Vieraskolumnit

Osuustoiminnalla sote-markkinoille

Olli-Pekka Ruuskanen
Vieraskolumnit 13.03.2018

Olli-Pekka Ruuskanen: Pienillä ja uusilla toimijoilla tulisi olla mahdollisuus rikastuttaa palveluvalikoimaa.

Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Seppo Rytivaara korosti viime viikolla osuustoimintamallin sopivuutta sote-palvelujen tuottamisessa. Perinteiset osuustoimintayritykset ovatkin aktivoituneet ja alkaneet valmistautua uuteen toimintaympäristöön, jopa siinä määrin, että voidaan väittää osuustoiminnasta olevan tulossa merkittävä tekijä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Esimerkkeinä isojen toimijoiden kehityshankkeista voidaan nimetä Lähi-Tapiola-ryhmän Terveyshelppi-palvelu ja OP-ryhmän Pohjola-sairaala. Aina aktiivisella S-ryhmällä on muutama terveystoimija paletissaan. Kuluttaja-osuuskunnasta omistajaosuuskunnaksi muuttunut Tradekakin on tulossa toimitusjohtaja Perttu Puron mukaan tälle kentälle. Valinnan­vapauden harjoittamiseen löytyy siis vaihtoehtoja.

Parhaimmillaan osuustoiminnalliset sote-palveluyritykset mahdollistavat asiakkaiden osallistumisen ja päätöksenteon demokraattisen yritystoiminnan puitteissa. Asiakkaiden omistamissa osuuskunnissa omistajan ääni ohjaa palveluvalikoimaa, laatua ja alueellista saatavuutta ja asiakkaat päättävät omistajastrategiasta.

Olisi maan eheyden ja elinvoimaisuuden kannalta toivottavaa, että sote-uudistuksen toteutuessa osuustoiminnasta muodostuisi maakuntia elvyttävä toimintamuoto. Helposti katseet kohdistuvat suuriin ja perinteisiin osuustoiminta­yrityksiin, mutta myös pienillä ja uusilla toimijoilla tulisi olla mahdollisuus rikastuttaa palveluvalikoimaa. Pitäisi myös tutkia mahdollisuuksia, miten pienet ja isot toimijat voisivat muodostaa yrityksinä osuuskuntia, mikä mahdollistaisi erilaisten ekosysteemien rakentamisen.

Julkista tukea saavat yleishyödylliset yhteisöt, kuten palveluyhtiöittensä kautta palveluja tuottavat yhdistykset, ovat uudessa toimintaympäristössä haasteiden edessä. Jos nämä toimijat liittoutuvat voittoa ensisijaisesti tavoittelevien yksityisten terveyspalveluyritysten kanssa, voiko heitä enää rahoittaa esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen kautta? Tätä kysymystä selvittää parhaillaan STM:n toimeksiannosta Tuija Brax. Tässäkin osuustoiminnallisella organisoitumisella voisi olla mahdollisuus.

Pellervon taloustutkimus on juuri käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan, miten monilla eri tavoilla osuustoimintaa voidaan hyödyntää sote-palvelujen tuotannossa. Yhtenä tavoitteena on tarkastella, miten luoda pieniä ja paikallisia osuuskuntamuotoisia toimijoita lähelle palveluja tarvitsevaa ihmistä.

On tärkeää, että sote-uudistus lisää monimuotoisuutta ja tuo uusia palvelukonsepteja. Niitä voivat tuottaa yhdistykset, osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Tasa-arvoinen kilpailukenttä takaa, että eri organisoitumismuotojen avulla saadaan aito valinnanvapaus toteutumaan. Siinä osuustoiminnalla on tärkeä rooli.

Kirjoittaja on PTT:n tutkimusjohtaja.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT