Pääkirjoitus

Riista kiinnostaa metsäomistajaa

Kysely osoittaa, että metsänomistajat suhtautuvat vastuullisesti metsiensä luontoarvoihin ja haluavat vaalia niitä.

Yli 60 prosenttia metsänomistajista on kiinnostunut huomioimaan riistan metsiensä hoidossa. Itä-Suomen yliopiston pro gradu -työhön tehty kysely osoittaa, että jopa 40 prosentilla metsänomistajalla on jo kokemusta riistametsänhoidosta omissa metsissään. Lisäksi lähes jokainen metsäalan ammattilainen kokee riistametsänhoidon osaksi työtään.

Kysely osoittaa, että metsänomistajat suhtautuvat vastuullisesti metsiensä luontoarvoihin ja haluavat vaalia niitä. Kyselyn perusteella myös tietoa riistametsänhoidosta kaivataan. Etsivä tietysti löytää, mutta tarjontakaan ei olisi pahasta. Tulokset ovat tärkeä vinkki metsänhoitoyhdistyksille ja muille alan ammattilaisille.

Lue lisää

Riistametsänhoidosta kilpailuvaltti

Yliö: Riistametsänhoito voi olla kilpailuvaltti metsänhoitoyhdistyksille ja alan yrityksille

Metson palautus on vaikea laji

Metsänomistaja-liikemies Laakkonen tiivistää yhteistyötä metsästysseurojen kanssa