Pääkirjoitus

Komission katse metsiin on liian kapea

Euroopan komission katse on viime aikoina ollut vahvasti suomalaisissa metsissä. Käsillä on lainsäädäntöhankkeiden tulva, jota on osuvasti kuvattu vyörytykseksi yksityistä omistusoikeutta vastaan.

Ensimmäisenä ratkaisuja on tulossa niin sanotusta kestävän rahoituksen määritelmästä. Finanssialaa koskeva säädös ei suoraan ulotu metsänomistajiin, mutta sillä on kauaskantoisia seurauksia koko elinkeinolle. Moni merkki viittaa siihen, että tulevaisuudessa yksityistä rahoitusta saavat vain "vihreiksi" määritellyt toimialat. "Vihreyden" määrittely tarkoittaa komission suunnitelmissa myös yksityiskohtaista byrokratiaa, joka ulottuu pienimmillekin metsätiloille.

Biomassan kestävyyskriteereistä ja metsien hiilinieluista väännetään jo toista kierrosta. Edellisellä kierroksella kummassakin päädyttiin kohtuullisen järkeviin kompromisseihin useiden osapuolten mielestä. Nähtävästi tämä jäi vaivaamaan komission ympäristöpääosastoa. Pöydällä on jälleen hakkuumäärien vähentäminen ja bioenergian kestävyyden kyseenalaistaminen.

Komission asenne tuli esiin MTK:n ja pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen järjestämässä webinaarissa torstaina (MT 28.5.). Tilaisuudessa esiintynyt ympäristökomissaarin kabinettipäällikkö Marius Vaščega nosti jälleen esiin Suomen metsien tilan, joka hänen mielestään on huolestuttava.

Vaikka metsien pinta-ala Euroopassa on kasvanut viime vuosina, niiden laatu on Vaščegan mukaan huolestuttava. Ympäristökomissaarin ykkösmies vakuutteli, että myös metsien taloudellinen merkitys otetaan huomioon. Perusviesti kuitenkin oli, että suojelua on lisättävä ja että sertifiointi ei riitä takeeksi kestävästä metsänhoidosta.

Komission vastaus on tuttu. Tarvitaan lisää EU-tason sääntelyä. Yksi ongelma komission toiminnassa on, että se pyrkii ajamaan poliittisesti arkaluonteisia asioita läpi mahdollisimman kevyellä lainsäädäntömenettelyllä. Esimerkiksi kestävän rahoituksen kriteereitä ollaan säätämässä delegoidulla asetuksella, joka on tarkoitettu lähinnä lakien hienosäätöä varten.

Komission ympäristöpääosasto ei toki ole keskustelun ainoa osapuoli.

Euroopan parlamentissa komission suunnitelmat ovat herättäneet paljon arvostelua. Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) arvosteli komission linjaa ideologisesti värittyneeksi. Hänen mielestään komissiossa metsät nähdään vain hiilinieluina ja muiden alojen päästöjen kompensoijina.

Esimerkiksi EU-politiikan kapeakatseisuudesta Sarvamaa nosti valmisteilla olevan biodiversiteettistrategian. Se sivuuttaa lähes kokonaan kestävän metsätalouden mahdollisuudet. Parlamentin ympäristövaliokunta otti siihen perjantaina suojelulähtöisen kannan.

Sarvamaa toimii itse parlamentin esittelijänä metsästrategiassa.

Huoli EU:n metsäpolitiikan suunnasta jaetaan myös teollisuudessa. Webinaarissa puhuneen Stora Enson toimitusjohtajan Annica Breskyn mielestä fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla pitäisi nopeuttaa. Se auttaisi myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Euroopan metsäinstituutin johtaja Marc Palahí kertoi havainnollisesti, kuinka nimenomaan metsät ja niiden kestävä käyttö muodostavat pohjan tulevaisuuden kestävälle hyvinvoinnille.

Tulevat EU-päätökset ovat ratkaisevia koko metsätalouden arvoketjun tulevaisuudelle.

Alan edunvalvonnassa tarvitaan selkeää ja yhdenmukaista viestiä. Yhteistyötä tarvitaan niin EU:n metsäisten maiden kuin alan eri osapuolten välillä. Viime kädessä päätökset tehdään Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden välisissä neuvotteluissa. Niissä punnitaan myös Suomen hallituksen ja erityisesti pääministeri Sanna Marinin (sd.) todellinen vaikutusvalta EU-pöydissä.

Komission vastaus on EU-tason sääntelyn lisääminen.

Lue lisää

EU:n metsään liittyvät aloitteet voivat aiheuttaa päänvaivaa metsänomistajalle

Euroopan komission puheenjohtaja: "Tärkein tehtävämme on nopeuttaa rokottamista maailmanlaajuisesti"

Ympäristöjärjestöjen kampanjoissa piilee kyseenalaisia viestejä

Tiesitkö, että kukkakärpäslajeja on yli 900 ja ne ovat mehiläisten sekä kimalaisten jälkeen maailman merkittävin pölyttäjähyönteisryhmä?