Vieraskolumnit

Metsätilastot, päätöksentekijän työkalu

Puukauppa, hakkuut ja metsien suojelu herättävät paljon keskustelua. Suomen metsien tila kiinnostaa laajalti kaikkia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätilastot rakentavat yhdessä valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) kanssa keskeisen tietopohjan metsien tilan ja puumarkkinoiden arviointiin.

Suomen metsätilastointi kattaa koko puuvirran.

Metsätilastot perustuvat Luken metsätilastotutkijoiden erinomaiseen alan tuntemukseen ja heidän pitkäaikaiseen systemaattiseen tilastoinnin kehittämiseensä.

Metsätilastot ovat osa Suomen Virallisen tilaston järjestelmää ja noudattavat sen periaatteita sekä täyttävät tilastoille asetetut laatukriteerit. Päätökset tilastoinnista ja muutoksista tekee vastaava tilastoviranomainen Virallisen tilaston neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti.

Tilastojen hyvä laatu perustuu hyvään yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa, erityisesti tiedonantajien kanssa. Eheät ja nopeasti toimitetut tiedot pystytään jalostamaan tehokkaasti tilastoiksi, jotka palvelevat ajantasaisesti kaikkia tiedonkäyttäjiä.

Metsäalalla on kehitetty digitaalisen tiedonsiirron standardeja välittämään vakiomuotoisia sanomia metsäalan eri toimijoiden välillä. Metsätietostandardiin perustuva tiedonkeruu parantaisi edelleen tilastojen laatua ja helpottaisi tiedonantajien toimintaa.

Metsäalan toimijoiden tietotarpeet ovat paikoin tarkemmat kuin mitä tilastoviranomaiset pystyvät tilastoimaan.

Tilastointi ei kuitenkaan ole sama asia kuin markkinainformaation tuottaminen. Tilastojen jatkokäytössä on huomioitava tilastojen kattavuus ja rajoitteet. Tilastolaki edellyttää sekä puolueetonta että tietosuojattua tiedontuotantoa.

Puukaupassa on hyvin keskittyneet markkinat. Tilastoviranomaisen tulee varmistaa jokaisen tiedonantajan tietosuoja ja myös arvioida eri tilastojen yhdistelyn tuottama informaatio.

Periaatteena on, ettei julkaistusta tilastotiedosta pysty päättelemään yksittäisen tiedonantajan tietoja. Tämän vuoksi puukaupan hintatilastoinnissa joudutaan puutavaralajien ja puun hinta-alueiden tietoja ajoin peittämään.

Metsätilastot julkaistaan Luken tilastojen stat.luke.fi -verkkopalvelussa. Marraskuussa ilmestyy Suomen metsätilastot -julkaisu, johon kootaan yksiin kansiin kattava valikoima Suomen metsäsektorin tilastotietoa pääosin vuodelta 2017. Tekstin ja taulukoiden lisäksi kirjaa kuvittaa Luken metsätilastojen infografiikka.

Luke kehittää metsätilastoja uusia tietotarpeita vastaaviksi. Lokakuun alussa ilmestyvät biotalouslaskelmat kuvaavat luonnonvarasektorin keskeistä merkitystä Suomen kansantaloudessa vuonna 2017.

Kirjoittaja on Luken tilastojohtaja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luken metsätilastot laajenevat – mukana esimerkiksi monimuotoisuus ja kaukokuljetus

Luke ei kaunistele suojelutilastoja

Kesä, mökki ja palvelut