Vieraskolumnit

Maatalouden pärjääminen on kaikkien suomalaisten asia

Puhdas suomalainen ruoka on arvo, jota pitää puolustaa ja edistää.

Maatalous on kivijalka koko suomalaiselle elintarvike­tuotannolle. Se palvelee ennen kaikkea suomalaista kuluttajaa, joka haluaa syödä hyvää ja turvallista kotimaista ruokaa.

Ilman merkittävää kotimaista raaka-ainetuotantoa kotimainen elintarvikejalostus ja siihen liittyvä muu elinkeinotoiminta olisi nykyistä paljon pienimuotoisempaa.

Maatalous tuottaa runsaasti myös muuta taloudellista lisäarvoa ja aineetonta hyvinvointia maaseutualueille ja kaupunkilaisille. Tämän kokonaisuuden turvaaminen on yhteinen tehtävämme.

Olemme kyenneet tekemään maatalouspolitiikan osalta ison tukun päätöksiä kuluvan vaalikauden aikana. Muutamia mainitakseni: olemme panostaneet elintarvikevientiin, hallinnollista taakkaa on kevennetty, julkisissa ruoka­hankinnoissa on siirrytty vastuullisempiin hankintoihin ja alkuperämerkintöjä on laajennettu.

Näiden lisäksi hallitus on säilyttänyt maatalouden kansalliset tuet kestävällä tasolla sekä auttanut viljelijöitä vuoden 2017 vaikean satotilanteen johdosta.

Viimeksi toukokuun lopussa hallitus päätti lisäbudjettineuvotteluissa, että luonnonhaittakorvauksen taso pidetään vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. Uhkana oli tuen tason leikkaus. Tukitason pitäminen ennallaan tuo vakautta ja turvaa viljelijöille vaikeassa kannattavuustilanteessa.

Lukuisista toimista huolimatta maatalouden yleinen kannat­tavuus ei ole parantunut toivotulla tavalla. Maatalous­yrittäjien tulotaso on laskenut viimeisien vuosien aikana. Kannattavuuden aito parantuminen edellyttäisi, että elintarvikemarkkinat toimisivat reilulla tavalla.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan maatalouden kannattavuus jäi yrittäjätulolla mitattuna vuonna 2017 heikoimmaksi koko 2010-luvulla.

Pellervon taloustutkimus puolestaan on ennakoinut, että kuluvana vuonna maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskuaan, koska tuotantopanosten hinnat nousevat edelleen.

Tilanne on huolestuttava myös sen vuoksi, että viime aikoina erityisesti monien kehittyvien yritysten ja nuorten yrittäjien taloutta painavat nyt huonojen hintasuhteiden ohella laajennusinvestoinneista aiheutuvat kustannukset.

Pidimme Kesärannassa ennen juhannusta johdollani pyöreän pöydän keskustelun maa­talouden kannattavuudesta.

Tilaisuudessa alan toimijat esittivät omia näkemyksiään ruokaketjun ja maatalouden ajankohtaisesta tilanteesta. Keskustelu oli hyvin rakentava ja uskon, että kykenemme yhdessä löytämään ratkaisuja suomalaisten viljelijöiden tilanteeseen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on kutsunut vuori­neuvos Reijo Karhisen etsimään ratkaisuja maa­talouden kannattavuuden parantamiseksi.

Karhinen tapaa ja osallistaa työssään ruokaketjun kaikki osapuolet. Vuorineuvos Karhisen pitkällä kokemuksella ja taidoilla rakennetaan varmasti osapuolten välille rakentava yhteys, jonka avulla saamme konkreettisia ratkaisuja aikaiseksi.

Maatalouden kannattavuuden parantamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden työtä. Puhdas suomalainen ruoka on arvo, jota pitää puolustaa ja edistää.

Suomalainen viljelijä ansaitsee myös paremman arvostuksen ja tuloksen työstään. Suomalainen ruoka ja viljelijän asia on kaikkien suomalaisten asia.

Rentouttavaa kesää kaikille Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille. Muistakaa nauttia hyvistä ja tuoreista suomalaisista elintarvikkeista – nyt niitä on tarjolla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mehiläistarhauksessa melkoiset erot kannattavuudessa vuosien välillä – sää usein ratkaiseva tekijä

Maataloudesta ei voi tinkiä

Ruoka­pöydästä puuttui ymmärrys