Pääkirjoitus

Sarvamaan mietintö on järjen voitto

Metsät ja niiden käyttö ovat nousseet Euroopan unionissa merkittävään asemaan. Metsien käyttöön pyritään puuttumaan vahvasti muun muassa ilmasto- ja energiapolitiikan kautta. Oman merkittävän lisänsä tuo myös kiistely luonnon monimuotoisuudesta ja sen turvaamisesta.

On tärkeää, että EU:n eri toimielimissä keskustellaan metsistä. Sen kautta on mahdollista kertoa, millaista on pohjoismainen kestävä metsätalous. Monella eurooppalaisella päättäjällä on tässä asiassa paljon opittavaa, koska heillä ei ole metsistä ja niiden käytöstä omakohtaista kokemusta.

Osa suomalaisista europarlamentaarikoista on tehnyt paljon töitä sen näkemyksen puolesta, että metsätaloutta pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti. Parlamentaarikkojen sitkeä työ on tuottanut hyviä tuloksia.

Keskiviikkona EU-parlamentti hyväksyi europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) johdolla valmistellun EU:n metsästrategiaa koskevan mietinnön. Vaikka Sarvamaa kuvasi neuvotteluja haastaviksi, mietintö kelpasi valtaosalle europarlamentaarikoista.

Sarvamaan mielestä strategiassa huomioidaan metsä kokonaisvaltaisesti. Mietinnöstä käydyt keskustelut ovat hänen mukaansa kulminoituneet siihen, pitäisikö metsät nähdä ennemmin monimuotoisuuden vai talouskäytön kannalta.

Sarvamaa perusteli esitystään muun muassa sillä, ettei mustavalkoiselle ajattelulle voi antaa tilaa, vaan metsätalous pitää nähdä tasapainoisesti ilmaston, ympäristön, talouden, työpaikkojen sekä virkistyskäytön kannalta.

Metsästrategia hyväksyttiin lopulta selvällä äänten enemmistöllä. Lopullisessa äänestyksessä Sarvamaan mietintö voitti äänin 462 puolesta, 176 vastaan ja 59 tyhjää.

Suomalaisista esitystä vastustivat vihreiden kaikki kolme europarlamentaarikkoa. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja perussuomalaisten Laura Huhtasaari äänestivät tyhjää. Kaikki muut suomalaiset parlamentaarikot kannattivat Sarvamaan valmistelemaa mietintöä.

Vielä tiistaina vihreät ja perussuomalaiset ajoivat omia esityksiään, mutta ne kaatuvat äänestyksessä. Vihreiden kielteinen kanta mietintöön ei ole yllätys vaan jatkoa aikaisemmille kannoille.

Ville Niinistön mukaan parlamentin maatalousvaliokunnan jo aiemmin hyväksymässä esityksessä ei otettu riittävästi huomioon, että metsien käytön on oltava ilmastonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää. Hänen mielestään EU:lla pitäisi olla enemmän sananvaltaa jäsenmaiden metsiin. Metsätalouden asioita pitäisi arvioida luonnonsuojelun kautta, koska se kuuluu EU:n toimi- ja lainsäädäntövaltaan. (MT 9.9.)

Mietinnöllään parlamentti lähettää vahvan viestin Euroopan komissiolle, jonka on tarkoitus julkistaa oma metsästrategiansa ensi vuoden alkupuolella. Sarvamaa muistuttaa perustellusti, että kestävä metsänhoito ja biopohjainen kiertotalous ovat ratkaisun avaimia nyky-yhteiskunnan haasteisiin vastaamisessa, samalla ne voivat edistää luonnon monimuotoisuutta.

On myönteistä, että parlamentin ympäristövaliokuntakin kiinnitti huomiota todellisiin ongelmiin (MT 5.10.).

Valiokunta vaatii maailmanlaajuiseen metsäkatoon tiukempaa otetta. Eurooppaan tuodaan metsäkatoalueilta muun muassa lihaa, soijaa, maissia ja puutavaraa. On tärkeää, että EU:n alueelle tuotavia tuotteita koskevat samat säännöt kuin EU:n alueella tuotettavia tuotteita. Näin pitäisi toimia myös EU:n sisällä muun muassa elintarvikemarkkinoilla.

Sarvamaan mietinnön hyväksyminen on merkittävä askel kohti järkevää metsäkeskustelua. Keskustelu EU:ssa kuitenkin jatkuu. Suomalaisten on oltava joka hetki valmiina perustelemaan hyvän metsänhoidon merkitystä nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemisessa.

Parlamentaarikkojen sitkeä työ on tuottanut hyviä tuloksia.

Lue lisää

"Meidän toive on, että jos asiantuntijuutta täydennetään, asiantuntijoilla olisi laajaa osaamista metsien käytöstä" – Metsäteollisuuskin odottaa tietoja taksonomian etenemisestä

Komissiolle ei saa antaa yhtään siimaa

Metsänomistajat ansaitsevat kiitoksen

Sarvamaa ihmettelee Suomen saamattomuutta: "Hallituksen täytyy kaataa Suomen metsille haitallinen EU-taksonomia – koko hallituksella keskusta mukaan lukien on jäänyt sormi suuhun"