Pääkirjoitus

Maataloudelle taas maksumiehen rooli

Tukien leikkaus kasvattaisi Suomen nettomaksuosuutta entisestään.

Euroopan unionin komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa unionin budjetiksi vuosille 2021–2027. Esityksen loppusumma on 1 135 miljardia euroa eli noin 1,11 prosenttia jäsenmaiden bruttokansantulosta.

Käytännössä budjetti kasvaa 1,14 prosenttiin bkt:stä, kun mukaan lasketaan myös erillisrahastot. EU:n aikomuksena on kerätä tuloja muun muassa päästökaupasta ja muovista. Nykyinen jäsenmaksuosuus on noin prosentti bkt:stä.

Koska Britannia on ollut EU:n suuri nettorahoittaja, jäsenmaat joutuvat paikkaamaan noin kymmenen miljardin euron vuosittaista budjettiaukkoa. Vaikka komissio ei esittänyt maakohtaisia laskelmia, Suomen vuotuinen nettomaksuosuus saattaa kasvaa noin kymmenen prosenttia nykyisestä 500 miljoonasta eurosta.

Pelkillä jäsenmaksujen korotuksella Britannian jättämää budjettiaukkoa ei saada kurottua umpeen, vaan maatalous- ja aluekehitysrahoja uhkaa leikkaaminen. Maatalousbudjetista komissio esittää leikattavaksi viisi prosenttia ja aluekehitysrahoista seitsemän prosenttia.

Jäsenmaksujen korottamista ja leikkauksia perustellaan muun muassa EU:n uusilla tehtävillä. Lisää rahaa tarvitaan puolustukseen, maahanmuuttoon, rajavalvontaan, innovaatioihin ja tutkimukseen. Opiskelijoiden liikkuvuutta edistävän Erasmus+-ohjelman rahoitusta esitetään kaksinkertaistettavaksi.

Komission budjettiesityksestä on odotettavissa todella tiukka vääntö sekä jäsenmaiden sisällä että jäsenmaiden kesken. Esimerkiksi Ranskan maatalousministeri Stèphane Travert ilmoitti vastustavansa jyrkästi komission esittämiä leikkauksia maatalouden tukiin.

Omat ongelmansa on tulossa komission esityksestä sitoa EU-tukien saaminen jäsenmaiden oikeusvaltiokehitykseen.

Suomen hallituksen linja on hieman epäselvä. Suomen kannan mukaan EU:n budjetin tulee pienentyä Britannian jäsemaksun verran ja maksuosuuden pitää pysyä prosentissa jäsenmaiden bruttokansantulosta. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomi on myös valmis kasvattamaan EU:n budjettia, jos se tuottaa lisäarvoa Suomelle (MT 21.2.).

Sinisten puheenjohtajan, eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.) mielestä komission esitys on yksiselitteisesti Suomen kantojen ja tavoitteiden vastainen. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mielestä rahoituskehyksessä on huomioitu Suomen keskeisiä prioriteetteja, mutta budjetin taso on Suomen tavoittelemaa tasoa korkeampi.

Vaikka komissio esittää vähemmän leikkauksia maatalousbudjettiin kuin pelättiin, näyttää siltä, että EU:ssa halutaan taas maksattaa muutokset maataloudella. Näin on käynyt muun muassa EU:n ja Venäjän välisessä kauppasodassa. Huolimatta siitä, että viljelijöiden menetykset luvattiin korvata, korvaukset ovat olleet menestyksiin nähden erittäin vaatimattomia. Samanlaiseen laskuun maataloudella ei ole varaa, koska maksukyvyn rajat ovat jo tulleet vastaan.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan tuottajat ymmärtävät EU:n rahoituspaineet, mutta EU:n uusia haasteita ja Britannian jättämää budjettiaukkoa ei voi rahoittaa viljelijöiden pussista. Marttila muistuttaa, että tukien leikkaus kasvattaisi Suomen nettomaksuosuutta entisestään.

Ennen kuin EU:n seuraavan rahoituskauden budjetti on hyväksytty, käydään vielä lukematon määrä neuvotteluja ja tehdään useita kompromisseja. Komissio toivoo, että budjetista päästäisiin sopuun ennen ensi vuoden EU:n parlamenttivaaleja.

On kuitenkin todennäköistä, että kovimmat budjettiväännöt osuvat heinäkuussa 2019 alkavaan Suomen EU:n puheenjohtajakauteen. Neuvotteluihin tuo lisää väriä, että Suomessa on ennen sitä eduskuntavaalit huhtikuussa ja EU:ssa parlamenttivaalit toukokuussa. EU:n budjetista päättävät uusi eduskunta ja uusi hallitus sekä uusi EU-parlamentti ja uusi komissio.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Simonkadulla: Räiskyvä kisa alkoi

Antti Kaikkonen riitaantui vuosituhannen vaihteessa Paavo Väyrysen kanssa

Tekemättä ei voi jättää