Pääkirjoitus

Hallinto muuttuu rahastukseksi

Pitäisikö ministerin valvoa ministeriötäänkin tarkemmin.

Suomessa hallitus toisensa perään on ilmoittanut yhdeksi tavoitteekseen hallinnon keventämisen sekä sen avoimuuden lisäämisen.

Näyttää siltä, että nykyinen pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) johtama hallituskin epäonnistuu näissä tavoitteissa. Valvontaa lisätään ja lisääntyvät kustannukset peritään hallintoalamaisilta veroina ja yhä enemmän uusilla veroluonteisilla maksuilla.

Hallinnon avoimuudessakin on toivomisen varaa. Uudet maksut ja vanhojen maksujen korotukset tulevat asianosaisille yllättäen eikä heitä välttämättä edes kuulla uusia maksuja suunniteltaessa. Esimerkiksi valtioneuvoston päätös nostaa ympäristöluvista maksettavia hintoja jopa yli kolminkertaisiksi, tuli yllätyksenä.

Luvan maksullisuus ei enää riitä, vaan ympäristöluvan ”ostaneille” kotieläintiloille kaavaillaan ympäristöministeriössä valvontamaksua. Jos lakimuutos menee läpi, joutuvat viljelijät maksamaan tarkastusmaksua, vaikka kaikki asiat olisi hoidettu mallikkaasti. Puhumattakaan niistä seurauksista, jos tarkastuksessa havaitaan vaikkapa vain pieni ja tahaton virhe.

Valvontamaksua valmistelleessa ympäristöministeriön työryhmässä on ollut edustajia muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Metsäteollisuudesta sekä Luonto-Liitosta. MTK:ta ei haluttu valmistelulla vaivata, vaikka mahdollinen valvontamaksu tulisi koskemaan juuri MTK:n edustamia maataloustuottajia.

Ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.) allekirjoittamassa asetuskirjeessä sanotaan, että uudistuksessa olisi kuultava riittävästi tahoja, joita muutokset koskevat. Pitäisikö ministerin valvoa ministeriötäänkin tarkemmin, jotta ministerin ohjeita myös noudatettaisiin? Huonoa hallintoa ei voi perustella millään syillä.

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola on syystäkin pöyristynyt valvontamaksun valmistelusta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta rasituksesta elinkeinonharjoittajille. Pietolan mielestä lain valmistelijoilla ei tunnu olevan käsitystä, mikä on kohtuullista ja mikä ei. (MT 23.4.)

Pietola muistuttaa, että ympäristönsuojelulain uudistuksen piti alunperin keventää ympäristölupamenettelyä. Todellisuudessa ainoa mitä kevennetään on viljelijöiden kukkaro.

Ympäristöneuvos Markku Hietamäki ympäristöministeriöstä perustelee valvontamaksua eduskunnan tekemillä päätöksillä. Eduskunta on ympäristönsuojelulain ja jätelain uudistamisen yhteydessä lausunut, että valvonnan resurssien turvaamiseksi tulisi valvonta laittaa maksulliseksi.

Jos ympäristöministeriön kaavailemaa kansalaisten valvontamaksua laajennetaan muillekin hallinnonaloille, on valtion ja kuntien rahavaikeudet keralla hoidettu kuntoon.

Sisäministeriössä puheet poliisin rahapulasta voitaisiin lopettaa, koska poliisi voisi periä kaikilta autoilijoilta ratsian yhteydessä valvontamaksun. Samaa periaatetta voisi soveltaa myös pysäköinninvalvontaan. Maksuja ei perittäisi esimerkiksi pelkästään ylinopeudesta tai väärästä pysäköinnistä, vaan myös siitä, että viranomaiset valvovat.

Toimintansa tehostamiseen sijaan hallinto on ryhtynyt tehostamaan laskutusta. Erilaiset lupa- ja valvontamaksut ovat keino kerätä verotuloja. Perinteisesti veroja on kerätty tuloista, mutta nyt koko hallinnosta ollaan tekemässä rahastusautomaattia.

Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja hallinnon läpinäkyvyys edellyttävät, että verottaminen jätetään veroviranomaisten tehtäväksi.

Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Marin vastaa vihreiden syytöksiin sooloilusta metsälinjassa: "Ei ole näin, olen edustanut hallituksessa muodostettuja kantoja"

Hallituksen sote-suunnitelma huonontaa palveluita

Vihreät eristäytyy muista