Pääkirjoitus

Hiilensidonnasta korvaus

Kun Suomi pyrkii kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, metsänomistajan kannattaa olla hereillä. Hänen omaisuudellaan sidotaan juuri sitä hiiltä, jolla ilmaston lämpenemistä voidaan hillitä. Hakkuurajoituksilla asiaa ei voi ratkaista, vaan hiilen sidonnasta on saatava korvaus. Parasta olisi, jos EU:n tasolla hiiltä ilmaan päästävät maksaisivat tämän suoraan metsänomistajille.

Ennen tätä ehtii tapahtua paljon. Metsänomistajien ja heidän etujärjestönsä on otettava asia vakavasti ja pyrittävä turvaamaan tulevan järjestelmän oikeudenmukaisuus.

Metsänomistajien on vaadittava korvaus arvokkaasta työstään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lue lisää