Pääkirjoitus

Yhteispeli ratkaisee

”Uusi ohjeistus selkeyttää jokamiehenoikeutta.”

Ympäristöministeriön päivitetty ohjeisto jokamiehenoikeuden tulkinnoista valmistui vihdoin tällä viikolla. Aihe on herättänyt kiistoja säännöllisin väliajoin, mutta viitisen vuotta jatkunut ohjeiston valmistelu kannatti – lopputulos on kansantajuinen ja vastaa myös tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin oikeuden tulkinnoissa.

Oppaan nimi – Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella – on sekin onnistunut. Se tunnustaa kaksi perusasiaa: Jokamiehenoikeudet kuuluvat jokaiselle, mutta niistä nautitaan toiselle kuuluvalla alueella, mikä viittaa vahvasti myös maanomistajan oikeuksien kunnioittamiseen.

Maanomistajien edustajana MTK on voinut lausunnoillaan osallistua oppaan valmisteluun. Tällä on onnistuttu ratkomaan useita kysymyksiä, jotka olisivat käytännössä helposti johtaneet ristiriitoihin ja tulkinnan vaikeuksiin.

Ympäristöministeriö ansaitsee kiitoksen oppaan rakentavasta hengestä. Opas painottaa epäselvissä tilanteissa hyvänä käytäntönä sopimista maanomistajan kanssa.

Tärkeä seikka on myös maanomistajan erityiskäyttöön varattujen alueiden tunnistaminen ja rajaaminen jokamiehenoikeuden ulkopuolelle. Näin on ollut aiemminkin, mutta uusi opas selkeyttää tässäkin tulkintaa.

Uusi opas ei puutu laajan ja järjestetyn kaupallisen marjastuksen asemaan. Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että yritysten lukuun tapahtuva kerääminen kaipaa pelisääntöjä. On kenties hyväkin, ettei niitä pyritä luomaan jokamiehenoikeuden ohjeistuksella.

Luonnontuoteteollisuus on itse ollut aloitteellinen pelisääntöjen saamiseksi. Olisi tärkeää, että poimintaa järjestävät yritykset, maanomistajat ja hallinto saisivat säännöt sovituksi jo ensi talven aikana.

Hyvä yhteispeli ratkaissee tämänkin pulman.

Lue lisää

Maatilan hiilivirrat näkyviksi – "Hiililaskuri voi olla faktoihin perustuva vastaisku mollaajille"

Marjamyynti käy vilkkaana – "Kysyntä on kovaa, tähän korona ei ole vaikuttanut"

EU:n vihreä raha tehokäyttöön

MTK:n metsäjohtaja: "EU:n metsästrategiasta puuttuu kunnianhimoa"