Vieraskolumnit

Ruoka on olennainen osa huoltovarmuutta

Työskentelin nuoruuteni kesät maatilan töissä Vaalassa. Tienasin navetta- ja peltotöillä rahat muun muassa ajokorttiin. Opiskeluaikoinakin olin muutamaa kesää lukuun ottamatta töissä kotitilalla. Harjoittelut suoritin nekin maatalouden parissa Jokioisilla, silloisessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa.

Huoltovarmuus on muutakin kuin suumaskeja. Se on kokonaisvaltainen ajatus siitä, miten kaikissa oloissa pystyisimme jatkamaan mahdollisimman pitkään normaalia toimintaa.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan perustana on, että yhteiskuntamme toimii samojen perusteiden mukaisesti normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Normaalioloissa huoltovarmuus perustuu siihen, että markkinat toimivat. Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa markkinat eivät kuitenkaan riitä ylläpitämään yhteiskunnan perustoimintoja.

Elintarvikehuolto ja maatalouden tuotantoedellytysten jatkuvuus kaikissa olosuhteissa on huoltovarmuuden peruspilareita. Ilman ruokaa ja puhdasta vettä yhteiskunnan toimintakyky vaarantuu erittäin nopeasti.

Huoltovarmuuteen liittyy olennaisena työvoiman riittävyys. Valmiuslaki tuntee terveydenhuollon työvelvollisuuden lisäksi yleisen työvelvollisuuden. Yleinen työvelvollisuus koskee kaikilla toimialoilla työskenteleviä ihmisiä, ja nyt koronaepidemian vuoksi käyttöön otettu terveydenhuollon työvelvollisuus koskee niitä, joilla on terveydenhuollon koulutusta.

Alkutuotannossa ja maatiloilla kausityötä on pitkään ollut tekemässä ulkomainen työvoima.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat, että ulkomaisten työntekijöiden kriittinen määrä kevättöiden osalta on 1 500 henkilöä. Määrä on noin kolmanneksen normaalisti kevään aikana kausityöhön tulevien määrästä. Tarvitaan myös kotimaista työvoimaa, jotta kaikki työt maatiloilla saataisiin tehtyä.

Kotieläintilojen yrittäjät tietävät vallan hyvin, että eläinten terveyden ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää kaikissa tilanteissa. Moni viljelijä on elämänsä aikana tehnyt töitä sairaana ja flunssaisena.

Koronavirus on meille vaikutuksiltaan tuntematon, joten omaa terveyttään ei kannata riskeerata. Kotieläintilalla tulee lomitusjärjestelmän lisäksi olla varahenkilöt tilan töihin.

Luonnonvara-alan ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopisto mahdollistavat maatiloilla työskentelyn sisällyttämistä opintoihin. Toivon, että tämä järjestely turvaa osan maatalouden työvoimantarpeesta.

Maatalouden kausityöt ovat työtä, jossa tarvitaan kykyä nopeasti omaksua ja oppia tilan työtavat. Usein työn tulos on kiinni omasta vastuullisesta asenteesta ja reippaasta työskentelyotteesta. Työ on paikoin raskasta, mutta myös palkitsevaa. Työn tulokset näkee usein heti ja parhaiten satokauden aikana. Kotieläintiloilla kokee syntymän ihmeitä ja välillä kohtaa kuolemankin. Ruuan reitti pellolta pöytään tulee tutuksi. Voin kokemuksesta suositella töitä maatalouden parissa jokaiselle.

Suomalaisen huoltovarmuuden tärkeintä osaa emme voi markkinoilta ostaa tai ulkomailta tuoda. Tämä on asenne. Sellainen asenne, jossa ollaan valmiita tekemään tarvittava.

Oli se sitten sosiaalisten kontaktien välttäminen, naapurin auttaminen, terveydenhuollon tehtävät, pitkät päivät poikkeusolojen johtamisessa tai siirtyminen tekemään työtä niille aloille, missä työtä on tarjolla ja tekijöille tarvetta.

Omilla valinnoilla on väliä. Menemällä töihin kausitöihin maatalouden pariin varmistat, että meillä on ruokaa tulevana syksynä.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja ja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

Voin kokemuksesta suositella töitä maatalouden parissa jokaiselle.

Lue lisää

Turvallisesti metsässä – metsästäen ja retkeillen

Mihin tarvitaan olympialiikettä?

Naisia halutaan maaseudulle – mutta miksi?

SDP:n Heinäluoma: Lasku EU:n ilmastotoimista ei voi koitua kohtuuttomasti samoille alueille tai samoihin kotitalouksiin