Pääkirjoitus

Hakkeen käyttöä ei ole syytä rajata

”Metsäteollisuus reagoi ongelmaan, jota ei ole olemassa.”

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esittämä lakiluonnos uhkaa vesittää hallituksen aikeet kotimaisen energian tuotannon lisäämiseksi.

Lakiluonnoksessa metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki rajataan puuston järeyden mukaan. Järeälle puulle maksettava metsähakkeen tuki olisi vain puolet muulle puulle maksettavasta tuesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuki puolittuisi päätehakkuissa ja jos kasvatushakkuissa jäljelle jäävän puun keskiläpimitta olisi 1,3 metrin korkeudella vähintään 16 senttimetriä. Tällä hetkellä rajausta järeyden perusteella ei ole.

Rajauksen takana on metsäteollisuuden huoli siitä, että ilman rajausta polttoon menee sellun raaka-aineeksi kelpaavaa ainespuuta. Metsäteollisuuden mukaan teollisuudelle kelpaavalle ainespuulle ei pidä maksaa lainkaan haketukea.

Metsäteollisuuden kanta ei sinänsä yllätä, koska teollisuus on kroonisesti ollut huolissaan puun riittävyydestä.

Perusteltua teollisuuden huoli ei kuitenkaan ole, koska puumarkkinat ovat toimineet erittäin hyvin. Metsissä riittää puuta sekä energia- että metsäteollisuudelle. Suomen metsävarat sallivat kestävien hakkuiden nostamisen 20 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa.

Metsäteollisuus reagoi nyt ongelmaan, jota ei muiden mielestä ole olemassa.

TEM sai määräaikaan mennessä lakiluonnoksesta 38 lausuntoa. Niistä 34:ssä vastustettiin rajausta.

Energiavirasto ja oikeusministeriö eivät ottaneet rajauksen kantaa, ja WWF haluaa kannot pois tuen piiristä. Energiaviraston johtaja Pekka Ripatti ihmettelee rajausta, koska Suomessa on alueita, joilla rajauksen piiriin esitetyllä puulla ei ole käyttöä lainkaan. Vain metsäteollisuus kannatti rajausta. (MT 14.1.)

Rajauksen vastustajat perustelevat kantaansa puun riittävyyden lisäksi muun muassa sillä, että metsähakkeen rajaaminen eri luokkiin merkitsisi tarpeetonta säätelyn ja byrokratian lisääntymistä.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mukaan esitetty rajaus vähentäisi metsähakkeen käyttöä sähköntuotannossa jopa nykytasosta ja johtaisi kivihiilen käytön lisääntymiseen.

MTK:n mukaan esitetty rajaus johtaisi vakaviin häiriöihin puumarkkinoilla. Rajaus on turha, koska puumarkkinoiden seurantamallin mukaan metsähakkeen sähköntuotantotuki tai muutkaan tuet eivät ole tähänkään saakka vaikuttaneet kuitupuun saatavuuteen eivätkä hintaan. Tukimuutos voidaan kuitenkin tehdä, jos tuilla on todellista vaikutusta metsäteollisuuden raaka-aineen hintaan ja hankintaan.

Pääministeri Alexander Stubbin (kok.) hallitus reivasi syksyllä edellisen hallituksen kivihiiltä suosineen energiapolitiikan uuteen suuntaan. Stubb yllätti eduskunnan marraskuussa ilmoittamalla, että hallitus tulee tekemään ratkaisuja, jotka vahvistavat turpeen ja metsähakkeen kilpailukykyä suhteessa kivihiileen.

Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) totesi marraskuussa, että hallituksen esitys vähentää kivihiilen käyttöä, parantaa energiaomavaraisuutta ja tuo lisää työpaikkoja Suomeen.

Suunnan muuttaminen oli tervetullut muun muassa ilmastopoliittisesti ja kansantaloudellisesti. Muutoksella on eduskunnan vahva tuki.

Lakiesitys on tarkoitus tuoda eduskuntaan vielä kuluvan kuukauden aikana. Toivottavasti viimeistään eduskunta muuttaa lakiesityksen hallituksen tavoitteita tukevaksi.

Nyt ei ole mitään perusteita, että kotimaista työtä ja uusiutuvan energian käyttöä ryhdyttäisiin rajaamaan.

Lue lisää

Maataloutta ajetaan viimeiselle rannalle

Puukauppa vilkastui tukin vedolla: Havutukin hintojen 12–13 prosentin nousu vauhditti niiden kauppaa 39 prosenttia viime vuonna

Työttömyys laski joulukuussa viime vuoteen verrattuna, työllisyysasteen trendiluku 73,5 prosenttia

Aluevaltuustoihin nousi useita MT:n lukijoille tuttuja nimiä