Pääkirjoitus

Kestävyyskriteeristö ei kelpaa kenellekään

Euroopan unionin komissio julkisti viime viikolla valmistelemansa kestävän rahoituksen luokittelun ilmastokriteerit eli niin sanotun taksonomian. Rahoitusjärjestelmän uudistamisen taustalla on nykyisen komission kunnianhimoinen Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal. (MT 23.4.)

Taksonomian tarkoituksena on ohjata rahoituksen avulla investointeja vihreisiin, ekologista siirtymää tukeviin hankkeisiin. Perimmäisenä tavoitteena on muun muassa hillitä ilmastonmuutosta, vähentää ympäristökuormitusta sekä edistää kiertotaloutta.

Tavoitteet ovat sinänsä hyviä ja kannatettavia, mutta esitetyt keinot niiden saavuttamiseksi ovatkin sitten eri asia. Ainoa varma asia on, että toteutuessaan esitys toisi mukanaan jättimäisen byrokratian.

Asiasta ei neuvotella, vaan jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin on seuraavaksi joko hyväksyttävä tai hylättävä estys. Tarkoitus on, että taksonomia tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Samaan aikaan komission kriteerityöskentely jatkuu muiden ympäristötavoitteiden parissa. Tämä oli siis vasta alkua.

Esimerkiksi bioenergian kestävyyttä koskeva kriteeristö tarkennetaan vasta sen jälkeen, kun komissio on julkaissut ehdotuksensa uusiutuvan energia lainsäädännöstä. Myös maatalouden kestävyyskriteerien valmistelu on siirretty tulevaisuuteen.

Yksityismetsänomistajien metsään komissio haluaa mennä syvälle. Esityksen mukaan yli 13 hehtaarin metsätiloille pitäisi valmistella ilmastohyötyanalyysi ja raportoida metsänkäyttötapoja 30 vuoden ajan. Näin pitäisi toimia, jos haluaa, että yksityinen metsänomistaja olisi kestävän raaka-aineen tuottajana. Suunnitelman noudattamisen valvontaa voitaisiin hoitaa sertifioinnin kautta.

Kriteerien vaikutukset metsätiloille tulevat metsäteollisuuden kautta. Jotta metsäteollisuusyritys voisi näyttäytyä kestävänä, sen tulisi hankkia puuta yksityisiltä tiloilta, joissa seurattaisiin komission yksityiskohtaisia kestävyyskriteerejä. Erilaisista sertifiointijärjestelmistä on metsänomistajilla jo kokemusta.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen ihmettelee, miten lisääntyvä byrokratia lisää ilmastokestävyyttä. Metsäteollisuus ry:n mielestä esitys uhkaa siirtymää kohti kestävää biopohjaista kiertotaloutta. Yhdistyksen toimitusjohtajan Timo Jaatisen mielestä komission ehdotus on kielteinen ennakkotapaus, joka kertoo komission suhtautumisesta kestävään metsätalouteen.

Sekä MTK:n että Metsäteollisuus ry:n mielestä Suomen pitää vastustaa komission kestävän rahoituksen kriteerien hyväksymistä.

On lähes historiallista, että ympäristöjärjestöt ovat samaa mieltä MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n kanssa. Komission esitys ei kelpaa myöskään ympäristöjärjestöille. Vaikka järjestöjen perustelut ovat täysin erilaisia, Greenpeacen mielestä komission tavoitteet vesittänyt esitys pitäisi hylätä. Greenpeacen Kaisa Kososen mielestä kriteerien piti olla tiedelähtöiset ja estää viherpesua.

Muun muassa BirdLife ja WWF ilmoittivat eroavansa kriteerien valmistelua tukevasta asiantuntijatyöryhmästä. BirdLifen asiantuntijan Ariel Brunnerin mukaan riippumattomia asiantuntijoita ei tule käyttää savuverhona poliittisissa päätöksissä, joilla ei ole yhteyttä faktoihin.

Siinä ei ole mitään uutta, että EU:n metsiin ja niiden käyttöön liittyvissä päätöksissä tiede ja faktat jäävät politiikan jalkoihin. Asiantuntemus kestävästä metsätaloudesta ei ole EU:n ydinosaamisaluetta.

Viime viikolla julkistetut kestävyyskriteerit koskevat lähinnä ilmastoa. Metsiinkin vahvasti vaikuttava ehdotus monimuotoisuuskriteereistä tulee myöhemmin. Suomalaisten edunvalvojilla riittää töitä.

Ympäristöjärjestöt ovat samaa mieltä metsäteollisuuden ja MTK:n kanssa.

Lue lisää

Puukaupan vauhti hidastumassa verrattuna huippuvuoteen 2018 – noin 700 000 kuution viikot jatkuvat

Teollisuusliitto pyrkii kirjekampanjalla yritysten kanssa sopimuspöytään – uusintakutsuja lähetetty kieltäytyjille

Yliö: Metsänomistajat joutuvat puukaupassa eriarvoiseen asemaan – yksityismetsiin merkityt "korkean suojeluarvon alueet" ovat riski omaisuuden arvolle

HCV-kartat ovat riski metsäomaisuuden arvolle