Pääkirjoitus

Pohjavedet pohjalla

Pohjavedet ovat länsirannikolla nyt ajankohtaan nähden matalimmillaan vuoden 1962 jälkeen, jolloin mittauksia alettiin tehdä. Syynä on kuiva viime kesä, jota lumien sulamisvedet eivät riittävästi paikanneet (MT 7.8.).

Suomessa on harvoin pulaa vedestä, mutta syksyn aikana kaivot kumisevat tyhjyyttään etenkin Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Veden loppumiseen täytyy kaivoja käyttävillä maatiloilla varautua. Pohjavesien tason isot vaihtelut ovat yksi ilmaston muuttumisen seurauksia. Puhtaan veden riittävyys ei ole Suomessakaan enää itsestäänselvyys.

Puhtaan veden riittävyys ei ole Suomessakaan enää itsestäänselvyys
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Pohjavedet ovat matalalla ja laskevat yhä

Pohjavesi matalimmillaan 60 vuoteen Länsi-Suomessa – viime kesä vaikuttaa

Suomen pohjavesitilanne on epätavallinen: lounaassa kuivaa, Lapissa melkein tulva