Nautakarjatiloja on syyllistetty turhaan - Pääkirjoitus - Maaseudun Tulevaisuus
Pääkirjoitus

Nautakarjatiloja on syyllistetty turhaan

Suomalaista maataloutta on vuosikymmeniä syyllistetty muun muassa ylilannoituksesta ja ravinteiden valumisesta Itämereen. Tätä "totuutta" ovat julkisuudessa viljelleet sekä asiantuntijat että poliitikot. Siitä, mihin tutkimustuloksiin väite perustuu, on kuultu harvemmin. Yleistä "totuutta" ei ole maatalouden ulkopuolelta asetettu kyseenalaiseksi.

Tuottajien tekemälle työlle päästöjen vähentämiseksi ei ole juuri arvoa annettu. Monen asiantuntijan mielestä maatalouden vesiensuojeluun käytetyt rahat ovat menneet hukkaan, koska tilanteen parantamiseksi ei ole tehty mitään. Viime keväänä Suomi sai jälleen EU:n komissiolta moitteita maatalouden vesiensuojelun puutteista. Myös tavoitteiden valvonta on komission mukaan Suomessa puutteellista.

Moitteita on tullut myös kotimaasta. John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankeen hankejohtajan Marjukka Porvarin mielestä Suomessa maatilojen lannankäsittely on kehitysmaatasoista puuhastelua. Hänen mielestään vapaaehtoiset ympäristöohjelmat ovat osoittaneet toimimattomuutensa. Erityisen ongelmallista Porvarin mukaan on pelloille kertyvä ja sieltä valuva fosfori. (Yle 30.4.)

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreiden tutkimustulosten mukaan nurmipeitteisiltä pelloilta huuhtoutuu fosforia alle puolet tähän asti arvioitua vähemmän. Luken johtavan tutkijan Perttu Virkajärven mukaan huuhtoumamäärää on merkittävästi liioiteltu. Kyse ei ole mistään yksittäisestä näytteestä, vaan tulos perustuu kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kolmelta paikkakunnalta kerättyihin näytteisiin. (Yle 16.9.)

Tähän saakka on arvioitu, että nurmihehtaarilta huuhtoutuu fosforia keskimäärin 1,1 kiloa. Luku on perustunut eteläisen Suomen pienillä valuma-alueilla savimailla tehtyihin tutkimuksiin. Samaa tulosta on sovellettu koko maahan ottamatta huomioon erilaisia ympäristöjä.

Uusien, Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämästä KiertoVesi-hankkeesta saatujen tutkimustulosten mukaan nurmipeitteisiltä pelloilta huuhtoutuu fosforia keskimäärin 0,43 kiloa.

Virkajärven mielestä suomalaista nautakarjataloutta on tähän saakka syyllistetty kohtuuttomasti. Nautakarjatilojen syyttely lietteenkäsittelystä on Virkajärven mukaan lopetettava.

Kiitos nurmiviljelyssä tapahtuneesta muutoksesta kuuluu Virkajärven mielestä viljelijöille. Toisin kuin Porvari arvioi, kehitystä on tapahtunut myös lannankäsittelyssä. Lietelannasta yli puolet sijoitetaan peltoon ja sitä levitetään ainoastaan kasvukaudella.

Myös muiden kuin nurmipeltojen ravinnehuuhtoutumista tarvitaan lisätietoja.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tutkija Pasi Valkama totesi pari vuotta sitten tarkistetussa väitöskirjassaan, että maatalouden ravinnevalumista käydään keskustelua puutteellisin tiedoin. Hänen mielestään maatalouden vesiensuojelutoimien tehokkuutta on aliarvioitu. KiertoVesi-hankkeesta saatujen tulosten perusteella Valkaman johtopäätökset ovat oikeita.

Myös nurmiviljelyyn olennaisesti liittyvä maidon- ja lihantuotanto ovat ilmastokeskustelun yhteydessä joutuneet kohtuuttoman syyttelyn kohteeksi. Näin siitä huolimatta, että nurmet voivat toimia myös hiilinieluina. Uusia tutkimustuloksia nurmen hiilensidontakyvystä saadaan lähivuosina.

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan Petri Ekholmin mielestä virheellisten huuhtoutumislukujen käyttäminen ei ole ollut huijausta. Siitä ei olekaan kysymys vaan puutteellisin tiedoin tehdystä yleistyksestä ja aiheettomasta syyllistämisestä.

Vähintä, mitä viljelijöitä aiheettomasti syyllistäneiden pitäisi tehdä, on myöntää virheensä, pyytää anteeksi ja kiittää viljelijöitä hyvin tehdystä työstä.

Syyttelyn sijaan viljelijöitä kiitettävä hyvin tehdystä työstä.
Lue lisää

Tuttu syyllinen taas tuomiolla

Itämeri, sinilevä ja syntipukki

"Tiekartan toimet eivät tällä toteudu", asiantuntijan mukaan siirtymä ilmastoviisaaseen tuotantoon vaatii EU-rahan lisäksi kansallista tukea

Hiiliviisaaseen viljelyyn tarvitaan kannusteita: "Nyt ongelmana on ohjauskeinoruljanssi"