Vieraskolumnit

Me oomme sankareita kaikki

Hiilinieluistamme 70 prosenttia on perhemetsänomistajien vastuulla.

Metsänomistajien harteille asetellaan ilmastosankaruusviittaa, eikä suotta. Hiilinieluistamme 70 prosenttia on perhemetsänomistajien vastuulla.

Se tarkoittaa, että perhemetsät imaisevat kolmanneksen kaikesta Suomessa tuprutellusta hiilestä ja ovat ratkaisevassa roolissa hiilineutraalia yhteiskuntaa tavoitellessa.

Ilmastosankaruus ei kuitenkaan ole ainoa metsänomistajien sankaruus. Esimerkiksi metsien virkistyskäyttötutkimuksen mukaan 40 prosenttia kansalaisia käytti yksityismaita jokamiehenoikeuden perusteella virkistykseen arkena ja arkiviikonloppuina vähintään kerran viikossa.

Lomakaudella vastaava lukema on yli puolet.

Oletettavaa on, että valtaosa marjoista ja sienistä poimitaan yksityismetsistä. Samoin metsästys tapahtuu vain ja ainoastaan talousmetsissä, mikä tarkoittaa eteläisessä Suomessa perhemetsiä.

Olemme virkistyssankareita!

Globaalit haasteet vievät meitä vääjäämättömästi kohti biotalousyhteiskuntaa. Metsien käyttö ja kestävä metsätalous ovat siinä avainasemassa. Metsäsektorin on edelleen ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa taloutemme kivijalka.

Metsäsektorin liikevaihto on noin 50 miljardia euroa ja osuus vientituloista yli neljänneksen.

Ja kaikki tämä taloudellinen aktiviteetti käynnistyy perhemetsien puunmyynneistä ja hakkuista. Metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta 80 prosenttia tulee yksityisiltä metsänomistajilta.

Metsänomistajat ovat Suomen kansantalouden sankareita!

Metsät ovat sekä pinta-alaltaan että lajimäärältään Suomen luonnon merkittävin elinympäristötyyppi. Maamme eliölajeista noin puolet elää metsissä.

Perhemetsätaloudessa metsien monimuotoisuuden turvaaminen yhdistetään osaksi normaalia talousmetsien hoitoa eli osana metsätaloutta edistetään myös metsäluonnon monimuotoisuutta.

Jos kaikki metsänomistajien tekemä monimuotoisuus työ tehtäisiin yhteiskunnan toimesta, omat tai edes lainatut rahat eivät riittäisi!

Paras tae tälle on yli 600 000 metsänomistajaa omine tavoitteineen. Isolle osalle metsäomistajista luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö ovat tärkeimpiä syitä metsänomistukseen.

Eli metsänomistajat ovat ehdottomasti myös monimuotoisuussankareita.

Kun Suomi elää metsästä ja suomalainen onni ja hyvinvointi löytyvät metsistä, on varsin kohtuullinen toive, että meillä harjoitetaan sellaista politiikkaa, että se onni todella löytyy!

Sellaista politiikkaa, että metsäomistajien on mahdollista tuottaa kaikki ne hyvinvointipalvelut, joita yhteiskunta odottaa.

Meillä on tulossa eduskuntavaalit ja niiden perään uusi hallitusohjelma. Toivottavasti kaikilta puolueilta löytyy riittävästi näkemystä ja kaukokatseisuutta, jotta metsänomistajien sankaritöitä ei mitätöidä.

Tulee nimittäin kalliiksi koko yhteiskunnalle!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mystinen metsänomistaja politiikan keskiössä

Poliittisen juhlan tuntua ilmassa

Ostovoima on paras konsultti