Vieraskolumnit

Metsätietolakiin löytyi kuin löytyikin ratkaisu

Juha Hakkarainen
Vieraskolumnit 17.10.2017

Juha Hakkarainen: Iso asia on, että tietoja ei voida hakea metsän­omistajan henkilötiedoilla.

Näyttää siltä, että liki kaksi vuotta valmisteltuun metsätietolakiin on löytynyt ratkaisu, joka täyttää sekä kotimaisen että EU-lainsäädännön edellytykset ja mahdollistaa metsäsektorin digitalisaation. Ratkaisu koskee kaikkien metsänomistajaryhmien metsiä, myös yhtiöitä ja Metsähallitusta.

Asia on metsäomistajille tärkeä, minkä vuoksi sitä on väännetty pitkään ja hartaasti. Kyse on niin metsänomistajien henkilötiedoista kuin heidän elinkeinotoimintansa ytimestä. Tärkein asia on, että saavutettu ratkaisu turvaa metsänomistajien henkilötietojen suojan.

Kaukokartoituksella kerättävä hilatieto ja varsinainen ympäristötieto tulevat vapaasti saataviksi sähköiseen palveluun. Samoin hallinnollisia toimenpiteitä, kuten kemerapäätöksiä ja metsänkäyttöilmoituksia, koskeva tieto on julkista kuten nytkin. Olemassa oleva metsikkökuviotieto on tulevaisuudessa saatavilla tietopyyntöjärjestelmän kautta julkisessa palvelussa.

Iso asia on, että tietoja ei voida hakea metsänomistajan henkilötiedoilla. Eikä palvelussa metsävaratietoihin voida liittää mitään henkilötietoja.

Esityksen mukaan henkilötietojen ja henkilötietoihin liittyvien metsävaratietojen osalta menetellään kuten tähänkin asti. Ne ovat metsänomistajan käytettävissä metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun kautta ja muiden saatavissa ainoastaan metsänomistajan suostumuksella.

Kun henkilötietojen suoja kiristyy uuden EU-tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan ensi keväänä, myös metsänomistajien tietosuoja korostuu.

Se tarkoittaa, että niin metsäomistajien itse kuin myös metsänomistajajärjestön on huolehdittava, ettei metsävaratietoja käytetä tietosuojaa koskevien säädösten vastaisesti. Henkilötietojen ja metsävaratietojen yhdistäminen ilman laillista perustetta tarkoittaa laitonta henkilötietorekisteriä ja laitonta henkilötietojen käsittelyä.

Se myös tarkoittaa, ettei metsävaratiedoista vastaava viranomainen, metsäkeskus, voi rakentaa julkisia tietojärjestelmiä ja tietotuotteita, jotka johtaisivat käytännössä tietosuoja-asetuksen vastaisiin henkilörekistereihin.

Tulevaisuudessa metsävaratieto ja sen ajantasaisuus korostuvat. Päätökset 2020-luvun metsävaratietojärjestelmästä tehdään vuoden 2019 alkupuolella, kun hallituksen kärkihankkeet valmistuvat. Se, mitä nyt tarvitaan, on näkemyksellisyys ja uusien teknologioiden täysimääräinen hyödyntäminen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit