Vieraskolumnit

Viljelijöiden ja suomalaisen ruuan puolesta

Hallitus sopi alkuviikosta ensi vuoden talousarvioesityksestä. Nyt uskallan sanoa, että Suomi on paremmassa kunnossa kuin kolme vuotta sitten hallituksen aloittaessa. Esimerkiksi julkinen talous tasapainottuu. Kunnianhimoinen 72 prosentin työllisyysaste toteutuu. Yli 100 000 suomalaista on saanut töitä.

Kulunut kesä oli raskas viljelijöille. Kuumuus ja kuivuus aiheuttivat suomalaisille viljelijöille isoja menetyksiä. Myös puhtaat vedet, Itämeri ja järvet oireilivat pahasti.

Päätimme budjettiriihessä keskustan johdolla tukea viljelijöitä tässä akuutissa tilanteessa, jotta vaikeimman yli päästään. Teimme myös tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia.

Luonto on koetellut viljelijöitämme kahtena peräkkäisenä vuotena. Viime vuonna vettä tuli liikaa. Tänä vuonna kärsimme sen puutteesta. Kun pohjalla on lisäksi Venäjän markkinoiden sulkeutuminen, vaikeuskerroin vain kasvaa. Tarvitsemme kaikki käytössä olevat voimat ja keinot tulevaisuuden ruuantuotannon turvaamiseksi.

Hallituksessa päätimme yhteensä 86,5 miljoonan euron suomalaisen ruuantuotannon kuivuuspaketista ensi vuoden budjettiin. Tästä summasta yli 80 miljoonaa päätettiin käyttää akuutin kriisin hoitamiseen kansallisten tukien, luonnonhaittakorvauksen, energiaveron palautuksen sekä lomitusmaksujen viivästyskoron alentamisen avulla.

Loppuosalla rakennamme tietä pitkän aikavälin kannattavuudelle: ministeri Lepän ensitöinään jalalle laittama elintarvikemarkkinalaki tuo mukanaan reiluja kauppatapoja valvovan valtuutetun. Näin viljelijöille saadaan turvaa neuvotteluihin.

Nimesimme alkukesästä vuorineuvos Reijo Karhisen maatalouden selvityshenkilöksi, hakemaan toimia kestävälle kannattavuudelle. Hän on käynyt rivakasti työhön tämän visaisen ongelman ratkaisemiseksi. Budjettiriihen yhteydessä päätimme hänen ehdotuksensa pohjalta mm. läpivalaista nykyisen kilpailulain riippumattomalla selvityksellä, panostaa elintarvikeviennin koulutukseen ja uusin vientiresursseihin, sekä panostaa uusiin innovaatioihin ja ilmastonmuutoksen varautumiseen.

Me keskustassa jatkamme sinnikkäästi töitä suomalaisen ruuan ja suomalaisen talonpojan puolesta. Karhisen raportti luo pohjaa tulevien vuosien työlle, jotta suomalainen maatalous saadaan kannattavaksi.

Jotta talouden myötätuuli ja kasvu voi jatkua, hallitus teki merkittäviä satsauksia korkeaan osaamiseen ja tuotekehitykseen. Jotta yhä useampi suomalainen pääsee kiinni työhön, hallitus satsaa edelleen koulutukseen ja pyrkii tehostamaan työnhakua.

Korjasimme yrittäjille yhden merkittävän asian budjetissa. Jatkossa yrittäjien perheenjäsenet ovat oikeutettuja työttömyysturvaan. Tätä yrittäjäkenttä on toivonut pitkään ja nyt pystyimme asian hoitamaan. Ei-omistavan perheenjäsenen asema muuttuu yrittäjästä palkansaajaksi.

Maatilojen ahdingon lisäksi kansalaisia puhutti meille suomalaisille tärkeät puhtaat vedet. Itämeri ja järvivesistömme monin paikoin oireili pahoin. Päätimme budjettiriihessä satsata lisää Itämereen ja vesiensuojeluun 45 miljoona. Suomalaiset ansaitsevat tulevaisuudessakin puhtaan Itämeren ja vesistöt.

Viime keväänä koimme yhden pahimmista kelirikoista. Kelirikot estävät pahimmillaan puukuljetukset ja arjen liikkumisen monilta ihmisiltä. Nyt kelirikkoon varaudutaan 25 miljoonan määrärahalla. Samoin teimme satsauksia yksityisteihin. Yksityistiet ovat maaseudulla tärkeä verkosto: puunkuljetuksille, matkailuyrittäjyydelle ja arkiliikkujalle. Haluamme pitää huolta myös alimmasta tieverkosta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Päätoimittajan kommentti: Sipilän eropäätös taisi ratkaista hallituspohjan

Juha Sipilä luopuu keskustan puheenjohtajuudesta syyskuussa, puolueen suunta vahvasti kohti oppositiota

Sipilä: Minulle vakuutettiin, että eduskunta on kaiken tiedon saanut