Vieraskolumnit

Dynaaminen hyönteisala kaipaa tutkimusta

Jarkko Niemi
Vieraskolumnit 29.11.2017

Maailmassa on miljoonia hyönteislajeja, joista jopa pari tuhatta kelpaa syötäväksi. Hyönteisten käyttö ruuaksi tai eläinten rehuksi onkin noussut keskustelun aiheeksi. Hyönteisten etuina on mainittu muun muassa korkea proteiinipitoisuus ja pieni ympäristökuormitus.

Länsimaisessa kulttuurissa ei ole hyönteissyönnin perinnettä, mutta monissa muissa maissa hyönteisiä on nautittu ravinnoksi jo pitkään.

Ensimmäisten tutkimustulosten perusteella suomalaiset näyttäisivät suhtautuvan melko avoimesti hyönteisruokakokeiluihin. Laajempi kulutus kuitenkin edellyttää siirtymistä kokeiluista säännölliseen käyttöön. Tämä on eräs hyönteisruuan kohtalonkysymyksistä.

Lainsäädäntö rajoittaa hyönteisten rehu- ja ruokakäyttöä. Koska laajaa käyttöhistoriaa ei ole, on turvallisuus arvioitava ja uuselintarvikelupa haettava ennen pääsyä EU-kuluttajien ruokapöytään.

Tänä vuonna suomalainen hyönteisala on kuitenkin saanut lisävauhtia. Kesällä sallittiin hyönteisten käyttö kalanrehussa.

Syksymmällä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira puolestaan muutti tulkintaansa siten, että kokonaisten hyönteisten käyttö myös elintarvikkeena on mahdollista.

Hyönteiskasvatus on toistaiseksi melko käsityövaltaista ja pienimuotoista. Työpanos on merkittävä kustannuserä. Myös energiaa kuluu, sillä esimerkiksi kotisirkat tarvitsevat noin 30 asteen tienoilla olevan lämpötilan.

Laajamittaisen tuotannon käynnistämiseksi olisi kehitettävä ratkaisuja, joissa työvaltaisimmat tuotantovaiheet on automatisoitu ja tuotanto on mittakaavaltaan maatilaluokkaa.

Tämä on tärkeää myös siksi, että hyönteisten käyttö elintarvike- ja rehuteollisuudessa edellyttää tuotteiden riittävää saatavuutta. Tuotannon mittakaavan noustessa myös kustannustehokkuus parantunee.

Hyönteisten ravinnoksi sopivan rehun tunnistaminen on keskeinen kysymys. Luke selvittää hyönteisten rehuksi soveltuvia vaihtoehtoja parissakin hankkeessa, mukaan lukien Etelä-Pohjanmaalla toteutettava Entolab-hanke.

Tutkimuskirjallisuuden perusteella hyönteisten rehussa on oltava runsaasti proteiinia, sopivasti rasvaa ja rehupartikkelien on oltava pieniä. Kovin tarkkaan hyönteisten ravintovaatimuksia ei kuitenkaan tunneta.

Olennaista olisi löytää rehu, jolla saadaan hyviä tuotantotuloksia.

Ympäristönäkökulma edellyttäisi rehua, jota ei nykyisellään käytetä muiden eläinten tai ihmisten ravinnoksi. Rehukysymys on tärkeä myös siksi, että muille eläinlajeille tarkoitettu rehu voi sisältää rehuaineita, joita ei ole hyväksytty hyönteisille.

Kirjoittaja on Luken tutkimusprofessori.

Aiheeseen liittyvät artikkelit