PTT:n taloustutka: Tartutaan mahdollisuuksiin - Vieraskolumnit - Maaseudun Tulevaisuus
Vieraskolumnit

PTT:n taloustutka: Tartutaan mahdollisuuksiin

"Julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksen mahdollisuudet ovat jääneet hämmästyttävän vähälle huomiolle."

Televisiosta, lehdistä ja muista medioista saamme jatkuvasti kuulla huolestuttavia uutisia kiihtyvästä ilmastonmuutoksesta. Onko ilmastonmuutos uhka vai mahdollisuus Suomelle ja suomalaiselle maataloussektorille?

Julkinen keskustelu on pitkälti painottunut ilmastonmuutoksen uhkien torjuntaan ja uhkakuvista kertomiseen.

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa kuluttajia neuvotaan muuttamaan tapojaan liikkua ja vähentämään punaisen lihan käyttöä. Ajatus on, että vähentämällä radikaalisti liikkumista ja lihan syöntiä voisimme välttää ilmastonmuutoksen uhkat.

Pitäisikö meidän tarkastella asiaa myös toisista näkökulmista? Julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksen mahdollisuudet ovat jääneet hämmästyttävän vähälle huomiolle.

Esimerkiksi perinteiseen ruuantuotantoon kelpaavien alueiden määrä vähenee globaalisti, ja väestön lisääntyessä elintarvikkeiden kysyntä kasvaa.

Kasvava elintarvikkeiden kysyntä tarkoittaa ruuantuotannon siirtymistä niille alueille, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksesta, Suomi mukaan lukien.

Suomi puhtaiden elintarviketuotteiden tuottajana kuuluu tulevaisuuden voittajiin. Uudet tuotantotavat, esimerkiksi vertikaaliviljely ja kaupungeissa tapahtuva ruuantuotanto, luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko maatalous- ja elintarvikesektorille.

Ilmassa olevan hiilen eli hiilidioksidin ja muiden aineiden hyödyntäminen pitää nähdä suurena kansallisena mahdollisuutena, sillä toimivathan metsät ja peltomme jo hiilinieluina luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia näin halutessamme.

Ilmassa olevan hiilidioksidin sitominen ja hyödyntäminen luovat lähes rajattomat raaka-aineresurssit ruuantuotantoon mutta myös yleisesti materiaalien ja kemikaalien tuotantoon. Liikkumisen ja lihan käyttö vähentämisen yksi perusajatus on juuri hiilidioksidin vähentäminen ilmasta.

Keskitytään hyödyntämään ilmastomuutosta suurena kansallisena mahdollisuutena ja uudenlaisen globaalin kestävän liiketoiminnan rakentamisessa.

Suomi tarvitsee laaja-alaisen, tulevaisuuteen suuntaavan maatalouden digitaalisuuden liiketoimintamahdollisuuksia jäsentävän ja ratkovan tutkimusohjelman.

Ohjelman tulisi koota laajasti alalla olevat toimijat sekä digitaalisia ratkaisuja ja palveluita tuottavat ja kehittävät toimijat yhteen uusien liiketoimintaratkaisuiden kehittämiseksi hyödyntäen ilmastomuutosta suurena kansallisena ja globaalina mahdollisuutena.

Kirjoittaja on Pellervon Taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja.

Lue lisää

Professorikopla tunnusti syntinsä

Lauhtuvat talvet vaativat metsänomistajalta yhä enemmän tarkkuutta korjuuvaurioiden ehkäisemiseksi

Elinvoimaiset metsät ovat tulevaisuuden avainnippu

Alkuperältään koronan kaltaiset taudit lisääntyvät – Ruokaviraston pääjohtaja: "Eläimistä ihmisiin siirtyvät taudit ovat kasvava uhka"