Pääkirjoitus

EU:n metsäkiistassa ei saa antaa periksi

Nyt tarvitaan turnauskestävyyttä ja kotijoukkojen vankkumaton tuki.

Metsät ja niiden käyttö ovat syksyn aikana vahvasti esillä Euroopan unionin monissa pöydissä. Metsäasiat ovat Suomelle erittäin tärkeitä. Monille muille EU:n jäsenmaille metsillä ei ole taloudellisessa mielessä suurta merkitystä. Tästä syystä asiantuntemus metsistä ja niiden hoidosta on monella päättäjällä heikoissa kantimissa.

Alkusyksystä Euroopan parlamentti äänesti metsien käytön kestävyyttä koskevasta lulucf-esityksestä. Suomen kannalta parlamentin päätös oli huomattavasti parempi kuin päätöksen pohjana olleet komission ja parlamentin ympäristövaliokunnan esitykset. Niiden mukaan Suomen metsät olisivat muuttuneet hiilinielusta päästölähteeksi.

Lulucf-esitys muuttui pari viikkoa sitten EU-maiden ympäristöministereiden linjauksessa Suomen kannalta uudelleen huonompaan suuntaan. Ympäristöministereiden enemmistön mielestä Suomi ei voi lisätä hakkuita suunnitellulla tavalla. Jos näin kuitenkin tehdään, Suomi joutuu ostamaan päästöoikeuksia hiiltä runsaasti käyttäviltä mailta.

Maanantaina parlamentin ympäristövaliokunta äänesti bioenergian kestävyyskriteereistä. Jos hollantilaisen Bas Eichoutin valmistelema esitys olisi hyväksytty, se olisi ollut Suomen kannalta erittäin haitallinen. Eichoutin mielestä esimerkiksi turvemailta ei saisi korjata energiapuuta lainkaan.

Ympäristövaliokunnan päätös oli Suomen tavoitteiden kannalta ennakko-odotuksia myönteisempi. Turvemailta voi edelleen korjata energiakäyttöön, ja puun käytön kestävyyttä arvioidaan maakohtaisesti.

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (r.) mielestä valiokunnan kanta oli isompi torjuntavoitto kuin hän uskalsi edes ajatella. Korjattavaa esityksen kuitenkin jäi. Torvaldsin mukaan esityksessä ei ole enää järjettömyyksiä, mutta esitystä kestävyyskriteereistä on vielä hiottava ennen parlamentin käsittelyä.

Kestävyyskriteereistä äänestetään parlamentissa joulukuussa.

Ympäristöjärjestöt ovat pettyneitä ympäristövaliokunnan esitykseen. Ympäristöjärjestö Fernin Linde Zuidemannin mielestä valiokunnalla olisi ollut mahdollisuus laittaa piste EU:n "perverssille ilmastostrategialle", joka sallii puun polttamisen energiaksi.

Joukko ympäristöjärjestöjä lähetti viime viikolla ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.) kirjeen, jossa Suomea syytettiin maineensa pilaamisesta ilmastokysymyksessä.

On aivan selvä, että ympäristöjärjestöt jatkavat taisteluaan sekä lulucf-säännösten että kestävyyskriteerien kiristämiseksi metsien ja uusiutuvan energian kannalta huonompaan suuntaan.

Samalla kun järjestöt käyvät uusiutuvien energialähteiden kimppuun, ne tulevat ajaneeksi kivi- ja ruskohiilen käytön lisäämistä. Järjestöiltä näyttää unohtuneen, että tehokkain keino vähentää hiilidioksidipäästöjä on lopettaa hiilen polttaminen.

Lulucf-säännökset ovat nyt jäsenmaiden johtajien käsittelyssä. Lopullisen muotonsa esitys saa komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa. Saman myllyn käyvät läpi myös kestävyyskriteerit. Ei ole lainkaan varmaa, millaisiin lopputuloksiin yhteismenettelyssä päädytään.

Ennen lopullista päätöksentekoa matkassa on vielä monta mutkaa. Suomalaisten edunvalvojien pitää olla koko ajan valppaina, koska metsien käyttöä ja uusiutuvan energian lisäämistä pyritään EU-tasolla monin tavoin vaikeuttamaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) muistuttaa viereisellä sivulla olevassa kirjoituksessaan, että EU-edunvalvonta on joukkuepeliä. Nyt tarvitaan hyvän joukkuepelin lisäksi myös turnauskestävyyttä ja kotijoukkojen vankkumaton tuki.

EU:n metsäkiistoissa Suomella ei ole mitään syytä antaa fossiilisten polttoaineiden puolestapuhujille periksi.

Lue lisää

Euroopan parlamentti alkaa taipua metsälaissa: Suomelle edullisempi kanta saamassa enemmistön

Ilmastoteot ovat edelleen puhetta

EU:n parlamentilta kestävä metsäpäätös

Maaseudun tulevaisuus on biotaloudessa?