Pääkirjoitus

Metsäluokitukset salattiin omistajilta

Moni suomalainen metsänomistaja on yllättynyt oman omaisuutensa "suojelupäätöksestä". Asialla on kansainvälinen ympäristöjärjestöjä lähellä oleva sertifiointiyhdistys FSC. Yhdistys on tehnyt omia luokituksiaan "korkean suojeluarvon metsäkohteista" (MT 2.8.).

Metsäomistajat eivät ole olleet asiasta tietoisia puhumattakaan siitä, että heitä olisi kuultu. Sen sijaan metsäteollisuus on osallistunut hankkeeseen.

Jo käytäntö itsessään aiheuttaa ärtymystä. Moni kysyykin, saako toisen metsää suojella. Ärtymystä lisää se, että korkean suojeluarvon metsäkohteen arvo leimikkona saattaa laskea. Joka tapauksessa FSC:n päätös aiheuttaa isoa hämmennystä. Suurin osa metsänomistajista on kuullut koko asiasta MT:n uutisoitua siitä.

Metsänhoitoyhdistykset selvittävät parhaillaan tilannetta ja FSC:n karttapohjia, joista alueiden pitäisi löytyä. Täsmällistä karttaa ei ole käytössä edes metsäteollisuudella. Suuntaa-antavat kartat perustuvat muun muassa Luonnonvarakeskuksen, ympäristökeskuksen ja metsäkeskuksen aineistoihin.

On myös vielä epäselvää, mikä vaikutus FSC:n luokituksilla todellisuudessa on. Silti muun muassa Stora Enson yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila toteaa, että suojeluarvoilla saattaa olla vaikutusta leimikoiden hintaan. Myös UPM ja Metsä Group ottavat FSC:n luokituksen tosissaan (MT 2.8.).

Metsäyhtiöiden mielipide on metsänomistajan kannalta olennainen. FSC:n toiminta perustuu sen itse määrittelemiin kriteereihin. Virallista arvoa sillä ei ole. Silti metsänomistajatkin joutuvat välillisesti ottamaan FSC:n tosissaan, vaikka eivät itse siihen sidoksissa olekaan.

Yhdistys on 26 vuoden toimintansa aikana saavuttanut muun muassa Keski-Euroopassa ja Britanniassa aseman, joka on pakottanut näille markkinoille tuotteitaan myyvän metsäteollisuuden ottamaan sertifikaatti huomioon.

Muun muassa UPM, Stora Enso ja Metsä Group ovat sitoutuneet FSC-sertifiointiin ja sen mukaiseen puun hankintaan. Vielä on avoinna, kuinka nämä yhtiöt nyt aikovat Suomessa toimia. Myös sahateollisuuden toiminta nousee suurennuslasin alle.

Periaatteessa on mahdollista, että ne maanomistajat, joille FSC:n merkintä on osunut, eivät saa samalla tavalla tarjouksia metsästään kuin muut. He saattavat myös joutua tekemään metsissään toimenpiteitä, jotka joku muu määrittelee. Erityisesti näin voi käydä tilanteessa, jossa puuta on paljon tarjolla.

Metsäomistajien etujärjestö MTK seuraa tilannetta huolestuneena. Ensi vaiheessa on tarpeen löytää FSC:n uusista alueista mahdollisimman tarkat sijaintitiedot. On myös selvää, että metsänomistajat ja metsäteollisuus hakevat linjauksia siitä, miten tätä uutta käytäntöä joudutaan arkisessa elämässä soveltamaan.

Moni tarkasti lakia ja hyvää metsänhoitotapaa noudattanut metsänomistaja on tilanteesta ymmärrettävästi tuohtunut. Jos hänen omaisuutensa hinta laskee tai metsänhoito kallistuu, korvausta on erittäin vaikea hakea mistään. Tilanne on aivan eri kuin valtiollisen suojelupäätöksen osalta.

Helppo asetelma ei ole myöskään FSC:n kelkkaan lähteneelle metsäteollisuudelle, joka joutuu kantamaan huolta puun hankinnasta. Kun sertifiointijärjestelmää nostettiin pystyyn, metsäteollisuudessa asiaa kritisoitiin ankarasti. Sen katsottiin vievän päätösvaltaa metsäkaupoissa ulkopuolisille. Nyt näin on käynyt.

Myös FSC:n toimintaa on syytä edelleen läpivalaista kaikin keinoin. Niin suurta valtaa se nyt metsäteollisuudessa käyttää. Myös metsäyhtiöiltä voi kysyä niiden oman päätösvallan perään, siltä osin kuin sitä on enää jäljellä.

Moni kysyy, saako toisen metsää suojella.
Lue lisää