Pääkirjoitus

Verouudistus ei saa suosia kivihiiltä

Antti Rinteen (sd.) hallitus on toteuttamassa ensi vuoden aikana laajan energiaverouudistuksen. Tavoitteena on hallitusohjelmaan mukaan tehdä sähkön ja lämmön tuotannosta lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä. Kivihiilen käytön on määrä loppua 2029 ja turpeen energiakäytön puolittua 2030 mennessä.

Energiakeskustelu sai virtaa, kun pääministeri totesi torstaina Suomen Kuvalehdelle, että hallitus poistaa turpeen verotuen. Toinen pommi oli Rinteen vaatimus hallituksen yksimielisyydestä ydinvoimaratkaisuissa.

Turpeen verotuki on laskennallinen käsite. Käytännössä tuki tarkoittaa sitä, että turpeella on kivihiiltä matalampi vero. Energiateollisuuden arvion mukaan verotuen suuruus on tänä vuonna 189 miljoonaa euroa.

Turpeen verotuksen kiristäminen lisää kivihiilen käyttöä, ellei myös hiilen verotus kiristy samassa suhteessa. Turpeen verotuen poistaminen voisi johtaa kivihiilen käyttöön ainakin väliaikaisesti. Turvetta tarvitaan myös hakkeen tukipolttoaineena polttoprosessin optimoimiseksi.

Rinteen avaus oli hänelle tyypillinen heitto joka jätti monta asiaa avoimeksi. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) riensi täsmentämään, että hallituksen linja turpeeseen ei ole muuttunut. "Turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä, sitä ei katkaista heti eikä korvata kivihiilellä, puulla tai tuontihakkeella", Lintilä sanoo MT:n haastattelussa (s. )

Suunnittelupöydällä ei ole ministeri Lintilän mukaan mitään dramaattista. Lintilän mukaan Rinne on asiasta samaa mieltä.

Näyttää siltä, että turpeen verokohtelusta ei synny isompaa riitaa hallituspuolueiden kesken.

Verotasoja määriteltäessä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että turve ei missään tilanteessa korvaudu kivihiilellä. Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet voidaan hyvin saavuttaa EU:n päästökaupan ohjauksella ilman kansallisia veropäätöksiä.

Turpeen energiakäytön vähentämisessä pitää myös olla malttia.

Se on kotimainen, työllistävä polttoaine, joka on tärkeä myös huoltovarmuuden kannalta. Turpeen tuottajien ja maaseudun työpaikkojen näkökulmasta on olennaista, että turpeelle löytyy energiakäytön lisäksi muita käyttötarkoituksia. Vapon Ilomantsiin rakentama aktiviihiilitehdas on yksi esimerkki turpeen monipuolisesta käytöstä.

Rinteen vaatimus yksimielisyydestä ydinvoimapäätöksissä voi olla hallituksen yhtenäisyyden kannalta vaikeampi pala. Pääministerin mukaan hallituksen on tuettava yksimielisesti Fortumin Loviisan laitoksen jatkolupaa ja Fennovoiman Pyhäjoen voimalan rakennuslupaa, jos sellaiset tulevat hallituksen päätettäviksi. Vihreille Rinteen linjaus on myrkkyä. Puolue jätti hallituksen Fennovoiman periaatepäätöksen vuoksi vuonna 2014 ja Olkiluodon voimalapäätöksen vuoksi 2002. Vaikka nyt ei ole kyse periaatepäätöksestä, voi äänestäminen ydinvoiman puolesta osoittautua monelle vihreiden kansanedustajalle ylivoimaiseksi.

Ydinvoimalla on paljon tukijoita oppositiopuolueiden joukossa, joten lupapäätöksiä vihreiden vastahanka tuskin kaataisia. Pääministerin arvovallalle olisi kuitenkin iso kolaus, jos osa hallituspuolueiden kansanedustajista äänestäisi ydinvoimalupia vastaan.

Energiaverouudistuksessa on pelissä isot rahat. Kaikilla energiamuodoilla on omat edunvalvojansa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu esimerkiksi fossiilisen lämmitysöljyn käytöstä luopuminen seuraavan vuosikymmenen aikana. On tärkeää pitää huolta, että kiinteistöjen energiaratkaisujen päivittämiseen on tarjolla myös tukea. Jos öljyä ajetaan alas pelkillä veronkorotuksilla, maksajiksi joutuvat maaseudun pientaloasukkaat.

Vihreille Rinteen linjaus on myrkkyä
Lue lisää