LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Pääkirjoitus

Yhä useampi ostaa suoraan tuottajalta

Suoramyynnissä ruuan arvostus muuttuu tuottajalle euroiksi.

Yhä useampi suomalainen haluaa ostaa elintarvikkeita suoraan tuottajilta. Ja mikä tärkeintä, yhä useampi myös tekee niin. Maaseudun Tulevaisuuden (MT 29.6.) teettämän tutkimuksen mukaan jo lähes kaksi kolmesta suomalaisesta on ostanut viimeisen vuoden aikana ruokaa suoraan tuottajalta tai pienyrittäjältä, ainakin kerran.

Tulos on rohkaiseva. Pelkkä mielenkiinto suoramyyntiin on muuttumassa oikeiksi ostoiksi, jotka näkyvät euroina tuottajien tileillä. Kolme vuotta sitten vastaava luku oli hieman yli 50 prosenttia.

Vielä tätäkin olennaisempaa laajan kyselyn tuloksissa on se, että suoraan tuottajilta nyt ruokaa ostaneista noin 40 prosenttia aikoo edelleen lisätä ostojaan.

Koko päivittäisen kaupan määrissä suomalainen suoramyynti on edelleen marginaalista. Elintarviketeollisuus ja kauppa joutuvat kuitenkin ottamaan tämän trendin jo huomioon, vaikka ne eivät sille ainakaan julkisesti kovin suurta merkitystä annakaan.

Sen sijaan yksittäisille tuottajille jo nykyinen suoramyynnin volyymi voi olla merkittävä lisäansion lähde.

Kun kuluttajien tietoisuus suomalaisen ruuan laadusta, puhtaudesta, eettisesti korkeatasoisesta tuotannosta ja ympäristöarvojen kunnioituksesta väistämättä vahvistuu, sen pitäisi näkyä myös suomalaisen tuottajan tilipussissa. Hinta voi hyvinkin olla myös tulevaisuudessa keskeinen ostopäätöksen perusta, mutta se saa rinnalleen muita kriteerejä.

Jo MT:n tutkimuksenkin perusteella voi vetää sen johtopäätöksen, että suomalaiset kuluttajat arvostavat yhä enemmän laatua. Ruuan puhtaus ja maku ovat perinteisiä kriteerejä, mutta ympäristöarvojen korostuminen hankintapäätöksissä ovat yleistymässä niin meillä kuin muuallakin Euroopassa.

Vaikka suoramyynnin suunta on nyt tuottajien kannalta oikea, sen määrää on mahdollista vielä olennaisesti nostaa. Toreilta ja tiloilta suoraan tapahtuvat ostot ovat kasvussa. Samoin ruokapiirit ja Reko-lähiruokarenkaat ovat verkkotoiminnallaan tehneet loistavaa työtä. Kuitenkin verkkokaupan osuus on edelleen aivan marginaalinen.

Potentiaali on huikea. Jos suomalainen kuluttaja ja tuottaja voisivat kohdata helpommin verkossa, suoramyynnin määrä voisi sekä ostotapahtumissa että euroissa nousta aivan uudelle tasolle. Palvelun tarjoajia on tulossa verkkomarkkinoille varmasti.

Muun muassa Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuille on nousemassa Ruokaasuomesta.fi -palvelu, jossa MTK:n omistama Viestllehdet on start up -yrittäjien mukana. Parhaillaan palveluun etsitään lisää tuottajia, ja syksyllä on tarkoitus markkinoida palvelua vielä nykyistä näkyvämmin kuluttajille.

Verkon hyödyntäminen suoramyynnissä olisi välttämätöntä, jotta asioiminen tuottajan kanssa olisi kuluttajalle mahdollisimman vaivatonta. MT:n kyselyssä suorien ostojen merkittävimmät esteet olivat välimatka ja ostamisen vaivalloisuus. Myös tiedon puute nousi edelleen vahvasti esille. Kaikkiin näihin ongelmiin verkko voisi tarjota ratkaisun.

Suoramyynnissä korostuvat pelkän hinnan lisäksi laatu, puhtaus, ympäristöargumentit ja ennen kaikkea kotimaisuus. MT:n kyselyyn vastanneista 62 prosenttia ilmoitti ostopäätöksensä pääperusteeksi tuoreuden. Myös maakunnan tuottajien tukeminen nousi vahvasti esille.

Voiko suoramyynti pelastaa suomalaisen maatalouden kannattavuuden? Tuskin pelkästään, mutta apua viljelijän ahdinkoon se varmasti tuo. Kyselyn anti luo myös vahvaa uskoa kotimaisen maatalouden tulevaisuuteen.

Suorat ostot tuottajalta ovat tapa, jolla arvostus ja myötätunto muuttuvat euroiksi. Suoramyynti myös nostaa esille niitä kriteerejä, jotka kaupan ja teollisuuden on otettava huomioon, kun tuottajan kanssa neuvotellaan ruuan hinnasta.

Lue lisää

Aarre: Vesiheinän maku muistuttaa herneenversoa – vanha kansa uskoi kasvin puhdistavan verta

Maalaisjärkeä maatalouskeskusteluun

Suomalaisten suosikkiautojen valmistaja luopuu nahkasisustuksista karjatalouden haitallisten ympäristövaikutusten takia

Aarre: Jauhosavikkaa on viljelty ruuaksi ennen pinaatin yleistymistä – Joutomailla viihtyvä savikka on ryöppäämisen jälkeen maukas ruokakasvi