveron aiheuttama taakka jakautuu väestöryhmien kesken ja selvittää, miten päästökauppajärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia voitaisiin kompensoida kuluttajille. Tämä raportti julkaistaan ensi viikolla.

Työryhmän raportti on pohjaesitys, mutta lopulliset päätökset tekevät poliitikot. Päästötavoitteen toteuttamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sen kustannukset jakaantuvat oikeudenmukaisesti. Tähän saakka näin ei ole ollut, vaan suuremman taakan ovat joutuneet kantamaan haja-asutusalueiden asukkaat. Heillä ei ole mahdollisuutta käyttää yhteiskunnan tukemaa joukkoliikennettä, ja matkat ovat liian pitkiä pyöräillä.

Suomella on moneen muuhun maahan verrattuna hyvät mahdollisuudet olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Meillä on mittavat uusiutuvat energiavarat sekä hiilinielut. Metsien hiilinielusta päätetään EU-tasolla poliittisesti. On tärkeää huolehtia, että päätösten perusteet ovat oikein, ja metsämme ovat Suomen eivätkä koko EU:n hiilinieluja ja -varastoja.

Biokaasuinvestoineille on saatava viimein vauhtia.

Lue lisää

MT selvitti maakuntien kasvuyritykset: Kiteeläinen biokaasulaitosten toimittaja ylsi kunnon loikkaan

Biokaasu jää liikenteessä pientareelle – MTK esittää biokaasun tuotannon ja liikenneverkoston nopeaan kohottamiseen EU-elvytysrahan käyttöä

Valtiovarainministeriö tyrmää alueellisen polttoaineveron – "Lisäisi liikennettä ja byrokratiaa"

Liikenneministeri Timo Harakka väläyttää alueellista bensaveroa – nykyvero epäoikeudenmukainen, mutta kilometriveroon ei voida siirtyä vielä lähivuosina