Vieraskolumnit

PTT:n taloustutka: Sellu käy edelleen kaupaksi

Emmi Haltia: "Pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa verkkokaupan kasvaessa ja korvattaessa muovipakkauksia uusiutuvilla materiaaleilla."

Viime vuosi oli kemiallisessa metsäteollisuudessa todellinen kasvun vuosi. Sellun hinta nousi maailmalla ennätyslukemiin ja vienti Suomesta kasvoi yli neljään miljoonaan tonniin Äänekosken suurinvestoinnin valmistuttua. Kartongin vienti veti tasaisesti ja paperiakin vietiin edellisvuotta enemmän ja korkeampaan hintaan.

Miten kehitys jatkuu tällaisen ennätyksellisen vuoden jälkeen?

PTT:n viime viikolla julkaistun metsäalan ennusteen mukaan kuluvana vuonna nähdään monella markkinalla korjausliike huippuhintojen jälkeen. Ensi vuosi näyttää paremmalta, jos maailmantaloutta eivät rasita kauppaerimielisyydet tai muut yllättävät sokit.

Sellun hintaa nosti viime vuonna Kiinan kova kysyntä. Syksyllä tilanne heikkeni nopeasti, kun Kiinan paperin- ja kartongintuottajat reagoivat heikentyneeseen taloustilanteeseen. Selluvarastot kasvoivat ennätyslukemiin ja hinta alkoi laskea.

Markkinat Kiinassa alkoivat normalisoitua helmikuussa Kiinan uuden vuoden vieton jälkeen. Kiina on myös tehnyt toimia, joilla yksityistä kulutusta pyritään taas kannustamaan ja varmistamaan kysynnän kasvun jatkuminen.

Euroopan sellun vientihinta on laskenut edelleen viime päiviin saakka. Euroopan hinta on edelleen poikkeuksellisen korkea Kiinan hintaan verrattuna ja on odotettavissa, että Euroopassa hinta tulee vielä alaspäin. Toisaalta sellun kysynnän odotetaan elpyvän loppuvuoden aikana ja kysynnän kasvun jatkuvan ensi vuonna.

Sellun tuotantoon ei ole tulossa tänä vuonna isoja investointeja ja seuraavana kahtena vuotena investoinnit maailmallakin ovat maltillisia ja kohdistuvat lyhytkuituiseen selluun. Kaikki tämä viittaa siihen, että vaikka tänä vuonna sellun hinta laskee viime vuoden huippulukemista, korjausliikkeen jälkeenkin pysytään historiallisesti korkealla tasolla. Ensi vuonna odotettavissa on taas pientä nousua tämän vuoden hinnasta.

Paperin kysyntä laskee Euroopassa tasaisesti eikä tähän kehitykseen ole odotettavissa muutosta. Pakkausmateriaalien kysyntä sen sijaan kasvaa verkkokaupan kasvaessa ja korvattaessa muovipakkauksia uusiutuvilla materiaaleilla. Tässä mielessä Stora Enson päätös sulkea paperikoneita Oulussa ja lisätä kartongintuotantoa vastaa hyvin markkinoiden kysyntään.

Myös sellun kysyntä kasvaa, eikä lähivuosina ole tulossa uutta pitkäkuituisen sellun tuotantokapasiteettia. Päätöksiä investoinneista odotetaan tänä ja ensi vuonna, mutta tuotannon aloittamiseen menee joka tapauksessa vielä aikaa.

Muutokset tuotantorakenteessa vastaavat siis hyvin lopputuotteiden maailmanmarkkinakysyntään, ja päätökset ovat metsäteollisuusyritysten näkökulmasta hyvin ymmärrettäviä. Tämä ei kuitenkaan ole kansantalouden kannalta koko kuva. Muutosten myötä jalostusaste ja arvonlisä laskevat.

Suomen kansantalouden kannalta olisi todella toivottavaa, että paperintuotannon vähetessä tilalle löytyisi uusia, korkeamman jalostusarvon tuotteita.

Kirjoittaja on metsäekonomisti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kestävän kehitykset tavoitteet eivät täyty ilman yksityistä rahaa

Suomalainen työssäkäynti on muutoksessa – nyt pendelöidään kaupungeista maaseudulle

PTT:n taloustutka: Digitalisaatio vähentää byrokratiaa