Pääkirjoitus

Metsäteollisuudessa muutos on jatkuvaa

Suomalainen metsäteollisuus on pystynyt vastaamaan ympäröivän maailman muutokseen. Tuotepalettia on kyetty muuttamaan vuosisatojen saatossa tervasta älypakkauksiin. Nykyisin puusta pystytään valmistamaan perinteisten tuotteiden lisäksi lähes kaikkea samaa kuin öljystä ja sen lisäksi paljon muuta uutta.

Muutos on vaatinut kipeitä tehtaiden lakkauttamisia ja leikkauksia, mutta toisaalta on tarvittu isoja investointeja uuteen. Samanlainen rakennemuutos metsäteollisuudessa jatkuu edelleen. Tehtaita ja linjoja suljetaan ja samaan aikaan tehdään ja suunnitellaan uusia laitoksia. Näin on pakko tehdä, koska metsäteollisuudessakin asiakas on oikeassa.

Vielä pari vuosikymmentä sitten metsäteollisuuden suuruuden päivät arveltiin olevan ohi. Yhtiöt sulkivat kilvan paperi- ja sellutehtaitaan. Investointejakin toki tehtiin, mutta ne suuntautuivat suurelta osin ulkomaille. Viime vuosina metsäteollisuudesta on kuulunut kuitenkin lähes pelkästään myönteisiä uutisia. Isoja investointeja on tehty Suomeen ja uusia suunnitellaan.

Investointisuunnitelmat ovat herättäneet kiivasta keskustelua puun riittävyydestä. Aihe ei ole uusi, koska jo 1600-luvun lopulla huolestuttiin kaskeamisesta. Sen pelättiin hävittävän suomalaiset metsät.

Kovaa vääntöä käydään myös metsien hiilivarastosta ja hiilensidonnasta. EU:n energia- ja ilmastopolitiikan seurauksena kiinnostus suomalaisiin metsiin on lisääntynyt myös kansainvälisesti.

Huolimatta pitkään jatkuneesta huolesta metsien puumäärä on kaksinkertaistunut runsaassa puolessa vuosisadassa. Lisäksi puuta kasvaa suomalaisissa metsissä edelleen enemmän kuin sitä hakataan, vaikka kaikki suunnitellut investoinnit toteutuisivatkin. Esimerkiksi Rauman paperikoneen sulkemisen arvioidaan vähentävän puun käyttöä noin 600 000 kuutiolla.

Hakkuumääriin vaikuttavat suoraan myös suhdanteet. Puukauppoja on tehty tämän vuoden aikana viidennes vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Esimerkiksi Pohjois-Savossa puukauppojen määrä on puolittunut. (MT 11.9.)

Puun riittävyydessä käytävässä keskustelussa on myös usein unohtunut, ettei uusien investointien puun tarve ole nettolisäystä, koska samaan aikaan vanhaa kapasiteettia poistuu käytöstä. Viime aikoina onkin kuulunut uutisia paperikoneiden sulkemisista, yt-neuvotteluista ja lomautuksista.

Maaliskuussa Stora Enso ilmoitti samaan aikaan investoinnista ja toisen paperikoneen sulkemisesta. Toinen paperikone muutetaan valmistamaan kartonkia.

Tällä viikolla UPM ilmoitti suunnittelevansa pysyvästi kiillotettua aikakauslehtipaperia valmistavan SC-paperikoneen Raumalla. Lisäksi yhtiö aikoo myydä tai sulkea Ranskassa sijaitsevan sanomalehtipaperikoneen. Paperin pitkään jatkuneen kysynnän laskun seurauksena myös Stora Enso ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut Anjalan tehtaalla Kouvolassa.

Metsäteollisuudella on kaikesta huolimatta edessä valoisa tulevaisuus. Metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvun ennakoidaan maailmanmarkkinoilla jatkuvan vahvana. Kysyntää tukevat muun muassa väestönkasvu, lisääntyvä ympäristötietoisuus ja sitä kautta kulutustottumusten muuttuminen.

Kandidaatintyössään Tuomas Rikkola ennakoi, että uudet alat valtaavat metsäteollisuutta ja muovaavat metsäteollisuuden rakennetta yhä vahvemmin kiertotaloutta tukevaksi korostaen erityisesti metsäteollisuuden ekologisesti kestävää kehitystä. (LUT University 2019)

Muutokset eivät tarkoita kaiken entisen unohtamista. Rikkola muistuttaa, että Suomi on esimerkillinen valtio, joka on kehittynyt metsäteollisuudella ja tulee kehittymään uusilla innovaatioilla perinteisiin metsäteollisuusaloihin nojaten.

Isoja investointeja on tehty Suomeen ja uusia suunnitellaan.
Lue lisää

Aarre: Gutzeitin sellutehdas on tuonut Kotkaan työtä jo reilun vuosisadan – Tehdas ei ollut vain työpaikka, sillä moni sai yhtiöltä myös asunnon

Käynnissä on toinen kilpajuoksu Suomen metsiin

Ympäristöministeriön työryhmä julkisti kiertotalousohjelmansa: Jäteveron laajentamisen tai veron korottamisen vaikutus jätteen syntymiseen selvitettävä

Tiedätkö miten paljon eri tuotteiden valmistaminen nielee puuta? Selluun tarvitaan tuplasti se mitä sahatavaraan