Vieraskolumnit

Maidontuottajat ja kestävä tuotanto

Terhi Latvala
Vieraskolumnit 10.01.2018

Sähköpostissa tuli ilahduttava ilmoitus: artikkelimme oli hyväksytty julkaistavaksi Sustainability -tiedelehdessä. Artikkelissa tarkastelemme maidontuottajien halukkuutta ja aikomuksia ottaa käyttöön uusia, kestävää tuotantoa tukevia innovaatioita.

Maidontuottajilta kysyttiin näkemyksiä kolmesta kestävyyteen liittyvästä tuotantostrategiasta: yhdistetty peltometsäviljely, jolloin samalla peltolohkolla on peltoa ja metsää, proteiinikasvien eli lupiinien, papujen ja herneiden tuottaminen omalla tilalla eläinten ruuaksi sekä vasikoiden pidennetty imetysaika, kolmesta viiteen viikkoon. Eniten kannatusta sai soijalle vaihtoehtoisten, tilalla tuotettujen proteiinikasvien viljely.

Kyselytutkimus toteutettiin kuudessa Euroopan unionin maassa: Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Italiassa ja Isossa Britanniassa.

Keskeisintä uusien innovaatioiden käyttöönotossa on niiden hyödyllisyys tuottajalle. Sen lisäksi maidontuottajien näkemykseen uusista innovaatioista vaikuttavat heitä lähellä olevien tahojen – muiden tuottajien, tuotantoneuvojien, jalostajien – mielipiteet.

Innovaatioiden leviämiseen vaikuttaa myös tiedon jakaminen tuottajien, tuotantoneuvojien ja jalostajien kesken. Muihin maihin verrattuna suomalaiset jakavat erityisesti laatuun liittyvää tietoa, mutta erilaisiin sertifikaatteihin ja innovaatioihin liittyvää tietoa ei niinkään.

Kun maitoalalle halutaan levittää kestäviä tuotantostrategioita, niitä on tuotava maidontuottajia lähellä olevien tahojen kautta. Olisi ehkä myös hyödyllistä keskustella uusista tuotantostrategioista keskusteluryhmissä, sillä myös se nopeuttaisi uusien, kestävien tuotantostrategioiden käyttöönottoa.

On olemassa paljon uusia tuotantotapoja ja teknologisia uudistuksia. Niiden käyttöönoton haasteet liittyvät useimmiten ymmärrykseen muutoksen tuomasta hyödyllisyydestä.

Tutkimus toteutettiin usean maan yhteisessä EU-hankkeessa. Kiitos niille lähes kahdellesadalle eurooppalaiselle maidontuottajalle, jotka löysivät kiireiden keskeltä aikaa vastata tähän kyselyyn.

Heidän avullaan lisättiin ymmärrystä, mitä maidontuottajat ajattelevat erilaisista innovaatioista ja testattiin teoriaa innovaatioiden hyväksyttävyydestä. Saatujen vastausten perusteella teoriaa muokattiin osittain uudelleen.

Artikkeli: Determinants of the Acceptance of Sustainable Production Strategies among Dairy Farmers: Development and Testing of a Modified Technology Acceptance Model. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/540696

Kirjoittaja on Luken erikoistutkija.

Aiheeseen liittyvät artikkelit