Pääkirjoitus

Kokoomus ajamassa itseään sote-paitsioon

Seuraavassakin hallituksessa pitää kyetä kompromisseihin.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote- ja maakuntauudistusesitykset syntyivät kovan väännön jälkeen. Sipilä uhkasi neuvottelujen tuoksinassa jopa kaataa hallituksen. Keskusta halusi maakunnat, ja kokoomus vaatii valinnanvapauden sote-palveluihin. Kuten monipuoluehallituksissa yleensä, hallituksen esitykset olivat kompromisseja.

Ison uudistuspaketin ajaminen läpi yhden vaalikauden aikana osoittautui taas liian kunnianhimoiseksi. Maakuntauudistus sinällään olisi todennäköisesti saanut eduskunnan hyväksynnän, mutta sote-uudistus hukkui sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan paperivuorten alle.

Lopulta sote kaatoi hallituksen. Sipilä ehti pyytää hallituksensa eroa ennen kuin eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) ehti ilmoittaa, etteivät uudistukset valmistu vaalikauden aikana. Hallituksen eroaminen ilman eduskunnan epäluottamusta oli poikkeuksellinen mutta perusteltu, koska hallituksen suuret uudistukset olivat käytännössä kaatuneet.

Toimitusministeriöksi muuttuneen hallituksen erilaiset linjaukset ovat nousseet vahvasti esiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo esitteli keskiviikkona puolueensa uusia sote-linjauksia. Niiden mukaan maakuntia ei tarvita, vaan sote-uudistus pitäisi tehdä vahvojen kuntien varaan. Uudistusten sijaan riittää, kun viritellään vanhaa muun muassa valinnanvapaudella.

Kokoomuksen esittelemä malli muistuttaa Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) ajamaa mallia. Vapaavuori on johtanut isojen kaupunkien kapinaa hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksia vastaan. Tulilinjalla ovat olleet erityisesti maakunnat.

Orpon esittelemä malli on sukua myös edellisen vaalikauden niin sanotulle isäntäkuntamallille. Siinä isot kaupungit olisivat tuottaneet sote-palvelut muille kunnille. Tämäkin esitys kaatui perustuslakivaliokunnan kantaa, että esitys on ristiriidassa kuntien itsemääräämisoikeuden kanssa.

Hallituspuolueiden välille syntyneen railon leveydestä kertoo, että Sipilä totesi Ylen puheenjohtajatentissä keskiviikkona, että kokoomuksen valinnanvapauden hyväksyminen oli virhe.

Kokoomus on jäämässä sote-mallillaan – ainakin tässä vaiheessa – yksin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä kyseessä on Vapaavuoren sote-malli, jolla rakennetaan vahvojen Suomea, ei kaikkien Suomea.

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paateron mielestä kokoomuksen sote-ajattelu näyttää olevan lähinnä käsien nostamista pystyyn ideoiden puutteessa ja sen toivomista, että joku muu ratkoisi valtiovallan puolesta soten järjestämisen.

SDP:n mallissa olisi 18 itsehallinnollista sote-kuntaa (käytännössä maakuntaa), joille voisi antaa verotusoikeuden. Keskustan maakuntamallista SDP:n esitys poikkeaa siinä, ettei maakunnille annettaisi muita kuin sote-palvelujen järjestäminen.

Vihreiden mukaan sote-palvelut tulisi järjestää 9–18 itsehallinnollisen maakunnan voimin. Maakuntien valtuustot valittaisiin vaaleilla ja niillä olisi verotusoikeus. Sekä SDP:n, vihreiden että keskustan malleissa yksityisillä palveluntuottajilla olisi rajattu, täydentävä rooli. Vaikka keskustan mielestä päävastuu palvelujen rahoittamisesta on valtiolla, voisi maakuntien verotusmalli olla yksi vaihtoehto.

Jos vaalien jälkeinen hallitus muodostettaisiin maakunta- ja sote-uudistusten perustella, olisivat SDP, keskusta ja vihreät vahvoilla. Näin yksinkertaista hallitusohjelman laatiminen ei ole, koska muitakin sovittavia asioita on paljon.

Seuraavassakin hallituksessa pitää kyetä tekemään kompromisseja, mutta ennen hallitusneuvotteluja puolueiden on saatava kansalta vaaleissa valtakirja tavoitteilleen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Demarinuoret penäävät työelämään lisää tasa-arvoa: "Työnhausta tulee tehdä anonyymiä"

Ei pakolaisia Suomeen Välimereltä – Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivät Kaikkonen ja Kulmuni peräänkuuluttavat Euroopan laajuista ratkaisua

Karsikaa puolueita