Perjantain 3.12. lehden jakelussa on häiriöitä. Näköislehti ja verkkosisällöt ovat toistaiseksi vapaasti luettavissa.
Pääkirjoitus

Kasvu tarvitsee uusia investointeja

Uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin.

Maaseudun yritystuet nousi­vat hallituksen puoliväli­riihen alla vahvasti esiin. Sekä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) että Suomen Yrittäjien (SY) mielestä maaseudun yritystuissa olisi varaa leikata.

Yrittäjien ja elinkeinoelämän edun­valvojien intoa leikata pk-yrityksille tarkoitettuja maaseudun yritystukia on vaikea ymmärtää. Maaseudun yritystukien tarkoituksena on, että maaseudulle syntyisi lisää yritys­toimintaa, työpaikkoja ja niiden kautta elinvoimaa.

EK:n mukaan tuleva talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yhä useammin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. EK:n jäsenyrityksistä 96 prosenttia on pk-yrityksiä. Pk-yritykset ovatkin EK:n edunvalvonnan keskiössä, ja järjestö lupaa vaikuttaa erityisesti työnantajina toimivien yritysten puolesta, koska niiden varassa on Suomen työllisyys.

SY on muistuttanut, että uudet työpaikat ovat viimeksi kuluneen vuosikymmen aikana syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Niihin tulevatkin työpaikat SY:n mukaan syntyvät.

Hallitus ei yritystukiin puoliväli­riihessä yrittäjien etujärjestöjen esityksestä huolimatta kajonnut. Hyvä niin, koska esimerkiksi maaseudun yritystuet ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Juuso Kalliokoski muistuttaa, että 70 miljoonan euron yritystuen kannustamina maaseudulla sijaitsevat pk-yritykset ovat investoineet parin viime vuoden aikana yksityistä rahaa 200 miljoonaa euroa. (MT 24.4.)

Maaseudun yritystuet eivät liity maatalouteen, koska sitä myönnetään vain alkutuotannon ulkopuolisiin investointeihin. Esimerkiksi viime vuonna tukea sai 625 yritystä yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 70 prosenttia meni yrityksille, jotka eivät ole tekemisissä elintarvikkeiden tai uusiutuvan energian kanssa. (MT 5.5.)

Maaseudun yritystukien leikkaajilta on myös unohtunut, että kysymyksessä on EU:n osarahoitteinen tuki. Jos tuen kansallista osuutta leikataan, jäävät saamatta myös EU:lta tulevat rahat. Viime vuonna maksetuista maaseudun yritystuista EU:n osuus oli 40 prosenttia. Muutoksia tukiin ei voi tehdä ilman komission lupaa.

Maaseudun yritystukien avulla syntyi vuosina 2007–2013 noin 4 200 työpaikkaa. Meneillään olevan ohjelma­kauden (2014–2020) tavoitteena on 5 700 uuttaa työpaikkaa. Maaseutuviraston asiantuntijan Reijo Martikaisen mukaan työpaikkoja on jo syntynyt yli 1 300.

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola ihmettelee EK:n ja SY:n intoa leikata maaseudun yritystukea. Hänen mukaansa on helppo vaatia leikkauksia asiaan, jota ei tunne.

Mäki-Hakola toivookin, että leikkaus­innon taustalla on tietä­mättömyys. Jos näin ei ole, on MTK Mäki-Hakolan mielestä ainoa ­maaseudun pk-yrityksiä puolustavaa etujärjestö. (MT 5.5)

Suomen taloudessa on pitkästä aikaa näkyvissä myönteisiä merkkejä. Ekonomistien mukaan Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 1,3–2 prosenttia. Vuoden alkukuukausien kasvuluvut ovat olleet jopa kolme prosenttia.

EK:n viime viikolla julkistaman suhdannekyselyn mukaan taloudessa on selvä käänne parempaan. Yksityisen kysynnän ja rakentamisen varassa ollut hentoinen talouskasvu on saamassa apua myös viennistä. Esimerkiksi teknologiateollisuuden saamat uudet tilaukset tammi–maaliskuussa olivat 13 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat.

Talouskasvun ja työllisyyden edelleen vahvistumisen edellytyksenä on, että yritykset investoivat uuteen tuotantoon ja teknologiaan. Isojen yritysten investointien lisäksi tarvitaan investointeja myös pk-yrityksissä.

Yhteiskunnan tukiviidakkoa on varmasti syytä tarkastella kriittisesti, mutta karsintaa ei pidä aloittaa investointeja, työllisyyttä ja kasvua edistävistä toimista.

Lue lisää

"Kannattavuuskriisin keskellä olemme jäsenistöllemme työkaluna ja vaikutuskanavana" – ruotsinkieliset maataloustuottajat juhlivat 75-vuotista edunvalvontaa

Metsänomistajat eivät hyväksy ympäristöministeriön ehdotusta uudeksi luonnonsuojelulaiksi

Yhteistyö on maaseutunuorten juttu: "Voitaisiin unohtaa alueiden ja tuotantosuuntien rajat”

Komissiolle ei saa antaa yhtään siimaa