Vieraskolumnit

Suojelemmeko suden pilalle?

Tämän syksyn aikana Kuhmossa susi on tappanut kuusi koiraa. Viime viikolla susi vahingoitti pentukoiraa talon pihassa.

Kuhmon kaupunki on omana kantanaan linjannut, että on tavoiteltavaa että kaikkien suurpetojen kohdalla voidaan harjoittaa lähitulevaisuudessa kannanhoidollista metsästystä. Tämä edistäisi myös petojen hyväksyttävyyttä, arvostusta riistalajeina ja turvallisuuden tunnetta suurpetojen esiintymisalueilla.

Turhautuminen susien aiheuttamiin vahinkoihin näkyy ihmisten koventuneina puheina.

Kokeneen metsästäjän suusta saattaa kuullakin, että ”suojelemme suden pilalle”. Se tarkoittaa, sitä että ihmisten sietokyky sutta kohtaan vähenee ja kynnys tarttua oman käden oikeuteen madaltuu.

Sietokyky vähenee sitä mukaan, mitä useampia vahinkoja sudet aiheuttavat ja mitä useammin todetaan, että mitään ei ole tehtävissä.

Pihapiiriin hakeutuvat sudet aiheuttavat turvattomuuden tunnetta ja vahinkoja. Vahingot voivat olla niin suuria, että lammastila joutuu lopettamaan tuotantonsa tai pelko niin suurta, että koululaiset haetaan kotipihasta taksilla.

Viime viikolla maa- ja metsätalousministeriö julkaisi päivitetyn Suomen susikannan hoitosuunnitelman. Suunnitelmaan onkin lisätty määritelmät huolta, uhkaa tai vaaraa aiheuttavasta sudesta.

Uutena kokonaisuutena on myös monilajinen kannanhoito. Tämä tarkoittaa suurpetojen ja hirvieläinten kannanhoitoa niin, että lajien välinen vuorovaikutus otetaan huomioon. Metsäpeura-alueilla tämä tarkoittaisi susikannan rajoittamista, mikäli metsäpeuran kannoissa havaitaan alenemista.

Lisäksi susikannan hoitosuunnitelma pyrkii turvaamaan hirvieläinten metsästyksen suurpetoalueilla.

Hoitosuunnitelman tavoitteena on pyrkiä sovittamaan yhteen susikannan suojelun ja susien reviirien vaikutuspiirissä asuvien ihmisten tarpeet. Vahinkojen ennaltaehkäisy ja viestintä ovat osa suunnitelmaa.

Valtakunnallisesti on erittäin hyvä, että asiaan liittyvät osapuolet on saatu keskustelemaan saman pöydän ääreen. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen asian ratkaisemiseksi on tärkeää. Sosiaalista mediaa seuraavat tietävät, että susikeskustelut menevät herkästi henkilöiden väliseksi riitelyksi.

Eräs arvostamani asiantuntija sanoi minulle, että ”susiasia on sellainen, jossa jo kaikki näkökulmat on kerrottu, mutta jossa on paljon sanottavaa”.

Koen, että meidänkin, jotka elämme susiasian keskellä, on voitava käydä julkista keskustelua asiasta ilman, että meidät tuomitaan.

Koiralla metsästäminen ja metsästyskulttuuri ovat voimissaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Koira on suosittu kaveri hirvijahdissa sekä lintu- ja jänisjahdissa.

Suomen Metsästäjäliitto on todennut, että merkittävimmät susikonfliktit liittyvät juuri koiralla metsästämiseen. Yhä enenevässä määrin ihmiset toteavat, että eivät uskalla metsästää haukkuvalla koiralla tai ajokoiralla. Hirvimetsälle ei uskalleta koiraa päästää.

Ymmärrän hyvin, että sellainen, jolla ei ole omakohtaista kokemusta metsästyskulttuurista, voi pitää susien tappamia koiria mitättömänä asiana. Lisäksi voidaan pyytää metsästämään koira kytkettynä tai ilman koiraa.

Tällainen puhe ei luo arvostusta eri osapuolten välille. Näen, että meidän on luotava yhteistyössä sellaiset toimenpiteet, jossa koiralla metsästäminen voi jatkua. Se on haastavaa mutta välttämätöntä. Metsästys on osa alueemme veto- ja pitovoimaa.

Minulta on kysytty, että minne susi Suomessa mahtuu, ellei edes Kuhmoon. Kyllä susi Kuhmoonkin mahtuu, mutta se ei kuulu kenenkään pihapiiriin. Ei missään päin Suomea. Vaaraa aiheuttavat sudet on pystyttävä poistamaan niin nopeasti kuin mahdollista.

Nopea ja koko maassa yhteneväinen toiminta on erityisen tärkeää suden hyväksyttävyyden kannalta.

Suden kannanhoidollinen metsästys on myös välttämätöntä. Tarvitsemme ehdottomasti asiassa yhteistyötä Venäjän kanssa, jotta suotuisan suojelun taso voidaan saavuttaa.

Lopuksi haluan muistuttaa, että kuntien maaseutuviranomaiset toimivat petovahingoissa yleensä ensimmäisenä viranomaisena, johon otetaan yhteyttä. Kunnille tulisi taata riittävät resurssit valtion toimesta asian hoitamiseen.

Minulta on kysytty, että minne susi Suomessa mahtuu, ellei edes Kuhmoon.
Lue lisää