Pääkirjoitus

Biokaasun tuki on myös ympäristöteko

On hienoa, että valtiovalta pyrkii edistämään biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Tätä varten hallitus on teettänyt kansallisen biokaasuohjelman.

Ohjelman laatineen työryhmän tehtävän oli etsiä keinoja, joilla voidaan lisätä fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa. Ohjelma luovutettiin viime vuoden tammikuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.).

Ohjelman laatijoiden mukaan biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät toiminnan heikkoon kannattavuuteen. Sitä voitaisiin parantaa investointikustannuksia alentamalla, lopputuotteista saatavaa myyntihintaa parantamalla sekä tehostamalla maataloudesta saatavien raaka-aineiden hankintaa. Lisäksi korkeat investointikustannukset ovat hidaste etenkin pienille laitoksille.

Työryhmä ehdotti muun muassa, että biokaasun jakeluverkostoa kasvatetaan suuntaamalla ohjelmalle varattua määrärahaa myös kaasun tankkausasemien jakeluinfrastruktuuritukeen. Lisäksi kestävästi tuotettu biokaasu pitäisi sisällyttää biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Jakeluvelvoitteen ja biokaasun verotuksen yhteisvaikutukseen liittyy työryhmän mukaan suuri epävarmuus.

Pelkästään liikennekäyttöön biokaasua ei kannata tässä vaiheessa tuottaa, koska kaasua käyttäviä ajoneuvoja on vähän. Käyttökohteita kuitenkin on, sillä biokaasun ylivoimaisesti suurimmat käyttökohteet ovat nyt lämmitys ja teollisuus.

Ongelmaksi on nousemassa odotetusti verotus. Valtiovarainministeriö (VM) haluaisi verottaa liikenteessä käytettävän biokaasun lisäksi myös sen lämmitys- ja teollisuuskäyttöä. (MT 22.3.)

Energiateollisuuden johtavan asiantuntijan Kimmo Siiran mielestä vero tekisi kaasun käytön lämmityksessä ja teollisuudessa kilpailukyvyttömäksi ja tappaisi koko biokaasualan lupaavan kasvun.

Siira ehdottaa ratkaisuksi mallia, jossa liikennebiokaasua alettaisiin verottaa, mutta lämmityskäytölle haettaisiin EU:lta verovapaus vuoteen 2030 saakka. Sen avulla pystyttäisiin kasvattamaan biokaasun käyttöä siihen saakka, kunnes biokaasun liikennekäyttöön saadaan vauhtia.

Siiran mukaan esitys ei VM:lle käy, koska verojärjestelmästä tulisi liian monimutkainen ja EU:lta luvan saaminen on epävarmaa.

Biokaasun verottamisesityksen taustalla on hallituksen viimesyksyinen päätös ottaa biokaasu liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen ensi vuonna. EU:n sääntöjen mukaan biokaasun "verotuki" täytyy tällöin poistaa.

Verottamisen sijaan pitää biokaasun tuotantoa ja käyttö edistää kaikilla mahdollisilla keinoilla. Saksassa, Ranskassa Tanskassa ja Virossa biokaasua tuetaan vahvasti. Miksi ei meillä?

Alan tavoite on kasvattaa biokaasun tuotanto Suomessa nelinkertaiseksi vuoteen 2030. Jos tavoite toteutuu, vähenevät hiilidioksidipäästöt noin 800 000 tonnia vuodessa. Myös ravinteiden kierrätys tehostuisi, koska maatalouden biomassoilla on keskeinen rooli biokaasun tuotannon lisäämisessä. Biokaasun tuotannon lisääminen kohentaisi myös työllisyyttä ja omavaraisuutta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi jo puolitoista vuotta sitten kolumnissaan, että biokaasun edistämiseksi on aika ottaa isoja askeleita. Mikkosen mukaan jätteistä ja maatalouden sivuvirroista tuotettu biokaasu on oiva esimerkki kiertotaloudesta osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Hän uskoo, että tälle työlle ja osaamiselle on jatkossa varmasti kysyntää. (MT 28.8.2019.).

EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa biotalouden ja biokaasun mahdollisuudet on unohdettu. Suomen ei pidä tehdä samaa virhettä. Verotusta kiristämällä biokaasualakaan ei kehity, vaan verotus muuttaisi ministerin toivoman ison askeleen kompuroinniksi.

Verotus muuttaisi ministerin toivoman ison askeleen kompuroinniksi.

Lue lisää

Valtiovarainministeriö ennustaa talouskasvun kiihtyvän – myönteiset näkymät ovat vahvistuneet selvästi

Kasvua ilman keskittämistä

Heidi Hautala: EU hylkii biokaasua, vaikka se on elinkaarensa puolesta jopa hiilinielu

Biokaasu ei saa jäädä EU:ssa väliinputoajaksi