Pääkirjoitus

Metsänomistajat samalle viivalle

Metsärahastot ovat varsin tuore ilmiö, mutta niiden osuus metsätilojen omistuksesta on kasvanut nopeasti. Luonnonvarakeskuksen mukaan vuosien 2013–2016 välisenä aikana sijoittajien vähintään puoliksi omistamien metsätilojen pinta-ala kymmenkertaistui 260 000 hehtaariin. (MT 18.4.)

Omistusten pinta-ala on jatkanut kasvuaan. Kolmen viime vuoden aikana sijoittajien osuus metsäkaupoista on noussut kymmenestä prosentista noin puoleen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa MTK:ssa tilannetta on seurattu huolestuneina. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirolan mielestä on sinänsä myönteistä, että metsätiloilla on kysyntää. Ongelmana on kuitenkin, että metsää omistavia yhtiötä ja sijoittajia verotetaan kevyemmin kuin perhemetsänomistajia ja yhteismetsiä. (MT 30.10.)

Yksityisen metsänomistajan pääomatuloveroprosentti on 30 tai 34. Rahastojen veroprosentti on 20. Kevyempi verokohtelu hyödyntää rahastoja kilpailussa metsätilojen kaupoista. MTK:n mielestä yksityisten metsänomistajien pitää päästä rahastojen kanssa taloudellisesti samalle viivalle metsätilamarkkinoilla.

Tiirolan kaipaa kehityksestä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. Kysymys ei ole ainoastaan taloudellisista arvoista.

Tiirolan mielestä kasvottomien koti- ja ulkomaisten sijoittajien kasvava osuus metsien omistuksesta alkaa pian näkyä myös metsien käytössä. Hän muistuttaa, että yksityismetsätalouteen kuuluu moniarvoisuus, luonto- ja virkistysarvojen huomioiminen. Rahastojen ainoa tavoite saattaa olla metsien korkea taloudellinen tuotto.

Myös MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan valtaosalle metsänomistajia myös muut arvot kuin puuntuotanto ovat tärkeitä. Tavoitteena ylisukupolvisen kestävyyden periaate, jossa metsät halutaan jättää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin ne on itse saatu. Tässä on myös onnistuttu. Metsien kasvu on vauhdittunut ja puumäärä on kaksinkertaistunut 50 vuoden aikana.

Vaikka luonnonsuojelijat ja metsänomistajat ovat usein eri mieltä monista metsiin liittyvistä asioista, tällä kertaa huoli on ainakin osin yhteinen.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan heidän huolensa on lähinnä se, että jos on isot tuotto-odotukset, luvattu tuotto tehdään avohakkuilla ja muilla metsänhoitotoimilla. Vaikka rahastojen eettisillä periaatteilla voidaan vaikuttaa, on kokonaiskuva Höltän mukaan huolestuttava. (Yle 28.10.)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professorin ja metsiä omistavan sijoitusrahaston Taalerin hallituksen jäsenen Vesa Puttonen ei näe sijoitusrahastojen metsäomistuksen lisääntymisessä ongelmaa. Hänen mielestään se on pelkästään myönteistä niin nykyisten kuin tulevien metsänomistajien kannalta. Puttosen mukaan metsäyhtiöillekin tämä on pelkästään hyvä uutinen.

Suomalainen perhemetsätalous on osoittautunut onnistuneeksi malliksi. Metsistä pidetään huolta, ja 600 000 metsänomistajan joukosta löytyy metsien hyödyntämiseen monenlaisia tavoitteita. Muun muassa luontoarvot, virkistys ja maisema ovat PTT:n tutkimuksen mukaan tärkeitä 66 prosentille metsänomistajista.

MTK:n vaatimus siitä, että yksityiset metsänomistajat olisivat taloudellisesti samalla viivalla metsärahastojen kanssa, on perusteltu. Kyse ei ole erityiskohtelusta vaan tasapuolisuudesta.

Suomen liittyessä Euroopan unioniin oltiin huolissaan muun muassa siitä, että ulkomaiset tulevat ja ostavat metsämme. Näin ei ole käynyt, ja ehkä merkittävin syy tähän on ollut perhemetsätalous. Suomella on monta syytä siihen, että perhemetsätaloutta ennemminkin edistetään kuin estetään.

Suomalainen perhemetsätalous on osoittautunut onnistuneeksi malliksi.
Lue lisää