Perusteeton pessimismi ja yleistäminen ovat ihmisen tyyppillisiä ajatusvääristymiä - "erityisen tuhoisia ovat negatiiviset ajatukset, jotka samaistamme totuuden kanssa" - Vieraskolumnit - Maaseudun Tulevaisuus
Vieraskolumnit

Perusteeton pessimismi ja yleistäminen ovat ihmisen tyyppillisiä ajatusvääristymiä - "erityisen tuhoisia ovat negatiiviset ajatukset, jotka samaistamme totuuden kanssa"

Miika Hynninen: "Meidän ei kannata kiinnittyä ajatuksiin, jotka saavat meidät voimaan huonosti."

Ajattelu erottaa ihmiset muista eläimistä. Kyky luokitella ja pakata valtavaa tietomäärää auttaa meitä toimimaan tarkoituksenmukaisesti tässä hetkessä. Jokaiselle kehittyy oma luonteenomainen tapansa ajatella ja suhtautua maailmaan.

Näitä ajattelumme perustana olevia tottumuksia ja opittuja malleja horjutamme harvoin, sillä niiden kyseenalaistaminen vaatii tietoista aivotyöskentelyä. Koneistomme kyllä kykenee korkean luokan ajattelutoimintaan, mutta säästösyistä ajelemme useimmiten alitehoilla. Pääosin nämä kapasiteetinsäästöohjelmat ovat varsin hyödyllisiä ja helpottavat arjen askareita. Ajattelutottumuksemme voivat kuitenkin itsessään olla myös ongelmien lähteitä ja saada meidät toimimaan tuhoisasti.

Tuhoisia ajattelutottumuksia kutsutaan ajatus­vääristymiksi, - vinoumiksi ja -ansoiksi. Yksi yleisimmistä ansoista on ajatuksiin samaistuminen. Olemme taipuvaisia ajattelemaan, että kaikki mieleemme tulevat ajatukset ovat tosia ja tärkeitä. Aivojemme läpi virtaa kuitenkin määrättömästi ajatuksia, jotka eivät kaikki voi olla totta. Osa ajatuksista juolahtaa mieleen sattumanvaraisesti, vailla yhteyttä todellisuuden kanssa. Erityisen tuhoisia ovat negatiiviset ajatukset, jotka samaistamme totuuden kanssa. Meidän ei kannata kiinnittyä ajatuksiin, jotka saavat meidät voimaan huonosti.

Toinen tyypillinen ajatusvinouma on yleistäminen. Meillä on taipumus yleistää jokin yksittäinen tapahtuma koskemaan kaikkia vastaavia tilanteita. Esimerkiksi yksittäisen henkilön huono käytös ei kerro kaikista vastaavassa virassa olevien henkilöiden käytöksestä. Silti ajatusmallimme niputtavat vastaavat tapahtumat samaan luokkaan.

Muita ajatusvinoutumia ovat muun muassa henkilökohtaistaminen, perusteeton pessimismi ja mustavalkoajattelu. Nämä kaikki kaventavat kykyämme toimia viisaasti vaihtelevissa tilanteissa. Valmiiden ajatusmallien viljeleminen ehkä helpottaa elämäämme, mutta samalla köyhdyttää kokemuksiamme ja vähentää kykyämme kohdata erilaisuutta.

Omien ajatusten kyseenalaistaminen kannattaa. Anna siis ajoittain ajatuksillesi tilaa, vapaudu vinoumien pakkopaidasta ja ota koko ihmiskapasiteettisi käyttöön!

Vakaumuksellisella kolumnipaikalla vuorottelevat seurakuntapastori Salla Autere, vankilapastori Miika Hynninen, piispa Kaarlo Kalliala, kirjailija Minna Kettunen ja lähetystyöntekijä Anni Takko.

"Meillä on taipumus yleistää jokin yksittäinen tapahtuma koskemaan kaikkia vastaavia tilanteita. Esimerkiksi yksittäisen henkilön huono käytös ei kerro kaikista vastaavassa virassa olevien henkilöiden käytöksestä.
Lue lisää

Miksi me suomalaiset valitamme pimeästä ja synkästä vuodenajasta, kun toisella puolella vuotta meillä on kaikki tämä valo ja väri?

"Olen kuin laitumelle päässyt varsa, iloinen ja onnellinen. Ja työ maistaa kuin nuoret potut" – Muutamaan lauseeseen voi mahtua koko alkukesän ihanuus

Kuoleman kintereillä on helppo havahtua oman elämän todellisuuteen

Äideiltä ja isoäideiltä ei vaadita tahratonta sydäntä tai erityisiä näkyjä