Pääkirjoitus

EU:n elpymisrahaa oikeaan kohteeseen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on sitoutunut siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Osana tätä tavoitetta on, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2045 mennessä liikenteen pitäisi olla kokonaan päästötöntä.

Myös maataloudelta vaaditaan kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä. Hallituksen budjettiriihen alla monet poliitikot sanoivat, ettei maatalous ole tehnyt päästöjen vähentämiseksi mitään. Tämä ei pidä paikkaansa, vaikka parantamisen varaa aina löytyy.

Yksi keino sekä liikenteen että maatalouden päästöjen vähentämiseksi on biokaasun tuotannon ja käytön lisääminen. Hallitus onkin asettanut tavoitteeksi nelinkertaistaa biokaasun tuotanto nykyisestä terawattitunnista neljään terawattituntiin.

Halpaa tavoitteeseen pääseminen ei kuitenkaan ole, koska se edellyttää noin kahden miljardin euron investointeja. Tähän saakka biokaasun tuotannon lisäämistä on hidastanut huono kannattavuus.

Vauhdittaakseen investointeja pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus esittää maaseutuyritysten biokaasutuen nostamista nykyisestä 30 prosentista 50 prosenttiin. (MT 15.9.)

Parhaillaan lausuntokierroksella olevan asetusluonnoksen mukaan korotetun tuen pitäisi tulla voimaan jo lokakuussa. Asetus on jatkoa keväällä voimaan tulleeseen päätökseen, jonka perusteella maatilat voivat saada 50 prosentin tuen biokaasuinvestoinneille. Ongelmana tällä tuella on, että biokaasua ei ole saanut myydä tilan ulkopuolelle, vaan se on pitänyt käyttää tilalla. Uuden esityksen mukaan kaasua voi myydä myös tilan ulkopuolelle.

On hienoa, että hallitus on ryhtynyt konkreettisiin tekoihin biokaasun tuotannon lisäämiseksi. Tuen kasvattamisen lisäksi biokaasun käyttö muuttuu verottomaksi muussa kuin tieliikenteessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi jo pari vuotta sitten Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, että biokaasun edistämiseksi on aika ottaa isoja askeleita. Mikkosen mukaan jätteistä ja maatalouden sivuvirroista tuotettu biokaasu on oiva esimerkki kiertotaloudesta osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. (MT 28.8.2019.).

MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen uskoo, että biokaasutuotanto lähteen hallituksen esittämillä keinoilla kunnolla kasvuun. Samaa mieltä on myös biokaasulaitteita valmistavan Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki. Hänen mukaansa jo keväällä tehty tuen nostaminen on saanut aikaan kymmeniä kyselyjä ja suunnitelmia. Jos hallituksen esitys yritystuen nostosta toteutuu, ovat odotukset ensi vuodelle Vinkin mukaan kovat.

Potentiaali biokaasutuotannon lisäämiseen maatiloilla on iso. Lannasta käytetään biokaasun tuotantoon nyt noin prosentti. Jos puolet hallituksen tavoittelemasta neljästä terawattitunnista tuotettaisiin maatiloilla, pitäisi lannasta Kainulaisen mukaan noin kolmannes jalostaa biokaasuksi. Lannan lisäksi biokaasua voi tuottaa muun muassa nurmesta.

Jos hallituksen tavoite toteutuu, vähenevät hiilidioksidipäästöt satoja tuhansia tonneja vuodessa. Myös ravinteiden kierrätys tehostuisi, koska maatalouden biomassoilla on keskeinen rooli biokaasun tuotannon lisäämisessä.

Rahat korotettuun tukeen on tarkoitus ottaa EU:n maaseuturahaston elpymistuesta. Biokaasun tuotannon vauhdittaminen on oiva kohde EU:n elpymistuelle, vaikka EU:lle biokaasu ei näytä kelpaavankaan. Sen lisäksi, että biokaasun tuotannon avulla vähenevät sekä maatalouden että liikenteen päästöt, kohenevat myös työllisyys ja energiaomavaraisuus.

Potentiaali biokaasutuotannon lisäämiseen maatiloilla on iso.

Lue lisää

Europarlamentaarikko Elsi Katainen vaatii rahahanoja kiinni Puolalta ja Unkarilta, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta

Velan maksusta puhuttava suoraan

Tuottajan saatava hiilikaupasta euroja

Krista Mikkonen: Ilmastotyön seuraava erityinen haaste on maatalous