Pääkirjoitus

Metsät eivät ole pelkkiä hiilinieluja

Ilmastonmuutos ja sen vastainen taistelu olivat viime vuonna kuumia aiheita. Keskustelu jatkuu kuluvana vuonna ehkä entistäkin tiiviimpänä, koska Euroopan unionille ollaan rakentamassa uutta Vihreää sopimusta (Green Deal). Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti joulukuussa komission esityksen kattavaksi ilmasto- ja ympäristöpaketiksi.

Esityksen voi tiivistää tavoitteeseen, jonka mukaan EU sitoutuu olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, metsät ja niiden käyttö nousevat merkittävään asemaan uudessa ohjelmassa. Komission on tarkoitus julkistaa ensi keväänä ehdotuksensa luonnon monimuotoisuudesta ja metsästrategiasta.

Vaikka tiedot komission tulevista linjauksista ovat vielä hämärän peitossa, metsästrategian arvioidaan velvoittavan jäsenmaita palauttamaan metsiä luonnontilaisiksi sekä suojelemaan niitä nykyistä enemmän. Ohjemäärät ennallistamiselle ja suojelulle voisivat tuoda rajoitteita Suomen kaltaisille maille, joissa on aktiivista metsätaloutta. (MT 8.1.)

Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi EU:n metsästrategian uudistamisessa valitun Petri Sarvamaan (kok.) mukaan metsien käyttöön kohdistuu EU:ssa yhä enemmän velvoitteita. Hänen mielestään metsien taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys on otettava huomioon ympäristöasioiden ohella tasapuolisesti.

Tulevassa metsästrategiassa on Sarvamaan mielestä korostettava nimenomaan metsien monimuotoista roolia niin taloudellisesta, sosiaalisesta kuin ympäristönkin näkökulmasta. Hänen mukaansa Euroopan parlamentin on huolehdittava siitä, että kaavailtujen lainsäädäntöuudistusten vaikutusarviot tehdään ennalta ja huolella.

Sarvamaa toteaa, että metsät ovat keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei metsä ole pelkkä hiilinielu, vaan myös hiilivarasto ja vaihtoehtoinen raaka-ainelähde fossiilisten raaka-aineiden ja energia korvaajana.

Sarvamaan mielestä kestävä ja aktiivinen metsänhoito hidastaa ilmaston lämpenemistä ja edistää siihen sopeutumista, parantaa energiavarmuutta, luo työpaikkoja koko metsiin perustuvaan arvoketjuun ja vahvistaa talouskasvua.

Metsästrategian ja lulucf-säädösten lisäksi metsien käyttöä saattaa rajoittaa myös viime vuoden lopulla sovittu rahoituslainsäädäntö, jonka tarkoituksena on ohjata sijoittajien rahavirtoja ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin rahoituskohteisiin.

Euroopan metsänomistajajärjestön (CEPF) asiantuntijan Meri Siljaman mukaan päätös ohjaa myös metsänhoitoa tiettyyn suuntaan, jossa esimerkiksi avohakkuut eivät välttämättä menisi kestävyysmääritelmän piiriin. Vain metsien ennallistaminen, metsittäminen ja suojelu saatetaan Siljaman arvion mukaan katsoa kestäviksi taloudellisiksi toimenpiteiksi rahoittajien näkökulmasta.

Suomalaisten edustajien pitää olla hereillä metsiä koskevia lainsäädäntöhankkeita valmisteltaessa, koska valmisteluvaiheessa asioihin voi vaikuttaa parhaiten.

Meillä ei ole metsiemme hoidossa mitään hävettävää. Suomalainen metsänhoito on ollut menestystarina, josta monien muiden maiden pitäisi ottaa oppia. Suomen metsät kasvavat kymmeniä miljoonia kuutioita enemmän kuin niitä hakataan. Lisäksi EU:n State of Europe´s forests -raportin mukaan Euroopan tiukimmin suojelluista metsistä 80 prosenttia on Suomessa. Tästäkin muut EU-maat voisivat ottaa mallia.

Eurooppalaisille päättäjille pitää kyetä osoittamaan, etteivät metsät ole vain hiilinieluja, vaan hyvin hoidetut metsät tuottavat uusiutuvaa raaka-ainetta ja varastoivat tehokkaasti hiiltä. Parlamentin pääneuvottelijana Sarvamaalla on tässä tehtävässä suuri vastuu.

Meillä ei ole metsiemme hoidossa mitään hävettävää.

Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Biden rakentaa länttä uudelleen

Euroopan pitäisi tarjota venäläisille väljempää matkustusta, ehdottaa europarlamentaarikko Petri Sarvamaa: "Poliittisia vapauksia kaipaava keskiluokka olisi Putinin pahin painajainen"

Biokaasu on ilmastoteko