Pääkirjoitus

Metsä Fibren tehdas tärkeä koko Suomelle

Pohjois-Suomeen tuli perjantaina hyviä uutisia, kun Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre sai Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (avi) ympäristö- ja vesitalousluvan Kemin uudelle biotuotetehtaalle. Yhtiön mukaan päätös biotehtaan investoinnista on odotettavissa ensi vuoden alkupuolella.

Jos ja kun päätös investoinnista tehdään, merkitsee se isoa piristysruisketta erityisesti Pohjois-Suomelle, mutta myös koko Suomelle. Investoinnin arvioitu hinta on noin puolitoista miljardia euroa ja rakentamisen arvioidaan kestävän kaksi ja puoli vuotta. Kemin biotuotetehdas olisi toteutuessaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Näin iso investointi heijastuu laajalle alueelle.

Metsä Fibreillä on vauhti päällä. Vuonna 2017 valmistunut Äänekosken biotuotetehdas maksoi noin 1,2 miljardia euroa ja se oli silloin Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi.

Ison investoinnin laajasta vaikutuksesta kertoo, että Äänekosken tehdas tuottaa 1,3 miljoona tonnia sellua ja käyttää puuta 6,5 miljoonaa kuutiota. Vientituloja tulee noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Uusia työpaikkoja syntyi koko ketjuun yhteensä noin 1 500. Äänekosken tehdas maksoi noin 1,2 miljardia euroa.

Valmistuttuaan Kemin tehdas tuottaisi vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puuta tähän tarvitaan 7,6 miljoonaa kuutiometriä vuosittain. Se on noin 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän nykyisen tehtaan puutarpeeseen verrattuna.

Vienti-, palkka- ja kantorahatulojen lisäksi Kemin uusi tehdas olisi myös merkittävä uusiutuvan energian tuottaja. Tehdas ei käyttäisi lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus olisi 250 prosenttia. Äänekosken tehtaan sähköomavaraisuus on samaa luokkaa.

Huolimatta siitä, että uuden tehtaan tuotanto kasvaa melkoisesti, päästöt eivät lisäänny. Pohjois-Suomen avin mukaan tehtaan ympäristöluvassa asetetut päästöarvot noudattavat parhaita käytettävissä olevia menetelmiä. Myös muiden sidosryhmien kanssa on käyty keskusteluja. Lupaprosessin aikana Metsä Fibren edustajat ovat tavanneet muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton edustajia useita kertoja. (MT 18.12.)

Vaikka lupapäätöksen mukaan toiminnan saa aloittaa jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, lopullinen rakennuspäätös tehdään todennäköisesti vasta sitten kun tiedetään, valitetaanko luvasta.

Perusteellisesta valmistelusta huolimatta näyttää selvältä, että Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) valittaa avin lupapäätöksestä. Liiton mielestä Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemus olisi pitänyt hylätä samoin perustein, millä korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi noin vuosi sitten Finnpulpin Kuopioon suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristöluvan.

KHO perusteli Finnpulpin hankkeen äänestyksen jälkeen syntynyttä hylkäyspäätöstään muun muassa sillä, että Kallaveden ekologinen tila oli oikeuden mukaan vaarassa heikentyä EU:n vesipuitedirektiivin vastaisesti. KHO kumosi päätöksellään Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset, vaikka Finnpulpin lupaehdot olivat maailman tiukimmat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Boreal Biorefin Kemijärvelle suunnittelemalle biotuotetehtaalle ympäristöluvan viime vuoden kesäkuussa. Siitä kuitenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Päätöstä asiasta odotetaan edelleen.

Suomi tarvitsee kipeästi investointeja ja uusia työpaikkoja. Jos maailman tiukimmat ympäristöluvat eivät riitä, on aivan selvä, että metsäteollisuuskin investoi muualle. Se ei ole ympäristönkään etu.

Suomi tarvitsee kipeästi investointeja ja uusia työpaikkoja.

Lue lisää

Ruoka-ala uskoo tulevaan

Elintarviketeollisuuden investointeihin ennakoidaan jopa 70 prosentin kasvua – harppaus ylöspäin on todella huomattava

Kemijärven sellutehdashankkeelle hyvä uutinen: Valitukset eivät kaada ympäristölupaa, päätti Vaasan hallinto-oikeus

Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla syttyi tulipalo