Pääkirjoitus

Porukan ääni kuuluu

”Vahva edunvalvonta on tärkeää jokaiselle metsänomistajalle.”

Metsänhoitoyhdistyksiä koskeva lainmuutos muuttaa historiallisella tavalla metsänomistajien järjestäytymistä vuodesta 2015 alkaen. Velvoite mhy-jäsenyyteen poistuu. Samalla jokainen metsänomistaja joutuu harkitsemaan omat edunvalvonta- ja neuvontatarpeensa uudelleen.

Metsät ovat koko Suomen kannalta niin tärkeä kysymys, että myös niiden omistajien organisaatioiden on oltava kunnossa. On tärkeää, että metsänomistajien edustajat ovat niissä pöydissä, joissa metsien käytöstä ja muusta metsäpolitiikasta päätetään.

Jos metsänomistajat eivät ole kattavasti järjestäytyneet, päätökset tehdään jonkun muun tahon ehdoilla. Metsäpolitiikkaan haluavat vaikuttaa muun muassa teollisuus, ay-liike, luontojärjestöt, Euroopan unioni ja maailman ilmastopäättäjät.

Järjestäytyneen metsänomistuksen turvaamiseksi harkitaan mallia, jossa metsänhoitoyhdistykset liittyisivät MTK:hon. Näin niiden jäsenistä tulisi myös MTK:n jäseniä.

Malli ei pakottaisi ketään jäsenyyteen. Ne, joita jäsenyys ei miellytä, voisivat siitä samantien luopua. Järjestely turvaisi kuitenkin sen, ettei metsänomistajien yhteinen ääni yhteiskunnassa hetkeksikään katoa.

On epäilty, että osa kaupunkilaisista metsänomistajista vierastaisi MTK:n jäsenyyttä. Tarve omistusoikeuden ja omaisuutta koskevan päätösvallan turvaamisesta ei kuitenkaan katso asuinpaikkaa.

Valtaosa MTK:n nykyisistä jäsenistä on myös metsänomistajia ja järjestön asema valtakunnan johtavana metsäedunvalvojana kiistaton. Hyvään ja osaavaan porukkaan kelpaa uusienkin jäsenten liittyä.

Metsien käyttöön ja metsänomistajan oikeuksiin kohdistuu nyky-Suomessa monia paineita. Alan on kyettävä valvomaan etujaan maalla, merellä ja ilmassa – niin paikallisella, valtakunnallisella kuin EU:n tasollakin.

Tällaisesta työstä ei yksikään metsänomistaja selviä yksin. Onneksi ei tarvitsekaan.

Lue lisää

Neljä viidestä

Valta vaihtuu mh-yhdistyksissä

Metsä vahvistaa MTK:ta

Päijänteen metsänhoitoyhdistys liittyi MTK:n jäseneksi