Vieraskolumnit

Kokonaisuus hukassa ilmastokeskustelussa

Ilmastonmuutoksen torjunnasta käytävä keskustelu on välillä hieman huvittavaa. Kaupunkien älymystöksi itsensä luokittelevat haluavat rajoittaa landella tapahtuvaa toimintaa, koska se vähentää hiilinieluja. Itä- ja Pohjois-Suomen liikenneinfran parantaminen on valtavaa tuhlausta, koska se edistää kuulemma avohakkuita. Muunlaisia hakkuita ei kai olekaan.

Jos sama raha laitettaisiin kaupunkien palveluyritysten kehittämiseen, saataisiin kuulemma hirveästi työpaikkoja. Siinä kai se kansantuote kasvaisi, kun puolet punavuorelaisista kuskaisi fillarilähetteinä soijalattea toisilleen ja toinen puoli työllistyisi virkamiehiksi normeja säätämään ja valvomaan. Vuoden ahkeroinnin jälkeen voisi pitää vähän sapattivapaata ja suunnata Kaukoitään lepäämään ja henkistymään.

Kokonaisuus on monella hukassa. Tästä upeana esimerkkinä on erään rannikkokaupunkimme pormestarin lausahdus, ettei sillä ole merkitystä, poltetaanko kivihiiltä vai puuta, koska piipun päästä vapautuva hiilidioksidi on ihan samaa.

Kerrataanpa siis tosiasioita: Ilmastonmuutoksessa ihmisellä on merkittävä vaikutus, sillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut voimakkaasti 1960-luvulta alkaen.

Suurin syy hiilidioksidipitoisuuden kasvulle on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Fossiilinen polttoaine sisältää hiiltä, joka on sitoutunut maaperän uumeniin satoja miljoonia vuosia sitten.

Uusiutuva polttoaine, biopolttoaine, vaikkapa puuperäinen, taas on sitonut hiiltä edeltävien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Fossiilitalous toimii ainoastaan hiilen vapauttajana. Biotalous taas on osa hiilen kiertoa, jossa sidottua hiiltä vapautuu. Biotaloudessa hiilen kokonaiskierto on edes jossain määrin hallinnassa, fossiilitaloudessa se ei ole mahdollista.

Hiilipäästöjen vähentäminen kaikessa on tärkeää, mutta hiilellä ja hiilellä kyllä on eroa. Fossiilitaloudesta on päästävä eroon.

Viime viikon uutisointi Metsä Groupin investoinnista Kemiin ja jo aiemmin julkistettu FinnPulpin investointi Kuopioon ovat saaneet aikaan vastareaktioita.

Keskustelu on kyllä tervetullutta, mutta ideologinen kaiken metsäteollisuuden vastustaminen on kummallista.

Suomen pinta-alasta metsän peitossa on 78 prosenttia. Puuvarantojen määrä on 2,5 miljardia kuutiometriä ja kasvu vuosittain 107 miljoonaa kuutiometriä. Tästä koko poistuma, siis hakkuut ja luontainen kuoleminen, on vuodessa 87 miljoonaa kuutiometriä, siis noin 3,5 prosenttia puuvaroista.

Lisäksi on huomattava, että läheskään kaikki hakattu puu ei suinkaan ole avohakkuilta, vaan reilut 70 prosenttia hakkuupinta-alasta on kasvatushakkuita, siis harvennuksia.

Vuonna 2017 teollisuuden käyttämästä puusta 43 prosenttia oli tukkipuuta ja 57 prosenttia kuitupuuta. Tämä sisältää eri metsäteollisuuden alat, sahoista sellutehtaisiin.

Pelkästään harvennusrästejä on Suomessa runsaasti, arviolta 60 miljoonaa kuutiometriä.

Tälläkin alalla osaoptimointi olisi vaarallista. Metsävarojen käyttö on järkevää ja metsäteollisuuteen panostaminen erittäin toivottavaa.

Kun kuitupuun kysyntä paranee esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa, se innostaa tekemään harvennushakkuut ajallaan. Se taas saa aikaan paremman kasvun ja päästään laadukkaampaan tukkipuuhun. Samalla tulee kannusteita myös muihin metsien kasvua edistäviin investointeihin.

Hiilinielukeskustelusta tulee sellainen olo, että pelkillä hiilinieluilla haluttaisiin ratkaista koko ilmastonmuutos. Metsien käytön merkitystä ei haluta ymmärtää, koska kivihiilelläkin tässä on pärjätty, kunhan vaan metsiin ei kosketa.

Kasvun syntyminen maalle taitaa olla peikko. Pohjoisen ja itäisen Suomen teollisuuden kehittyminen voisi myös estää kaupungistumisennusteiden toteutumisen. Kamalaa!

Kirjoittaja on maailman tuottajajärjestön naisten komitean puheenjohtaja.

Kasvun syntyminen maalle taitaa olla peikko.

Kati Partanen: Hiilipäästöjen vähentäminen kaikessa on tärkeää, mutta hiilellä ja hiilellä kyllä on eroa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Keskustan Partanen: "Hyvä ennakkoäänimäärä ensikertalaiselle, mutta olisi niitä ääniä voinut enemmänkin olla"

Keskustan Partasen vaalivalvojaiset alkoivat Iisalmessa: "Olen onnistunut vakuuttamaan Kääriäisen kannattajia"

Kati Partanen: Nuoret mieltävät helposti etäopetuksen vapaa-ajaksi