Pääkirjoitus

Puolueet eivät osaa perhepolitiikkaa

Perhepolitiikan uudistustarpeesta on puhuttu viime vuosina paljon, mutta konkreettisia tuloksia ei ole saatu aikaan. Uutta vauhtia keskustelulle ovat antaneet huolestuttavat uutiset syntyvyyden rajusta alentumisesta.

Puolueiden saamattomuus perhepolitiikassa näkyy myös Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämän kyselyn tuloksissa. Täysi-ikäisiltä suomalaisilta kysyttiin, mikä puolue mielestäsi ajaa parhaiten lapsiperheiden asiaa Suomessa. (MT 14.10.)

Kyselyyn vastanneista suurimaksi ryhmäksi nousivat he, jotka eivät osanneet sanoa mielipidettään. Toiseksi suurin ryhmä olivat henkilöt, joiden mielestä mikään puolue ei aja lapsiperheiden asiaa.

Perussuomalaisten arvioitiin ajavan puolueista parhaiten lapsiperheiden asiaa, toisena oli SDP, kolmantena vasemmistoliitto ja neljäntenä keskusta. Vain perussuomalaiset ja SDP keräsivät yli kymmenen prosentin kannatuksen. Perussuomalaisiin luotettiin eniten sekä maaseutumaisissa että kaupunkikunnissakin. Pääkaupunkiseudulla SDP ja kokoomus menestyivät perussuomalaisia paremmin.

Eduskuntavaaleissa pääkaupunkiseudun ykköspuolueeksi nousseiden vihreiden perhepolitiikka ei pääkaupunkiseudun äänestäjiltä kuitenkaan saa kiitosta. Erityisen heikon arvosanan vihreät saavat 30–44-vuotiailta.

Vaikka kyselyssä näkyy tämänhetkinen puolueiden menestys kannatusmittauksissa, kaikilla puolueilla on perhepolitiikassa peiliin katsomisen paikka. Äänestäjien arviot lapsiperheiden asian ajamisessa jäävät selvästi yleistä puoluekannatusta alemmalle tasolle.

Kyselyn tulos ei ollut yllätys perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle. Hänen mielestään selityksenä ovat samat tekijät, joiden vuoksi perussuomalaiset ovat ykkönen myös työväenpuolueena ja ehkä yrittäjäpuolueenakin.

Halla-ahon mukaan ihmiset kokevat muiden puolueiden puheet lapsiperheiden asialla olemisesta vain näennäiseksi puheeksi. Perussuomalaisten puheet perhepolitiikasta ovat hänen mielestään jääneet julkisuudessa maahanmuuttoa koskevien kannanottojen varjoon.

Koska lapsi- ja perhepolitiikka ovat perinteisesti olleet keskustan politiikan ydintä, lisää MT:n kysely puolueen tuskaa entisestään. Keskustan puheenjohtajan, elinkeinoministerin Katrin Kulmunin mielestä kysely antaa keskustalle paljon kirittävää. Hän arvioi, että kysely kertoo myös siitä, että vanhemmat kaipaavat työelämältä lisää joustavuutta.

Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen onkin noussut esiin monissa muissa tutkimuksissa ja kyselyissä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsiperhepolitiikan johtava asiantuntija Esa Iivonen muistuttaa, että Väestöliiton viime vuonna julkistamassa Perhebarometrin kärkeen nousi työn ja perheen yhteensovittaminen.

Joustavan työajan lisäksi barometrin kärkeen nousivat osa-aikatyön lisääminen, asumisen tukeminen sekä erillinen 200 euron lapsilisä.

Lapsiperheiden aseman parantamiseen ei ole kuitenkaan yksiselitteinen asia. Iivonen tähdentää, että lapsiperheet ovat laaja ryhmä. Pikkulapsiperheille ovat eri asiat tärkeitä kuin teinilasten perheille. Myös alueellisesti tarpeet vaihtelevat.

Puolueet ja poliitikot voivat tehdä paljon lapsiperheiden tilanteen parantamiseksi, mutta muutoksia tarvitaan myös työmarkkinoilla. Helsinkiläinen väitöskirjatutkijan ja kahden lapsen äidin Salla Nazarenkon mielestä työnantajat saisivat tulla nuoria perheitä vastaan.

Meneillään olevan työmarkkinakierroksen aikana työmarkkinajärjestöillä ja valtiovallalla on hyvä tilaisuus yhdessä parantaa lapsiperheiden asemaa. Työmarkkinoilla ja politiikassa on korkea aika kuunnella lapsiperheitä. Luottamus päätöksentekoon syntyy vain tekojen kautta.

Työmarkkinoilla ja politiikassa on korkea aika kuunnella lapsiperheitä.
Lue lisää

Keskusta puolustaa maaseutua ja alkutuotantoa

HS-gallup: SDP jatkaa suosituimpana – perussuomalaiset hönkii niskaan

Lähidemokratia tarvitsee tekijänsä

Halla-aho kiistää väitteet juutalaisvastaisuudesta – "En halua lähteä sana sanaa vastaan -asetelmiin”