Pääkirjoitus

Ilmastotiekartassa on myös hintalappu

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC esittelivät eilen hallitukselle, millä keinoilla luonnonvara-alat pystyvät sitomaan hiilidioksidia entistä enemmän. Keinot löytyvät tuottajajärjestöjen ja Luonnonvarakeskuksen laatimasta ilmastotiekartasta.

Ilmastotiekarttojen mukaisilla toimenpiteillä on mahdollista saada 25 prosentin päästövähennykset maatalouteen ja 37 prosentin lisäys metsän hiilinieluihin vuoteen 2035 mennessä. Esitettyjen toimien toteuttaminen edellyttää koko yhteiskunnalta lisäpanostuksia, koska valmiiksi talousvaikeuksissa olevilla tuottajilla ei ole niihin yksin varaa.

EU:n ilmastopolitiikan yhteydessä on puhuttu paljon niin sanotusta "reilusta siirtymästä". Reiluutta tarvitaan myös kotimaisessa päätöksenteossa.

Tuottajat ovat valmiita toteuttamaan ilmastotiekartassa esitetyt toimet, mutta rahoitus on saatava kuntoon. Tuottajajärjestöjen arvion mukaan maataloudelle tarvitaan 150 miljoonaa ja metsälle 184 miljoonaa euroa vuotuista lisärahoitusta, jotta Suomen ilmastotavoitteet voivat toteutua.

Tavoitteiden saavuttamien edellyttää pitkäaikaista sitoutumista, koska kysymys on vuosikymmeniä kestävästä urakasta. MTK ja SLC esittävätkin, että ilmastorahat irrotetaan budjettiraamista ja perustetaan erillinen rahasto. Tuottajajärjestöjen laskelmien mukaan kustannukset nousevat 30 vuoden aikana yhteensä noin 3–5 miljardiin euroon.

Budjettiriiheen valmistautuvien hallituspuolueiden taholta on esitetty maataloudelle kovia päästövähennysvaatimuksia. Tähän mennessä niiden yhteydessä ei ole puhuttu kustannuksista. Ilmastotiekartassa puolestaan esitellään sekä keinoja että niistä aiheutuvat kustannukset.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä hallituksen on tuettava tuottajien ilmastotyötä myös lisäresurssein oikeudenmukaisen siirtymän hengessä. Maatiloilla tehdään jo nyt paljon ilmastotoimia, mutta ne eivät näy tilastoissa. Tuottajat pitävät Marttilan mukaan epäreiluna sitä, ettei pelloilla kasvien kasvun sitomaa hiiltä juurikaan noteerata kasvihuonekaasulaskennassa. Tähän on hänen mielestään saatava muutos, koska ruuan ilmastovaikutus on meidän kaikkien taakka, ei yksin maatalouden.

Myös metsänomistajien ilmastoteot jäävät huomioimatta. Suomalaiset metsät sitovat vuosittain hiilidioksidia miljardien eurojen arvosta ilman korvausta.

Sen lisäksi, että tuottajajärjestöt vaativat hallitukselta päätöksiä ilmastotoimien rahoittamisesta, pitää hallituksen saada rivinsä muun muassa metsäpolitiikassa suoraksi, koska Suomella ei ole EU-politiikassa varaa moneen metsälinjaan.

Ensi viikon budjettiriiheen kohdistuu kovia odotuksia. Riihessä on tarkoitus tehdä päätökset, jotka vähentävät koko Suomen hiilipäästöjä 11 miljoonaa tonnia. Päätöksiä voidaan toki tehdä, mutta valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ei ole esitetty esimerkiksi maatalouteen kohdistuville lisävaatimuksille rahoitusta.

Joidenkin hallituspuolueiden mukaan budjettiriihessä pitää keskittyä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Siinä onnistuminen edellyttää, että tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen löytyy myös rahoitus. Päätösten yhteydessä pitää kertoa, mitä kustannuksia niistä aiheutuu ja esittää, miten tämä kaikki rahoitetaan.

MTK:n ja SLC:n hallitukselle viemä viesti ja ilmastotiekartassa esitetyt toimenpiteet saivat Säätytalon portailla ministereiltä myönteisen vastaanoton. Sen perusteella tuottajilla on syytä odottaa budjettiriihestä myös lupausta taloudellisesta kompensaatiosta. Ilmastotiekartta on kokonaisuus, johon sisältyy myös hintalappu.

Reiluutta tarvitaan myös kotimaisessa päätöksenteossa.

Lue lisää

Vain puolet Järvi-Suomen maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, MTK:n alueellinen kysely kertoo

Maatalouden alasajo etenee isolla rytinällä

Hirvieläimet, villisiat ja suurpedot aiheena MTK:n riistaillassa tänä iltana

MTK:n Wallin vihreille: "Tärkeintä on nyt pitää huoli ruuantuotannon edellytyksistä, jotta ilmastotoimiin voidaan ryhtyä"