Pääkirjoitus

Monipaikkaisuus lisää hyvinvointia

Ylihuomenna perjantaina päättyy valtakunnallinen etätyösuositus. Työpaikoilla mietitään nyt, miten työt järjestetään jatkossa. Kysymys on mittavasta asiasta, koska puolitoista vuotta sitten yli miljoona suomalaista siirtyi nopeasti etätöihin. Paluu ei tule olemaan yhtä nopeaa, eikä ole paluuta aikaan ennen koronaa.

Muutos ei koske ainoastaan työelämää, koska muuttunut työn tekemisen malli on muuttanut myös koko yhteiskuntaa. Työpaikka ei enää välttämättä määritä sitä, missä ihmisten pitäisi asua. Monien tutkimusten mukaan suomalaiset haluavat asua muualla kuin isojen kaupunkien keskustoissa. Nyt heille on tarjoutunut siihen todellinen mahdollisuus.

On todennäköistä, että monilla työpaikoilla siirrytään niin sanottuun hybridimalliin, jossa osa työajasta tehdään etänä ja osa työpaikoilla. Hybridimalli nousi esiin myös Ylen kahdeksalle suurelle työnantajalle tekemässä kyselyssä. Kyselyn mukaan työpaikoilla tehdään jatkossa enemmän etätyötä kuin ennen pandemiaa, mutta monen kohdalla vähemmän kuin pandemian aikana. (Yle 11.10.)

Ylen kyselyyn osallistuneissa yrityksissä aiotaan jatkossa tarjota työntekijöille mahdollisuutta yhdistää etä- ja lähityö. Keskeistä uuden työtavan luomisessa on työnantajien mukaan se, että se tehdään henkilöstöä kuunnellen – vaikka työnantajalla onkin lähtökohtaisesti oikeus päättää, missä työtä tehdään.

Yritysten lisäksi myös valtiolla pohditaan etätyön tulevaisuutta. Valtion työpaikkojen ohjaamisesta vastaavan kuntaministerin Sirpa Paateron (sd.) arvioiden mukaan etätyöt lisääntyvät myös valtion työpaikoissa.

Paateron mukaan myös monipaikkainen työ on lisääntynyt. Siihen vaikuttavat hänen mielestään vapaa-ajan asuminen sekä perhe-elämän tai muun henkilökohtaisen elämän järjestely. Paateron mielestä ihmisille on tullut entistä merkityksellisemmäksi, että työn tekemisen tapaan saa vaikuttaa. (MT 11.10.)

Paateron avaus etä- ja monipaikkaisesta työstä saa tässä lehdessä olevassa haastattelussa muidenkin puolueiden tuen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Paateron näkemys on linjassa sen kanssa, mitä hallituksessa on yhdessä sovittu. Linjauksen mukaan valtio uudistaa alueellista läsnäoloa ja palveluiden tarjoamista kaikkialle maahan. Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Heikki Autton mukaan kokoomus tukee Paateron tervetullutta avausta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan etä- ja monipaikkainen työ ovat niitä harvoja oikeasti toteutettavia keinoja, joilla harvemmin asutuilla alueilla tapahtuvaa oikeaa asumista voidaan tukea. Hän toivoo, ettei hyvää kehitystä nyt pysäytetä.

Vihreät kannattavat Paateron avausta periaatteellisella tasolla. Vihreiden puheenjohtajan tulevan sijaisen, kansaedustaja Iiris Suomelan mielestä etätyö on koronaepidemian harvoja hyviä seurauksia.

Suomela on oikeassa. Etä- ja monipaikkaisesta työstä ja valtionhallinnon hajasijoittamisesta on puhuttu kauan, mutta edistystä on tapahtunut hitaasti. Vasta korona sai todellisen muutoksen nopeasti aikaan.

Etä- ja monipaikkainen työ lisäävät tutkimusten mukaan hyvinvointia. Valtiovarainministeriön toteuttaman monipaikkaisen työn virastokyselyn mukaan enemmistö valtion työntekijöistä kokee oman työssä suoriutumisen ja työn tuottavuuden parantuneen etätyön aikana. Lisäksi työn ja muun elämän tasapainottaminen on onnistunut etätöissä entistä paremmin.

Koska puolueet ovat yksimielisiä, että etä- ja monipaikkaisen työn mahdollisuutta tulee jatkossakin edistää, pitää myös muun muassa verotusta koskeva lainsäädäntö saada ajan tasalle. Todellisuus on ajanut vauhdilla lainsäädännön ohi.

Todellisuus on ajanut vauhdilla lainsäädännön ohi.

Lue lisää

Etätyö jää pysyväksi osaksi suomalaista työelämää, jos sen tekijöiltä kysytään

”Etelä-Suomesta on tullut porukkaa” – Vehmersalmella etätyötä tehdään pankin alakerrassa

Etätyösuosituksen päättyminen ei näytä lisänneen oleellisesti liikenteen matkustajia – "Voi kestää muutaman vuodenkin, ennen kuin matkustajamäärät palaavat pandemiaa edeltäneisiin lukuihin"

"Korona-aika oli työpaikkojen luottamuskoulu" – enää paluuta vanhaan läsnätyöruljanssiin ei ole, EK ja Yrittäjät arvioivat etätyön jatkoja