Pääkirjoitus

Vanhanen nokitti miljardien potilla

Hallituspuolueet kokoontuvat tällä viikolla pidettävään puoliväliriiheen.

Periteisesti rahasta puhuttaessa muut ministerit ovat saaneet tottua siihen, että valtiovarainministeri yhdessä ministeriönsä virkamiesten kanssa toppuuttelevat muiden toiveita ja vahtivat tiukasti valtion rahakirstua.

Vastoin perinteitä ja hallituskumppanien odotuksia valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esittääkin itse kymmenen miljardin euron lisäpanostusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin (TKI). Lisäpanostus jakaantuisi kymmenelle vuodelle, ja se rahoitettaisiin ottamalla lisää velkaa. Sijoituksia varten pitäisi perustaa T&K -rahasto tai -pankki. (MT 16.4.)

Kymmenen vuotta kestävästä investointisuunnitelmasta päättämiseen tarvitaan kaikkien puolueiden hyväksyntä. Vanhasen esityksestä on jo keskusteltu hallituksen piirissä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kutsuukin eduskuntapuolueet parlamentaariseen keskusteluun Suomen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiomenojen tasosta ja tulevaisuudesta.

Vanhasen mielestä päätöksiä on tehtävä nyt. Suomessa on hänen mukaansa krooninen investointivaje, joka on pakko korjata. Talous täytyy saada kasvuun, muuten Suomi jää muista Pohjoismaista jälkeen.

Vanhasen esitys saattaa olla jo vähän myöhässä, koska uudet tuotteet eivät synny hetkessä. Massiivisten elvytyspakettien ansiosta maailmatalouteen on syntymässä kova kasvupyrähdys. Myös ilmastonmuutoksen torjunta lisää uudenlaisen teknologian kysyntää.

Vanhanen muistuttaa, että kilpailussa pärjäävät ne, jotka pystyvät tarjoamaan uusia tuotteita ja palveluja ratkaisuksi ilmastokriisiin ja kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen. Periaatteessa Suomella on hyvät lähtökohdat vastata uuteen kysyntään, mutta uusia innovaatioita tarvitaan.

Vanhasen esitys on perusteltu. Rahaa on runsaasti tarjolla ja se on halpaa. Valtio on saanut lainaa jopa negatiivisella korolla. Rahaa pitää käyttää syömävelan sijaan tuottaviin investointeihin, koska matalan koron aika ei jatku ikuisesti. On tärkeää, että pystytään varmistamaan, että rahat todella käytetään siihen mihin ne on tarkoitettu. Matala korko ei oikeuta holtittomuuteen.

Ilman investointeja talous ei lähde nousuun. Investoinnit edellyttävät, että tutkimus ja tuotekehitys tuottavat sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka käyvät kaupaksi. Ilman talouskasvua ja kilpailukykyä hyvinvointivaltion ylläpitäminen ei onnistu.

Vanhasella on kokemusta myös toisenlaisesta talouslinjasta ja siitä, mihin se on johtanut. Hän muistuttaa, ettei taloutta voi enää hoitaa leikkauksilla ja veronkorotuksilla, kuten on tehty finanssikriisin jälkeen. Lisävelan ottaminen edellyttää kuitenkin rakenteellisia uudistuksia.

Valtion panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen edellyttää, että myös yritykset investoivat niihin. Hallituksen tavoite on ollut, että T&K -panostusten osuus nousisi neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kaksi kolmasosaa lisäpanostuksesta on yritysten osuus. Jos samaa laskukaavaa sovelletaan Vanhasen esitykseen, pitäisi yritysten lisätä omia T&K -kulujaan kymmenen vuoden aikana 20 miljardilla eurolla.

Vanhanen esittääkin yrityksille uutta verokannustinta. Verotuksessa pitäisi pikaisesti ottaa käyttöön T&K -lisävähennys suorien tukien rinnalle. Vanhanen uskoo, että veromuutos alentaisi monen pk-yrityksen kynnystä tuotekehitykseen.

Meneillään oleva hallituskausi on puolessavälissä. Valtaosa hallituksen ajasta ja energiasta on mennyt koronakriisin hoitamiseen. Kriisi ei ole vielä ohi, mutta katseet on suunnattava tulevaisuuteen ja laatia konkreettisia suunnitelmia, miten muun muassa talous saadaan nostettua jaloilleen. Odottelemalla se ei ainakaan onnistu.

Ilman talouskasvua ja kilpailukykyä hyvinvointivaltion ylläpitäminen ei onnistu.

Lue lisää

Turhaan parjattu turve

Ilmastonmuutos vaikeuttaa Suomen perhosten olosuhteita – vain sopeutumiskykyiset pärjäävät

Suomalaisraportti: Ilmastonmuutoksen aiheuttama muuttoliike liittyy tulvien ja hirmumyrskyjen kaltaisiin katastrofeihin – viljelyolojen heikentyminen ei vielä vaikuta yhtä voimakkaasti

Ruuan hintapaine korostaa kotimaista