Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Pääkirjoitus

Suomesta tulossa Euroopan Japani

Viime vuonna Suomeen syntyi 50 321 vauvaa.

Tilastokeskuksen perjantaina julkistaman väestöennusteen mukaan vuonna 2030 alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa olisi 760 000, jos syntyvyys pysyy nykyisellä tasolla. Alle 15-vuotiaiden määrä putoaisi 2050-luvulla alle 700 000:n. Alle 15-vuotiaita on Suomessa ollut näin vähän viimeksi 1870-luvulla, jolloin Suomen väkiluku oli alle kaksi miljoonaa.

Syntyvyys on laskenut Suomessa jo vuosia. Viime vuonna Suomeen syntyi 50 321 vauvaa, ja määrä pienenee edelleen. Lasku on ollut nopeaa, sillä 2010-luvun taitteessa vauvoja syntyi 10 000 enemmän. Kuluva vuosi on Tilastokeskuksen mukaan kahdeksas peräkkäinen vuosi, kun syntyvyys Suomessa laskee.

Suomen väkiluvun ennakoidaan kääntyvän laskuun vuonna 3035. Näin siitä huolimatta, että ennusteessa oletetaan nettomaahanmuutoksi ulkomailta Suomeen 15 000 henkilöä vuosittain. Ilman maahanmuuttoa Suomen väkiluku pienenisi jo nyt.

Vaikka syitä vauvojen määrän vähentymiseen on etsitty, ei selkeää syytä ole löytynyt. Selitystä on haettu muun muassa syrjäytymisestä, työttömyydestä, kulttuurisesta muutoksesta ja yhteiskunnan perhepolitiikasta.

Lapsettomuus saattaa olla myös oma valinta, mutta monelle se voi olla myös suuri henkilökohtainen tragedia. Lapsia ei syystä tai toisesta saa, vaikka haluaisikin. Ongelma koskettaa sekä naisia että miehiä. Useampi kuin joka viides nainen ja joka neljäs mies tulee olemaan vailla omaa lasta elämänsä aikana, vaikka valtaosa heistä olisi toivonut tulevansa vanhemmaksi (MT 9.11. Viikonvaihde).

Väestöliiton mukaan Suomessa on maailman eniten lapsettomaksi jääneitä miehiä. Lastensaanti-iän ylittäneistä suomalaismiehistä joka neljä on lapseton. Viime vuosikymmenen aikana lapsettomuus on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Nykyisistä 30-vuotiaista miehistä yhä useampi mitä todennäköisimmin jää lapsettomaksi, arvioi Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Vaikka lapset ovat mitä suurimmassa määrin jokaisen henkilökohtainen asia, vaikuttaa syntyvyys laajasti yhteiskuntaan. Väestöennusteen pohjalta päivitetään muun muassa kestävyysvaje.

Eläkeyhtiö Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtajan Jaakko Kianderin mukaan väestöennusteen tulos on huono uutinen eläkejärjestelmän ja julkisen talouden kannalta. Hänen mielestään ennuste muuttaa olennaisella tavalla koko yhteiskunnan ja kansantalouden pitkän aikavälin näkymät heikompaan suuntaa, (kl.fi 16.11.)

Kianderin mukaan hyvä puoli asiassa on, että vaikutuksia ehditään torjua. Seuraavan hallituksen pitää hänen mielestään miettiä, pitäisikö perhe- tai maahanmuuttopolitiikassa tehdä jotain.

Kiander muistuttaa, että politiikalla on aika vaikea vaikuttaa syntyvyyteen, koska syntyvyys on pienintä siellä, missä on hyvät olot ja hyvä perhepolitiikka.

Ratkaisuksi tarjottava maahanmuuton lisääminen ei ole yksinkertainen asia jo siksi, että kilpailu koulutetusta maahanmuuttajista on Euroopassa kiristymässä. Suomella on tekemistä pitää omat koulutetut nuoret kotimaassa.

Syntyvyyden vähentyminen vaikuttaa myös koulutustarjontaan. Jos kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena, joudutaan oppilaitoksia sulkemaan. Siihen, missä koulutusmahdollisuudet heikkenevät eniten, saadaan lisää tietoa ensi syksynä. Tilastokeskuksen perjantainen ennuste koski koko Suomea. Alueellinen väestöennuste julkaistaan ensi vuoden syksyllä.

Vaikka yksittäistä ratkaisua syntyvyyden kääntämiseen nousuun ei olekaan, pitää siihen etsiä ratkaisua kaikilla tasoilla.

1980-luvun talouskasvun huumassa kehuskeltiin, että Suomi on Euroopan Japani. Nyt Suomesta on todella tulossa Euroopan Japani, jossa sekä syntyvyys että maahanmuutto ovat alhaisia ja väestö ikääntyy ennätysvauhtia.

Lue lisää

Vauvoille avataan osakesäästötilejä – viime vuosi oli alaikäisten sijoittamisen huippu monessa pankissa

Japani pidensi koronahätätilaa Tokiossa kesäkuun loppupuolelle – olympialaisten pitäisi alkaa heinäkuun lopulla

Lapsia syntyi enemmän ja ihmisiä kuoli vähemmän kuin vuosi sitten – pakkasella pysyvää väestönkehitystä paikkasi maahanmuutto

Essee: Suomalaiset ovat idän ja lännen välimaastossa – meillä on aina tärkeintä, ettei erotuta joukosta