Pääkirjoitus

Tehoton teollisuus on talonpojan tappio

Maatalouden ongelmiin on viime viikkoina etsitty ratkaisua Säätytalon hallitusneuvotteluista. Eikä ehkä turhaan. Tulossa oleva potti on viime vuosia parempi. Investointien tukemiseen, luonnonhaitta- ja ympäristötukien sekä ruuan vientiponnistelujen vauhdittamiseen on muun muassa tulossa odotettua enemmän rahaa.

Silti oikea osoite on muualla. Jos markkinoilta ei ole mahdollista saada parempaa tuottoa maatalouden tuotteille, yhä suurempi osa tiloista joutuu lopettamaan jopa konkurssin kautta (MT 31.5.). Olennaista koko alalle ei ole selviäminen kuukaudesta seuraavaan, vaan perustellun näkymän saaminen vuosiksi eteenpäin.

Elämässä ja markkinataloudessa erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta parempaan on pystyttävä. Maataloustuottaja ei voi suunnitella tilansa tulevaisuutta tai omaa elämäänsä näkymälle, jossa ei ole toivoa paremmasta.

Katseet kannattaa kohdistaa koko ruokaketjuun.

Kaupan asemaa on syytä pitää esillä edelleen sekä kansallisessa että Euroopan unionin päätöksenteossa. Odotteluun ei kuitenkaan ole aikaa, ketjun muiden osien on toimittava.

Olennaisessa asemassa on pahoihin ongelmiin ajautunut suomalainen elintarvikejätti HKScan. 

Yhtiön selviytymistaistelua johtaa nyt uusi toimitusjohtaja Tero Hemmilä. Viime kuukausina tahti onkin ollut rivakka. HKScan on pienentänyt johtoryhmäänsä, vähentänyt 180 toimihenkilöä, virtaviivaistanut toimintaansa ja keskittynyt volyymituotteisiin saadakseen talouden tasapainoon.

Ennen kaikkea HKScan sekä Atria ovat tehneet sitä, mikä koko ruokaketjun toiminnan näkökulmasta on tärkeintä. Ne ovat pyrkineet ja onnistuneet nostamaan hintojaan kaupan vahvasta vastustuksesta huolimatta.

Muun muassa kotimaisen sianlihan tuotanto on viime vuosina pudonnut jopa 30 prosenttia.

Nyt saattaa olla kuitenkin käsillä hetki, jolloin kotimaisuus painaa riittävän monen kuluttajankin ostotottumuksissa niin, että hinnat lähtisivät edes pieneen nousuun. Myös ison markkina-alueen Kiinan sikaruttotilanne on niin paha, että Suomen vientiponnistelut saavat uutta potkua.

Positiivisiakin merkkejä on olemassa. On syytä huomata, että kotimaisista tiloista suuri osa menestyy tälläkin hetkellä oikein hyvin. Silti vakaata tuottoa pitäisi olla tarjolla huomattavasti suuremmalle osalle tiloista.

HKScanin olisi kuitenkin hoidettava ongelmansa. Kovaonnisen broileritehtaan kunnostaminen ei yksistään riitä. Tehoa on saatava lisää myös muihin tuotesuuntiin ja hintojen korotuksia olisi jatkettava.

Sen verran vakuuttava Hemmilän suunnitelma on, että muun muassa yhtiön iso osakas LSO sekä MTK ovat lähteneet isoilla panostuksilla mukaan yhtiön hankkeeseen saada lisärahoitusta 60 miljoonaa euroa.

Koko suomalaisen elintarvikeketjun suurin ongelma on edelleen suuri ylikapasiteetti. HKScanin ja Atrian mahdollisimman suurta fuusiota on esitetty moneen kertaan ratkaisuksi alan ongelmiin. Tavoitteena olisi samalla saada neuvotteluvoimaa suhteessa kauppaan.

Kilpailuviranomaisten näkökulmasta juuri tämä hinnoitteluvoima on punainen vaate. Silti lihateollisuutta koskevassa rakenneongelmassa on mahdollista myös edetä. Muun muassa teurastamokapasiteettia Suomessa on aivan liikaa.

Jos kotimaiset yhtiöt eivät pääse nyt asiassa eteenpäin, jonkun ison kansainvälisen toimijan on helppo ostaa HKScan itselleen. Kotimaiselle lihantuottajalle tämä voi merkitä hyvinkin kylmää kyytiä.

Tuottajain omistamien lihatalojen olisikin syytä edelleen syytä jatkaa selvityksiään myös taloudellisen yhteistyön edistämisestä. 

Teollisuuden tehottomuus on nimittäin nyt talonpojan tappio.

Koko suomalaisen elintarvikeketjun suurin ongelma on edelleen suuri ylikapasiteetti.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hyvää käytännön edunvalvontaa

Hallituksen budjetti on oraiden päällä

Liike muuttuu puolueeksi